[Skip to Content]
ENG
ENG

სიახლეების გამოწერა

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა

                                                      

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი აცხადებს მიღებას კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმის წევრების შესარჩევად. მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ახალგაზრდა აქტივისტებს და მკვლევრებს, რომლებსაც სურთ გაიღრმავონ ცოდნა ეკონომიკური, პოლიტიკური და კულტურული წესრიგის შესახებ, იფიქრონ უფრო სამართლიანი, ინკლუზიური და თანასწორი საზოგადოების შექმნის გზებზე და ჩაერთონ აქტივიზმში.

კონცეფცია

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მიერ ორგანიზებული აკადემიური და პოლიტიკური პლატფორმაა, რომელიც მიზნად ისახავს სოციალური სამართლიანობით, არსებული ეკონომიკური წესრიგის ანალიზით, ეკოლოგიით, ქვიარ და ფემინისტური პოლიტიკით დაინტერესებული ახალგაზრდა აქტივისტებისა და მკვლევარებისთვის კრიტიკული თეორიული ცოდნის გაღრმავებისა და კოლექტიური მსჯელობის სივრცის შექმნას. პლატფორმის ფოკუსს ასევე წარმოადგენს  მონაწილეების ურთიერთგაძლიერების, შეკავშირებისა და საერთო მოქმედების გზების ძიება.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა საშუალებას მისცემს მონაწილეებს იფიქრონ და იმსჯელონ გლობალური და ადგილობრივი პოლიტიკური მდგომარეობის კონტექსტუალიზებაზე, სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული კრიზისების გამომწვევ მიზეზებზე, გამოავლინონ და მოიხელთონ ძალაუფლების სხვადასხვა ღერძი და მჩაგვრელობითი წყარო, ეძიონ მჩაგვრელობით სისტემებთან შეწინააღმდეგების ხერხები. აქტივიზმის ადგილობრივი პრაქტიკები ხშირად ვერ ახერხებს ავთენტური, ინკლუზიური და სამართლიანი დღის წესრიგის შექმნას, რომელიც ადგილობრივ კონტექსტს და რეალურ საჭიროებებს დაეფუძნება. პლატფორმა მიზნად ისახავს ამ ხარვეზის შევსებას და ახალი ტიპის კრიტიკისა და მოქმედებების გაჩენის ხელშეწყობას.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა

პლატფორმის ფარგლებში, წინასწარ მომზადებული სილაბუსის საფუძველზე, ჩატარდება 20 თეორიული ლექცია/დისკუსია სოციალური, პოლიტიკური და ჰუმანიტარული მეცნიერებებიდან, რომლებსაც გაუძღვებიან შესაბამისი გამოცდილების მქონე პირები აკადემიური სივრციდან და აქტივისტური წრეებიდან. პლატფორმის მონაწილეების საჭიროებების გათვალისწინებით, ასევე დაიგეგმება სემინარების ციკლი კოლექტიური მობილიზაციის, სოციალური ცვლილებებისთვის ბრძოლის სტრატეგიებსა და ინსტრუმენტებზე.

ფორმატი:

 • თეორიული ლექცია/დისკუსია
 • შერჩეული წიგნის/სტატიის კითხვის წრე
 • პრაქტიკული სემინარები (მობილიზაცია, ორგანიზება, მეთოდები და ინსტრუმენტები)

ტექნიკური დეტალები:

 • მონაწილეთა მაქსიმალური რაოდენობა: 15-20
  ლექციების რაოდენობა: 20 (თვეში 4)
  სალექციო დროის ხანგრძლივობა:  2 საათი
  ლექციათა ციკლის ხანგრძლივობა: 5 თვე (სექტემბერი-იანვარი)
  ლექციების ჩატარების ძირითადი ადგილი: შერეული (ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით)

მონაწილეთა შერჩევა:

პლატფორმაში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა შეავსონ სააპლიკაციო ფორმა 

სკოლაში მონაწილეობის შესაძლებლობა ექნებათ უმაღლესი განათლების მქონე (ან დამასრულებელ კურსზე მყოფ) 21 წლიდან 35 წლამდე ასაკის სტუდენტებს, ახალგაზრდა აქტივისტებსა და მკვლევრებს. პლატფორმის მონაწილეები უნდა დაესწრონ სალექციო საათების სულ მცირე 80%-ს.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმაში მონაწილეობის მისაღებად შევსებული სააპლიკაციო ფორმის გამოგზავნის ბოლო ვადაა 2021 წლის 16 სექტემბერი

სააპლიკაციო ფორმა გამოგზავნეთ შემდეგ მისამართზე:  [email protected] 

 • გთხოვთ, იმეილის subject ველში მიუთითოთ „კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა“.

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი დაუკავშირდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებს, რომლებიც გაივლიან კონკურსის შემდეგ ეტაპებს.

დამატებითი ინფორმაციისთვის ან კითხვების არსებობის შემთხვევაში შეგიძლიათ მოგვმართოთ:

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმის ორგანიზება ხორციელდება სქესობრივი განათლების შვედური ასოციაციის (RFSU) ფინანსური მხარდაჭერით.

სასამართლო სისტემა / განცხადება

მართლმსაჯულების ჩავარდნილი რეფორმა - 2021 წლის შეფასება

მართლმსაჯულების რეფორმების 4 ტალღის მიუხედავად, ქართული სასამართლო სისტემა კვლავაც ვერ არის მედეგი შიდა, თუ გარე გავლენების მიმართ. დღეს სასამართლო სისტემა იმართება არა მართლმსაჯულების, არამედ ვიწრო-პარტიული და შიდა-კორპორატივისტული ინტერესებით. არსებული მწვავე პრობლემების მკაფიო დადასტურება იყო 19 აპრილის შეთანხმება, სადაც მართლმსაჯულების სისტემური რეფორმის საჭიროებაზე ხაზგასმით იყო აღნიშნული.

სამწუხაროდ, 2021 წელსაც გაგრძელდა სასამართლოში მმართველი პოლიტიკური გუნდის და შიდა-კლანური გავლენების გაფართოება. 19 აპრილის დოკუმენტის სულისკვეთების საწინააღმდეგოდ, გაგრძელდა უზენაესი სასამართლოს დაკომპლექტება და წელს 10 მოსამართლე დაინიშნა უვადოდ ქვეყნის უმაღლესი ინსტანციის სასამართლოში. სამწუხაროდ, ამ შემთხვევაშიც, მოსამრთლეთა დანიშვნა მიმდინარეობდა ხარვეზიანი პროცესებით და კანდიდატების თაობაზე გადაწყვეტილება მიიღებოდა არა პროფესიული კრიტერიუმების საფუძველზე, არამედ პარტიული თუ კლანური ლოიალურიბის მიხედვით.

კვლავაც პრობლემურია მართლმსაჯულების სისტემის უმნიშვნელოვანესი ორგანოს - იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობა. სისტემის მართვასთან დაკავშირებულ თუ საკადრო გადაწყვეტილებებს, საბჭო კვლავაც ვიწრო-კლანური ინტერესებით იღებს და უკიდურესად დაბალია აღნიშნული ორგანოს მიმართ საზოგადოებრივი თუ პროფესიული ჯგუფების ნდობის ხარისხი. ხაზგასასმელია, რომ მმართველი პოლიტიკური გუნდის გადაწყვეტილების შედეგად, დღემდე არ არის საბჭოში დანიშნული 5 არამოსამართლე წევრი, რაც კიდევ უფრო ამცირებს აღნიშნული ორგანოს საქმიანობაზე გარე-კონტროლისა თუ გამჭვირვალობის შესაძლებლობებს და საბჭოს ფუნქციონირებას მთლიანად შიდა-კლანურ ლოგიკას უქვემდებარებს.

სასამართლო სისტემის მიმართ ადგილობრივი თუ საერთაშორისო აქტორების მკაცრი შეფასებების ფონზე, მიმდინარე წლის ზაფხულში კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის შეიმუშავა სასამართლო სისტემის რეფორმის კონცეფცია. კონცეფცია, რადიკალურად ცვლის სასამართლო სისტემის მართვის ლოგიკას, აძლიერებს ამ პროცესში პოლიტიკური კონსენსუსის საჭიროებას და ამავდროულად, აქცენტს აკეთებს სასამართლო კორპუსის გადახალისებაზე, რათა სისტემამ რეალურად მოიპოვოს საზოგადოებრივი ნდობა.

 • სოციალური სამართლიანობის ცენტრის 2021 წლის უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ დოკუმენტი სრულად ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://cutt.ly/PYV4RnC

ინსტრუქცია

 • საიტზე წინ მოძრაობისთვის უნდა გამოიყენოთ ღილაკი „tab“
 • უკან დასაბრუნებლად გამოიყენება ღილაკები „shift+tab“