[Skip to Content]
ENG
ENG

სიახლეების გამოწერა

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა

                                                      

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი აცხადებს მიღებას კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმის წევრების შესარჩევად. მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ახალგაზრდა აქტივისტებს და მკვლევრებს, რომლებსაც სურთ გაიღრმავონ ცოდნა ეკონომიკური, პოლიტიკური და კულტურული წესრიგის შესახებ, იფიქრონ უფრო სამართლიანი, ინკლუზიური და თანასწორი საზოგადოების შექმნის გზებზე და ჩაერთონ აქტივიზმში.

კონცეფცია

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მიერ ორგანიზებული აკადემიური და პოლიტიკური პლატფორმაა, რომელიც მიზნად ისახავს სოციალური სამართლიანობით, არსებული ეკონომიკური წესრიგის ანალიზით, ეკოლოგიით, ქვიარ და ფემინისტური პოლიტიკით დაინტერესებული ახალგაზრდა აქტივისტებისა და მკვლევარებისთვის კრიტიკული თეორიული ცოდნის გაღრმავებისა და კოლექტიური მსჯელობის სივრცის შექმნას. პლატფორმის ფოკუსს ასევე წარმოადგენს  მონაწილეების ურთიერთგაძლიერების, შეკავშირებისა და საერთო მოქმედების გზების ძიება.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა საშუალებას მისცემს მონაწილეებს იფიქრონ და იმსჯელონ გლობალური და ადგილობრივი პოლიტიკური მდგომარეობის კონტექსტუალიზებაზე, სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული კრიზისების გამომწვევ მიზეზებზე, გამოავლინონ და მოიხელთონ ძალაუფლების სხვადასხვა ღერძი და მჩაგვრელობითი წყარო, ეძიონ მჩაგვრელობით სისტემებთან შეწინააღმდეგების ხერხები. აქტივიზმის ადგილობრივი პრაქტიკები ხშირად ვერ ახერხებს ავთენტური, ინკლუზიური და სამართლიანი დღის წესრიგის შექმნას, რომელიც ადგილობრივ კონტექსტს და რეალურ საჭიროებებს დაეფუძნება. პლატფორმა მიზნად ისახავს ამ ხარვეზის შევსებას და ახალი ტიპის კრიტიკისა და მოქმედებების გაჩენის ხელშეწყობას.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა

პლატფორმის ფარგლებში, წინასწარ მომზადებული სილაბუსის საფუძველზე, ჩატარდება 20 თეორიული ლექცია/დისკუსია სოციალური, პოლიტიკური და ჰუმანიტარული მეცნიერებებიდან, რომლებსაც გაუძღვებიან შესაბამისი გამოცდილების მქონე პირები აკადემიური სივრციდან და აქტივისტური წრეებიდან. პლატფორმის მონაწილეების საჭიროებების გათვალისწინებით, ასევე დაიგეგმება სემინარების ციკლი კოლექტიური მობილიზაციის, სოციალური ცვლილებებისთვის ბრძოლის სტრატეგიებსა და ინსტრუმენტებზე.

ფორმატი:

 • თეორიული ლექცია/დისკუსია
 • შერჩეული წიგნის/სტატიის კითხვის წრე
 • პრაქტიკული სემინარები (მობილიზაცია, ორგანიზება, მეთოდები და ინსტრუმენტები)

ტექნიკური დეტალები:

 • მონაწილეთა მაქსიმალური რაოდენობა: 15-20
  ლექციების რაოდენობა: 20 (თვეში 4)
  სალექციო დროის ხანგრძლივობა:  2 საათი
  ლექციათა ციკლის ხანგრძლივობა: 5 თვე (სექტემბერი-იანვარი)
  ლექციების ჩატარების ძირითადი ადგილი: შერეული (ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით)

მონაწილეთა შერჩევა:

პლატფორმაში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა შეავსონ სააპლიკაციო ფორმა 

სკოლაში მონაწილეობის შესაძლებლობა ექნებათ უმაღლესი განათლების მქონე (ან დამასრულებელ კურსზე მყოფ) 21 წლიდან 35 წლამდე ასაკის სტუდენტებს, ახალგაზრდა აქტივისტებსა და მკვლევრებს. პლატფორმის მონაწილეები უნდა დაესწრონ სალექციო საათების სულ მცირე 80%-ს.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმაში მონაწილეობის მისაღებად შევსებული სააპლიკაციო ფორმის გამოგზავნის ბოლო ვადაა 2021 წლის 16 სექტემბერი

სააპლიკაციო ფორმა გამოგზავნეთ შემდეგ მისამართზე:  [email protected] 

 • გთხოვთ, იმეილის subject ველში მიუთითოთ „კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა“.

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი დაუკავშირდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებს, რომლებიც გაივლიან კონკურსის შემდეგ ეტაპებს.

დამატებითი ინფორმაციისთვის ან კითხვების არსებობის შემთხვევაში შეგიძლიათ მოგვმართოთ:

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმის ორგანიზება ხორციელდება სქესობრივი განათლების შვედური ასოციაციის (RFSU) ფინანსური მხარდაჭერით.

სამართალდამცავი სისტემა / განცხადება

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე ჩხრეკის წესს მეორედ ასაჩივრებს საკონსტიტუციო სასამართლოში

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი საკონსტიტუციო სასამართლოში კიდევ ერთხელ დავობს ჩხრეკის შედეგად მტკიცებულებათა მოპოვების სტანდარტის კონსტიტუციურობაზე. საქმეზე მოსარჩელე მოქალაქე გიორგი ქებურიაა, რომელიც 2017 წელს „ბირჟა მაფიის“ საქმეზე ბრალდებულად იქნა ცნობილი.

გიორგი ქებურიას სახელით სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა ჩხრეკის ჩატარებასთან დაკავშირებული რეგულაციები საკონსტიტუციო სასამართლოში პირველად 2017 წელს გაასაჩივრა.[1] 2020 წლის 25 დეკემბერს, საკონსტიტუციო სასამართლომ დააკმაყოფილა გიორგი ქებურიას სარჩელი ჩხრეკის შედეგად მოპოვებული მტკიცებულებების უტყუარობასთან დაკავშირებით.[2] სასამართლოს თანახმად, ის ფაქტი, რომ ჩხრეკის შედეგად ნამდვილად მოხდა ბრალდებულის მფლობელობიდან ნივთის ამოღება  პოლიციელთა ჩვენებებთან ერთად, უნდა დასტურდებოდეს სხვა ნეიტრალური მტკიცებულებით. ნეიტრალური მტკიცებულების მოპოვების მიზანია პოლიციელთა მხრიდან ნივთის  „ჩადებასთან“ დაკავშირებით შესაძლო ეჭვების გამორიცხვა. ამიტომ, ჩხრეკის შედეგად ამოღებული ნივთი ვერ მიიჩნევა სანდო მტკიცებულებად, როდესაც პოლიციელებს შეეძლოთ, თუმცა არ მიიღეს სათანადო ზომები  ნეიტრალური მტკიცებულების მოსაპოვებლად. საკონსტიტუციო სასამართლო ნეიტრალური მტკიცებულების მაგალითად მოიაზრებს ჩხრეკის პროცესის ვიდეოგადაღებას ან/და მასზე ნეიტრალური მოწმის დასწრებას.[3]

საკონსტიტუციო სასამართლოს აღნიშნული გადაწყვეტილების მიუხედავად, საქართველოს პარლამენტმა 2021 წლის 28 ივნისს მიიღო ნორმა,[4] რომელიც ვერ უზრუნველყოფს ჩხრეკის შედეგად მტკიცებულებათა მოპოვების სისტემის დახვეწას და კვლავ შეიცავს პოლიციელთა მხრიდან თვითნებობის რისკებს. ახალი წესის თანახმად, ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე ჩატარებული ჩხრეკის შედეგად ამოღებული უკანონო ნივთის პირის მფლობელობაში ყოფნა, ჩხრეკაში მონაწილე პოლიციელთა ჩვენებების გარდა, შესაძლოა დადასტურდეს ნებისმიერი სხვა მტკიცებულებით. ამასთან, სხვა მტკიცებულების მოპოვება საჭირო არ არის, თუ ეს ობიექტურად შეუძლებელია. კანონი არ ითვალისწინებს არანაირ ვალდებულებას პოლიციელთა მიერ ნეიტრალური მტკიცებულების მოპოვებასთან დაკავშირებით.[5]

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი მიიჩნევს, რომ ახალი რეგულაცია საკონსტიტუციო სასამართლოს 2020 წლის 25 დეკემბრის გადაწყვეტილების დამძლევი ნორმაა, რადგან იგი სრულად უგულებელყოფს სასამართლოს მიერ დადგენილ სტანდარტს. ერთის მხრივ, სადაო ნორმა უშვებს ჩხრეკის სანდოობის დადასტურების შესაძლებლობას ნებისმიერი სხვა მტკიცებულებით და არ აკონკრეტებს ნეიტრალურობის აუცილებელ მოთხოვნას. მეორეს მხრივ, ნორმა უშვებს ფართო და ბუნდოვან გამონაკლისს, რის საფუძველზეც პოლიციელები თავისუფლდებიან სხვა მტკიცებულების მოპოვების ვალდებულებისაგან. ბოლოს, ახალი წესი ეხება მხოლოდ ჩხრეკის შედეგად ამოღებულ უკანონო ნივთს და რეგულირების მიღმა ტოვებს ისეთ შემთხვევებს, როდესაც ხდება კანონიერი ნივთის (მაგალითად დანაშაულის იარაღის ან/და საგნის) ამოღება.

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, სადაო ნორმა ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციით დადგენილი მტკიცებულებების უტყუარობის პრინციპს და შეიცავს არსებითად იმავე შინაარსს, რაც საკონსტიტუციო სასამართლომ ერთხელ უკვე ცნო არაკონსტიტუციურად. სარჩელის მიზანია პრაქტიკაში აღსრულდეს და დაინერგოს მტკიცებულებათა მოპოვების ის სტანდარტი, რომელსაც ითვალისწინებდა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება.

სქოლიო და ბიბლიოგრაფია

[1] https://socialjustice.org.ge/ka/products/emc-chkhrekis-maregulirebel-normebs-sakonstitutsio-sasamartloshi-asachivrebs

[2] https://socialjustice.org.ge/ka/products/sakonstitutsio-sasamartlom-emc-is-sarcheli-natsilobriv-daakmaqofila 

[3] საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2020 წლის 25 დეკემბრის N 2/2/1276 გადაწტვეტილება საქმეზე „გიორგი ქებურია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“

[4] სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მე-13 მუხლს ემატება მე-3 ნაწილი

[5] https://socialjustice.org.ge/ka/products/sotsialuri-samartlianobis-tsentri-qofili-emc-kritikulad-afasebs-chkhrekis-chatarebis-standarttan-dakavshirebit-initsirebul-kanonproekts

ინსტრუქცია

 • საიტზე წინ მოძრაობისთვის უნდა გამოიყენოთ ღილაკი „tab“
 • უკან დასაბრუნებლად გამოიყენება ღილაკები „shift+tab“