[Skip to Content]
ENG
ENG

სიახლეების გამოწერა

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა

                                                      

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი აცხადებს მიღებას კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმის წევრების შესარჩევად. მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ახალგაზრდა აქტივისტებს და მკვლევრებს, რომლებსაც სურთ გაიღრმავონ ცოდნა ეკონომიკური, პოლიტიკური და კულტურული წესრიგის შესახებ, იფიქრონ უფრო სამართლიანი, ინკლუზიური და თანასწორი საზოგადოების შექმნის გზებზე და ჩაერთონ აქტივიზმში.

კონცეფცია

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მიერ ორგანიზებული აკადემიური და პოლიტიკური პლატფორმაა, რომელიც მიზნად ისახავს სოციალური სამართლიანობით, არსებული ეკონომიკური წესრიგის ანალიზით, ეკოლოგიით, ქვიარ და ფემინისტური პოლიტიკით დაინტერესებული ახალგაზრდა აქტივისტებისა და მკვლევარებისთვის კრიტიკული თეორიული ცოდნის გაღრმავებისა და კოლექტიური მსჯელობის სივრცის შექმნას. პლატფორმის ფოკუსს ასევე წარმოადგენს  მონაწილეების ურთიერთგაძლიერების, შეკავშირებისა და საერთო მოქმედების გზების ძიება.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა საშუალებას მისცემს მონაწილეებს იფიქრონ და იმსჯელონ გლობალური და ადგილობრივი პოლიტიკური მდგომარეობის კონტექსტუალიზებაზე, სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული კრიზისების გამომწვევ მიზეზებზე, გამოავლინონ და მოიხელთონ ძალაუფლების სხვადასხვა ღერძი და მჩაგვრელობითი წყარო, ეძიონ მჩაგვრელობით სისტემებთან შეწინააღმდეგების ხერხები. აქტივიზმის ადგილობრივი პრაქტიკები ხშირად ვერ ახერხებს ავთენტური, ინკლუზიური და სამართლიანი დღის წესრიგის შექმნას, რომელიც ადგილობრივ კონტექსტს და რეალურ საჭიროებებს დაეფუძნება. პლატფორმა მიზნად ისახავს ამ ხარვეზის შევსებას და ახალი ტიპის კრიტიკისა და მოქმედებების გაჩენის ხელშეწყობას.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა

პლატფორმის ფარგლებში, წინასწარ მომზადებული სილაბუსის საფუძველზე, ჩატარდება 20 თეორიული ლექცია/დისკუსია სოციალური, პოლიტიკური და ჰუმანიტარული მეცნიერებებიდან, რომლებსაც გაუძღვებიან შესაბამისი გამოცდილების მქონე პირები აკადემიური სივრციდან და აქტივისტური წრეებიდან. პლატფორმის მონაწილეების საჭიროებების გათვალისწინებით, ასევე დაიგეგმება სემინარების ციკლი კოლექტიური მობილიზაციის, სოციალური ცვლილებებისთვის ბრძოლის სტრატეგიებსა და ინსტრუმენტებზე.

ფორმატი:

 • თეორიული ლექცია/დისკუსია
 • შერჩეული წიგნის/სტატიის კითხვის წრე
 • პრაქტიკული სემინარები (მობილიზაცია, ორგანიზება, მეთოდები და ინსტრუმენტები)

ტექნიკური დეტალები:

 • მონაწილეთა მაქსიმალური რაოდენობა: 15-20
  ლექციების რაოდენობა: 20 (თვეში 4)
  სალექციო დროის ხანგრძლივობა:  2 საათი
  ლექციათა ციკლის ხანგრძლივობა: 5 თვე (სექტემბერი-იანვარი)
  ლექციების ჩატარების ძირითადი ადგილი: შერეული (ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით)

მონაწილეთა შერჩევა:

პლატფორმაში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა შეავსონ სააპლიკაციო ფორმა 

სკოლაში მონაწილეობის შესაძლებლობა ექნებათ უმაღლესი განათლების მქონე (ან დამასრულებელ კურსზე მყოფ) 21 წლიდან 35 წლამდე ასაკის სტუდენტებს, ახალგაზრდა აქტივისტებსა და მკვლევრებს. პლატფორმის მონაწილეები უნდა დაესწრონ სალექციო საათების სულ მცირე 80%-ს.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმაში მონაწილეობის მისაღებად შევსებული სააპლიკაციო ფორმის გამოგზავნის ბოლო ვადაა 2021 წლის 16 სექტემბერი

სააპლიკაციო ფორმა გამოგზავნეთ შემდეგ მისამართზე:  [email protected] 

 • გთხოვთ, იმეილის subject ველში მიუთითოთ „კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა“.

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი დაუკავშირდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებს, რომლებიც გაივლიან კონკურსის შემდეგ ეტაპებს.

დამატებითი ინფორმაციისთვის ან კითხვების არსებობის შემთხვევაში შეგიძლიათ მოგვმართოთ:

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმის ორგანიზება ხორციელდება სქესობრივი განათლების შვედური ასოციაციის (RFSU) ფინანსური მხარდაჭერით.

ეთნიკური უმცირესობები / ანალიტიკური დოკუმენტები

სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიის კრიტიკული შეფასება

2021 წლის 13 ივლისს საქართველოს მთავრობამ სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიის ათწლიანი დოკუმენტი დაამტკიცა. მიუხედავად იმისა, რომ დოკუმენტი ხანგრძლივ სამოქმედო პერიოდს მოიცავს, ის არ ითვალისწინებს არსებითად ახალ და გადამწყვეტი შინაარსის საკანონმდებლო, ინსტიტუციურ და პოლიტიკურ ცვლილებებს, რომელიც არადომინანტური ეთნიკური ჯგუფებისთვის უფრო თანასწორი და სამართლიანი პოლიტიკური და სოციალური გარემოს შექმნას შეუწყობდა ხელს. დოკუმენტი რეალურად აგრძელებს წინა წლების გამოცდილების ინერციას და არ ითვალისწინებს არც ერთ ახალ სპეციალურ პოზიტიურ ღონისძიებას, რომელიც რომელიმე მიმართულებით არადომინანტური ეთნიკური ჯგუფების ჩართულობას, მონაწილეობას და ხელმისაწვდომობას გაზრდიდა.

სტრატეგია ათწლიან პერიოდს მოიცავს და ინტეგრაციის პოლიტიკის 5 სტრატეგიულ მიმართულებას ფარავს: 1. სახელმწიფო ენა ინტეგრაციის მხარდასაჭერად; 2. ხარისხიან განათლებაზე ხელმისაწვდომობა; 3. თანასწორობა, სამოქალაქო და პოლიტიკური მონაწილეობა; 4. სოციალური და ეკონომიკური ინტეგრაცია; 5. კულტურათშორისი დიალოგი. მთავრობის მოსაზრებით, ეთნიკური უმცირესობების მხრიდან სახელმწიფო ენის შესწავლის პროცესი ინტეგრაციის პოლიტიკის მნიშვნელოვანი ღერძი გახდება, რის გამოც ის ინტეგრაციის პოლიტიკის პირველად პრიორიტეტად არის მიჩნეული.

მნიშვნელოვანია, რომ ახალი სტრატეგიით მთავრობა ეთნიკური უმცირესობების განათლების მხარდაჭერის გაძლიერებას გეგმავს სკოლამდელი აღზრდის, სასკოლო და პროფესიული განათლების დონეებზე და აგრძელებს 1+4 პროგრამის მხარდაჭერას. ცალკე ხაზი უნდა გაესვას ეთნიკურ უმცირესობებზე ორიენტირებული სტატისტიკის წარმოებასა და სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდასთან დაკავშირებული გეგმების მნიშვნელობას. ამასთან, ღირებულია, რომ მთავრობა აღიარებს ახალგაზრდების მხარდაჭერის და ჩართულობის მნიშვნელობას. თუმცა, სახელმწიფოს მიერ პრიორიტეტულად გამოცხადებული ამ მიმართულებების განხორციელების გზები დოკუმენტში მაინც ძალიან ზოგადი ფორმით არის წარმოდგენილი და სათანადო გაზომვის შესაძლებლობას არ იძლევა. მათ შორის, განათლების პოლიტიკის მიმართულებით, რომელიც სტრატეგიის მთავარი პრიორიტეტია, დოკუმენტი მომავალში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავების იდეას ახსენებს და ეთნიკური უმცირესობების სკოლებში უკვე არსებული პროგრამების გადმოტანის, მასწავლებლების გადამზადებისა და საჭირო ინფრასტრუქტურისა და სასწავლო რესურსების შექმნის მიღმა, სპეციფიკურად ახალ მიდგომებს არ აზუსტებს. ამგვარი დეკლარაციული და ზოგადი შინაარსის გამო დოკუმენტით მიღწეული შედეგები არ არის განჭვრეტადი და ინტეგრაციის პოლიტიკაზე მრავალწლიანი სამთავრობო მუშაობის გამოცდილების ფონზე, ამგვარი მიდგომა კიდევ უფრო პრობლემური ჩანს.

სრულად, შეფასება იხილეთ მიმაგრებულ ფაილში.

Geo-სტრატეგიის-დოკუმენტი-შეფასება_1634293169.pdf

ინსტრუქცია

 • საიტზე წინ მოძრაობისთვის უნდა გამოიყენოთ ღილაკი „tab“
 • უკან დასაბრუნებლად გამოიყენება ღილაკები „shift+tab“