[Skip to Content]
ENG

სიახლეების გამოწერა

სოფლის თავყრილობა ითხვისში

თუ ცხოვრობ ჭიათურაში, ან მის რომელიმე სოფელში - ითხვისში, შუქრუთში, პერევისაში, და თუ შენც გაწუხებს ის, რაც გარშემო წიაღის მოპოვების შედეგად ხდება, მოდი სოფლის შეკრებაზე 21 მაისს, 2 საათზე, სოფელ ითხვისის დარბაზში. 
 
შეხვედრა სოციალური სამართლიანობის ცენტრისა და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ორგანიზებით ტარდება. ჩვენი მიზანია სოფლის მოსახლეობამ და მათმა მხარდამჭერმა უფლებადამცველმა ორგანიზაციებმა ერთად ვიმსჯელოთ სოფელში არსებულ მდგომარეობაზე და ადგილობრივთა საჭიროებების გადაჭრის სამართლებრივ გზებზე.
 
ამ დრომდე უცნობია მერიის გეგმა უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახებთან დაკავშირებით. მრავალ კითხვას აჩენს მუნიციპალიტეტის და გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ ამ დრომდე გადადგმული ნაბიჯები: მომზადებული წინასწარი გეოლოგიური დასკვნა ზედაპირულია, შემსწავლელი კომისიის კომპეტენცია და მათი მოკვლევის ფარგლები დაუზუსტებელია, სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს ჩართულობა კი ბუნდოვანია, ისევე როგორც კომპენსაციის დაანგარიშების პროცედურა. წერილი, რომელშიც ადგილობრივი მოსახლეობა სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის სამინისტროს შეკითხვით მიმართავს მდგომარეობის შესწავლისა და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ამ დრომდე პასუხგაუცემელია.
 
ამ ვითარებაში მნიშვნელოვანია ადგილობრივი მოსახლეობა სრულყოფილად იცნობდეს საკუთარ უფლებებს და მათ ხელთ არსებულ სამართლებრივ ბერკეტებს.
სასამართლო სისტემა / კვლევა

მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობა საქართველოში

Library Thumbnail Image

ხელმძღვანელი:   გურამ იმნაძე

გვერდების რაოდენობა:  240

გამოცემის წელი:  2021

ISBN:  978-9941-8-3437-0

ავტორები:  მარიამ გობრონიძე, თორნიკე გერლიანი, ანა პაპუაშვილი

მართლმსაჯულებაზე_ხელმისაწვდომობა_საქართველოში_1632406713.pdf

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროექტის, კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში (USAID/PROLoG), მხარდაჭერით, გთავაზობთ კვლევას - „მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა საქართველოში“.

სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მიერ 2020-2021 წლებში წარმოებული კვლევის შედეგად, გამოიკვეთა, რომ მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობას საქართველოში მრავალი განზომილება აქვს. უმთავრეს პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ სახელმწიფოს არ აქვს ერთიანი ხედვა მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიმართულებით და ვერ უზრუნველყოფს ამ კუთხით ეფექტიანი პოლიტიკის გატარებას. დღემდე, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის საკითხი სასამართლოზე მხოლოდ ტერიტორიულ და ფიზიკურ წვდომამდეა დაყვანილი, ხოლო ისეთ საკითხებს, როგორიცაა ფინანსური, კულტურული, სოციალური ბარიერები - ნაკლები ყურადღება ექცევა. აგრეთვე გამოიკვეთა საკანონმდებლო ბაზის ხარვეზები, სასამართლოსადმი წარსადგენი დოკუმენტაციის შედგენის სირთულე, თარჯიმნებსა და უფასო იურიდიულ დახმარებაზე არასაკმარისი წვდომა, სამართლებრივი ცნობიერების დაბალი დონე და სხვა ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის ხარისხზე.

მართლმსაჯულებაზე_ხელმისაწვდომობა_საქართველოში_1632406713.pdf

ინსტრუქცია

  • საიტზე წინ მოძრაობისთვის უნდა გამოიყენოთ ღილაკი „tab“
  • უკან დასაბრუნებლად გამოიყენება ღილაკები „shift+tab“