[Skip to Content]
ENG
ENG

სიახლეების გამოწერა

მაღალმთიან აჭარაში კრიტიკული პოლიტიკის სკოლის მონაწილეების შერჩევა დაიწყო

კრიტიკული პოლიტიკის სკოლა, ჩვენი ხედვით, ნახევრად აკადემიური და პოლიტიკური სივრცეა, რომელიც მიზნად ისახავს სოციალური სამართლიანობის, თანასწორობის და დემოკრატიის საკითხებით დაინტერესებულ ახალგაზრდა აქტივისტებსა და თემის ლიდერებში კრიტიკული ცოდნის გაზიარებას და კოლექტიური მსჯელობისა და საერთო მოქმედების პლატფორმის შექმნას.

კრიტიკული პოლიტიკის სკოლის მონაწილეები შეიძლება გახდნენ მაღალმთიან აჭარაში (ხულოს, შუახევისა და ქედას მუნიციპალიტეტებში) მოქმედი სამოქალაქო აქტივისტები, თემის ლიდერები და ახალგაზრდები, რომლებიც უკვე მონაწილეობენ, ან აქვთ ინტერესი და მზადყოფნა მონაწილეობა მიიღონ დემოკრატიული, თანასწორი და სოლიდარობის იდეებზე დაფუძნებული საზოგადოების მშენებლობაში.

 მონაწილეობის სურვილის შემთხვევაში გთხოვთ, მიმდინარე წლის 9 ივლისამდე გამოგვიგზავნოთ თქვენი ავტობიოგრაფია, საკონტაქტო ინფორმაცია და ასევე, ესსე თემაზე: „სომოქალაქო აქტივიზმის როლი და სირთულეები მაღალმთიან აჭარაში სოციალური ცვლილებების მხარდაჭერისთვის“ (მინიმუმ 500 სიტყვა).

მეტი დეტალისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://bit.ly/3vQUHWz

სხვა / ანალიტიკური დოკუმენტები

თანასწორობის პოლიტიკა პარტიების წინასაარჩევნო ხედვებში - 2020

შესავალი

წინამდებარე დოკუმენტში წარმოდგენილია პოლიტიკური პარტიების პროგრამებისა და ხედვების პოლიტიკის ანალიზი თანასწორობის მიმართულებით. უფრო ზუსტად, დოკუმენტი დეტალურად მიმოიხილავს და აანალიზებს პარტიების მიერ საარჩევნო პროგრამებში წარმოდგენილ დისკურსებს, ხედვებსა და სტრატეგიებს არადომინანტური რელიგიური და ეთნიკური ჯგუფების უფლებებისა და საჭიროებების, ასევე ქალთა და ლგბტქ ადამიანების უფლებების და კონფლიქტურ რეგიონებში ადამიანის უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით. მთლიანობაში რჩება განცდა, რომ თანასწორობის პოლიტიკა პოლიტიკური პარტიების დიდი ნაწილისთვის პრიორიტეტულ მიმართულებას არ წარმოადგენს და მათი უმეტესობა ზედაპირულ და მეინსტრიმულ პარადიგმებსა და ხედვებს იყენებს.

თანასწორობის იდეა პარტიების უმრავლესობისთვის კანონის წინაშე ფორმალური თანასწორობით შემოიფარგლება; პარტიები არ აღიარებენ სხვადასხვა ჩაგრული, გარიყული ჯგუფის მკვეთრად ასიმეტრიულ მდგომარეობას და სახელმწიფოს მხრიდან მათ მიმართ სამართლიანი პოლიტიკური და სოციალური გარემოს შექმნის მიზნით სპეციალური ინტერვენციებისა და პოლიტიკების აუცილებლობლობას. პოლიტიკური პროგრამებისა და ხედვების ზედაპირული ხასიათი კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმ პრობლემას, რომ პარტიები ნაკლებ ყურადღებას და ინტერესს იჩენენ უმცირესობების ჯგუფების მიმართ;

აღსანიშნავია, რომ პროგრამების შემუშავების პროცესში უმცირესობები არ მონაწილეობდნენ, რაც, თავის მხრივ, პარტიებში სხვადასხვა არადომინანტური სოციალური ჯგუფის დაბალი რეპრეზენტაციის პრობლემას ააშკარავებს. თანასწორობის პოლიტიკის მიმართულებით სახელმწიფო ინსტიტუტების ხანგრძლივი მუშაობისა და გამოცდილების მიუხედავად, პოლიტიკურ პარტიებს არ გაუკეთებიათ განვლილი გზისა და მიღწეული შედეგების კრიტიკული და სტრუქტურული ანალიზი, არ აყენებენ ახალ ალტერნატივებს და ხედვებს. თანასწორობის საკითხებზე სოციალური კონფლიქტებისა და ჩვენს საზოგადოებაში შოვინიზმის, ქსენოფობიის, ისლამოფობიის, ჰომოფობიის მზარდი ტენდენციებისა და ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფების მხრიდან ამ განწყობების პოლიტიკური ინსტრუმენტალიზების მიუხედავად, პარტიებს არ აქვთ გაცნობიერებული საკუთარი პოლიტიკური პასუხისმგებლობა საზოგადოებაში ემანსიპატორული პოლიტიკური იდეების გაძლიერებისა და თანასწორობის და სოლიდარობის იდეალებზე საზოგადოებრივი კონსენსუსის მშენებლობის გზაზე.

შეფასება სრულად შეგიძლიათ იხ. მიმაგრებულ დოკუმენტში

თანასწორობის_პოლიტიკა_1603452680.pdf

ინსტრუქცია

  • საიტზე წინ მოძრაობისთვის უნდა გამოიყენოთ ღილაკი „tab“
  • უკან დასაბრუნებლად გამოიყენება ღილაკები „shift+tab“