[Skip to Content]
ENG
ENG

სიახლეების გამოწერა

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა

                                                      

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი აცხადებს მიღებას კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმის წევრების შესარჩევად. მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ახალგაზრდა აქტივისტებს და მკვლევრებს, რომლებსაც სურთ გაიღრმავონ ცოდნა ეკონომიკური, პოლიტიკური და კულტურული წესრიგის შესახებ, იფიქრონ უფრო სამართლიანი, ინკლუზიური და თანასწორი საზოგადოების შექმნის გზებზე და ჩაერთონ აქტივიზმში.

კონცეფცია

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მიერ ორგანიზებული აკადემიური და პოლიტიკური პლატფორმაა, რომელიც მიზნად ისახავს სოციალური სამართლიანობით, არსებული ეკონომიკური წესრიგის ანალიზით, ეკოლოგიით, ქვიარ და ფემინისტური პოლიტიკით დაინტერესებული ახალგაზრდა აქტივისტებისა და მკვლევარებისთვის კრიტიკული თეორიული ცოდნის გაღრმავებისა და კოლექტიური მსჯელობის სივრცის შექმნას. პლატფორმის ფოკუსს ასევე წარმოადგენს  მონაწილეების ურთიერთგაძლიერების, შეკავშირებისა და საერთო მოქმედების გზების ძიება.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა საშუალებას მისცემს მონაწილეებს იფიქრონ და იმსჯელონ გლობალური და ადგილობრივი პოლიტიკური მდგომარეობის კონტექსტუალიზებაზე, სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული კრიზისების გამომწვევ მიზეზებზე, გამოავლინონ და მოიხელთონ ძალაუფლების სხვადასხვა ღერძი და მჩაგვრელობითი წყარო, ეძიონ მჩაგვრელობით სისტემებთან შეწინააღმდეგების ხერხები. აქტივიზმის ადგილობრივი პრაქტიკები ხშირად ვერ ახერხებს ავთენტური, ინკლუზიური და სამართლიანი დღის წესრიგის შექმნას, რომელიც ადგილობრივ კონტექსტს და რეალურ საჭიროებებს დაეფუძნება. პლატფორმა მიზნად ისახავს ამ ხარვეზის შევსებას და ახალი ტიპის კრიტიკისა და მოქმედებების გაჩენის ხელშეწყობას.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა

პლატფორმის ფარგლებში, წინასწარ მომზადებული სილაბუსის საფუძველზე, ჩატარდება 20 თეორიული ლექცია/დისკუსია სოციალური, პოლიტიკური და ჰუმანიტარული მეცნიერებებიდან, რომლებსაც გაუძღვებიან შესაბამისი გამოცდილების მქონე პირები აკადემიური სივრციდან და აქტივისტური წრეებიდან. პლატფორმის მონაწილეების საჭიროებების გათვალისწინებით, ასევე დაიგეგმება სემინარების ციკლი კოლექტიური მობილიზაციის, სოციალური ცვლილებებისთვის ბრძოლის სტრატეგიებსა და ინსტრუმენტებზე.

ფორმატი:

 • თეორიული ლექცია/დისკუსია
 • შერჩეული წიგნის/სტატიის კითხვის წრე
 • პრაქტიკული სემინარები (მობილიზაცია, ორგანიზება, მეთოდები და ინსტრუმენტები)

ტექნიკური დეტალები:

 • მონაწილეთა მაქსიმალური რაოდენობა: 15-20
  ლექციების რაოდენობა: 20 (თვეში 4)
  სალექციო დროის ხანგრძლივობა:  2 საათი
  ლექციათა ციკლის ხანგრძლივობა: 5 თვე (სექტემბერი-იანვარი)
  ლექციების ჩატარების ძირითადი ადგილი: შერეული (ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით)

მონაწილეთა შერჩევა:

პლატფორმაში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა შეავსონ სააპლიკაციო ფორმა 

სკოლაში მონაწილეობის შესაძლებლობა ექნებათ უმაღლესი განათლების მქონე (ან დამასრულებელ კურსზე მყოფ) 21 წლიდან 35 წლამდე ასაკის სტუდენტებს, ახალგაზრდა აქტივისტებსა და მკვლევრებს. პლატფორმის მონაწილეები უნდა დაესწრონ სალექციო საათების სულ მცირე 80%-ს.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმაში მონაწილეობის მისაღებად შევსებული სააპლიკაციო ფორმის გამოგზავნის ბოლო ვადაა 2021 წლის 16 სექტემბერი

სააპლიკაციო ფორმა გამოგზავნეთ შემდეგ მისამართზე:  [email protected] 

 • გთხოვთ, იმეილის subject ველში მიუთითოთ „კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა“.

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი დაუკავშირდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებს, რომლებიც გაივლიან კონკურსის შემდეგ ეტაპებს.

დამატებითი ინფორმაციისთვის ან კითხვების არსებობის შემთხვევაში შეგიძლიათ მოგვმართოთ:

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმის ორგანიზება ხორციელდება სქესობრივი განათლების შვედური ასოციაციის (RFSU) ფინანსური მხარდაჭერით.

უფლება საცხოვრებელზე / განცხადება

სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მოგებულმა საქმემ საცხოვრისის ეროვნული სტანდარტი გააუმჯობესა 

სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა საცხოვრისის სფეროში უზენაეს სასამართლოში მნიშვნელოვანი დავა მოიგო. სასამართლომ გაიზიარა წინა ინსტანციის სასამართლოების გადაწყვეტილებები, არ დააკმაყოფილა თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საჩივარი და განაცხადა, რომ ერთ ადამიანზე მხოლოდ 6.4 კვ.მ საცხოვრებელი ფართის გამოყოფა სათანადო საცხოვრებლის უფლების დარღვევაა.

საქმეზე თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის წინააღმდეგ დავა სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა ჯერ კიდევ 2017 წლის ივნისიდან დაიწყო. კერძოდ, ცენტრმა გაასაჩივრა მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულება, რომლითაც უსახლკაროდ რეგისტრირებულ მოქალაქე იამზე თავართქილაძეს, მის 4 შვილსა და 1 შვილიშვილს გადაეცა საცხოვრებელი ფართი 38.32 კვ.მ-ის ოდენობით.

თავის გადაწყვეტილებაში, სათანადო საცხოვრებლის უფლების განმარტებისას, უზენაესმა სასამართლომ განაცხადა, რომ საცხოვრისით უზრუნველყოფის დროს მოქალაქისთვის გადაცემული ფიზიკური ფართი უნდა აკმაყოფილებდეს მინიმალურ სტანდარტებს, რათა ოჯახს მიეცეს მასში ღირსეულად ცხოვრების საშუალება, ხოლო ერთ ადამიანზე 6.4 კვ.მ ფართობის გამოყოფა ამგვარ შესაძლებლობას ვერ უზრუნველყოფს.

უზენაესი სასამართლოს მიერ განვითარებულ მსჯელობასთან პირდაპირ წინააღმდეგობაში მოდის თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ შემუშავებული რეგულაციები - უსახლკაროდ რეგისტრაციისა და საცხოვრისით უზრუნველყოფის წესი მიუთითებს, რომ ერთი ადამიანისთვის საორიენტაციო საცხოვრებელი ფართი მხოლოდ 6 კვ.მ-ს შეადგენს.

სასამართლოს აღნიშნული გადაწყვეტილება უმნიშვნელოვანესი და პრეცედენტულია. სამწუხაროდ, საკანონმდებლო დონეზე დღემდე არ არის გაწერილი, თუ რა სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებდეს საცხოვრისი იმისთვის, რომ ის სათანადოდ ჩაითვალოს. ამგვარი სტანდარტები, პრაქტიკაში, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, ქმნის არაერთგვაროვანი მიდგომის გამოყენების საფუძველს. გარდა ამისა, ამგვარი პრაქტიკა აყალიბებს იმის რისკს, რომ საცხოვრისის პოლიტიკასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილებები იყოს ადამიანის უფლებების სტანდარტთან შეუსაბამო.

ვიმედოვნებთ, რომ უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება იქნება სათანადო საცხოვრებლის გარანტირების მიმართულებით არსებული მანკიერი პრაქტიკების აღმოფხვრის კატალიზატორი და შეცვლის მუნიციპალიტეტების პოლიტიკას, რომლის მიხედვითაც, ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოები უსახლკარო და უკიდურეს სოციალურ-ეკონომიკურ მოწყვლადობაში მცხოვრებ შინამეურნეობებს აკმაყოფილებენ საცხოვრებელი ფართებით, თუმცა არ ინტერესდებიან ამ საცხოვრისებში შექმნილი პირობებით და მდგომარეობით.

ამასთან, მოვუწოდებთ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიას, ისევე, როგორც სხვა მუნიციპალიტეტებს, გადახედონ უსახლკაროდ რეგისტრაციისა და თავშესაფრით/საცხოვრისით უზრუნველყოფის ამჟამად არსებულ რეგულაციებს და შეუსაბამონ იგი სასამართლოს მსჯელობასა და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტებს.

ინსტრუქცია

 • საიტზე წინ მოძრაობისთვის უნდა გამოიყენოთ ღილაკი „tab“
 • უკან დასაბრუნებლად გამოიყენება ღილაკები „shift+tab“