[Skip to Content]
ENG
ENG

სიახლეების გამოწერა

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა

                                                      

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი აცხადებს მიღებას კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმის წევრების შესარჩევად. მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ახალგაზრდა აქტივისტებს და მკვლევრებს, რომლებსაც სურთ გაიღრმავონ ცოდნა ეკონომიკური, პოლიტიკური და კულტურული წესრიგის შესახებ, იფიქრონ უფრო სამართლიანი, ინკლუზიური და თანასწორი საზოგადოების შექმნის გზებზე და ჩაერთონ აქტივიზმში.

კონცეფცია

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მიერ ორგანიზებული აკადემიური და პოლიტიკური პლატფორმაა, რომელიც მიზნად ისახავს სოციალური სამართლიანობით, არსებული ეკონომიკური წესრიგის ანალიზით, ეკოლოგიით, ქვიარ და ფემინისტური პოლიტიკით დაინტერესებული ახალგაზრდა აქტივისტებისა და მკვლევარებისთვის კრიტიკული თეორიული ცოდნის გაღრმავებისა და კოლექტიური მსჯელობის სივრცის შექმნას. პლატფორმის ფოკუსს ასევე წარმოადგენს  მონაწილეების ურთიერთგაძლიერების, შეკავშირებისა და საერთო მოქმედების გზების ძიება.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა საშუალებას მისცემს მონაწილეებს იფიქრონ და იმსჯელონ გლობალური და ადგილობრივი პოლიტიკური მდგომარეობის კონტექსტუალიზებაზე, სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული კრიზისების გამომწვევ მიზეზებზე, გამოავლინონ და მოიხელთონ ძალაუფლების სხვადასხვა ღერძი და მჩაგვრელობითი წყარო, ეძიონ მჩაგვრელობით სისტემებთან შეწინააღმდეგების ხერხები. აქტივიზმის ადგილობრივი პრაქტიკები ხშირად ვერ ახერხებს ავთენტური, ინკლუზიური და სამართლიანი დღის წესრიგის შექმნას, რომელიც ადგილობრივ კონტექსტს და რეალურ საჭიროებებს დაეფუძნება. პლატფორმა მიზნად ისახავს ამ ხარვეზის შევსებას და ახალი ტიპის კრიტიკისა და მოქმედებების გაჩენის ხელშეწყობას.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა

პლატფორმის ფარგლებში, წინასწარ მომზადებული სილაბუსის საფუძველზე, ჩატარდება 20 თეორიული ლექცია/დისკუსია სოციალური, პოლიტიკური და ჰუმანიტარული მეცნიერებებიდან, რომლებსაც გაუძღვებიან შესაბამისი გამოცდილების მქონე პირები აკადემიური სივრციდან და აქტივისტური წრეებიდან. პლატფორმის მონაწილეების საჭიროებების გათვალისწინებით, ასევე დაიგეგმება სემინარების ციკლი კოლექტიური მობილიზაციის, სოციალური ცვლილებებისთვის ბრძოლის სტრატეგიებსა და ინსტრუმენტებზე.

ფორმატი:

 • თეორიული ლექცია/დისკუსია
 • შერჩეული წიგნის/სტატიის კითხვის წრე
 • პრაქტიკული სემინარები (მობილიზაცია, ორგანიზება, მეთოდები და ინსტრუმენტები)

ტექნიკური დეტალები:

 • მონაწილეთა მაქსიმალური რაოდენობა: 15-20
  ლექციების რაოდენობა: 20 (თვეში 4)
  სალექციო დროის ხანგრძლივობა:  2 საათი
  ლექციათა ციკლის ხანგრძლივობა: 5 თვე (სექტემბერი-იანვარი)
  ლექციების ჩატარების ძირითადი ადგილი: შერეული (ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით)

მონაწილეთა შერჩევა:

პლატფორმაში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა შეავსონ სააპლიკაციო ფორმა 

სკოლაში მონაწილეობის შესაძლებლობა ექნებათ უმაღლესი განათლების მქონე (ან დამასრულებელ კურსზე მყოფ) 21 წლიდან 35 წლამდე ასაკის სტუდენტებს, ახალგაზრდა აქტივისტებსა და მკვლევრებს. პლატფორმის მონაწილეები უნდა დაესწრონ სალექციო საათების სულ მცირე 80%-ს.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმაში მონაწილეობის მისაღებად შევსებული სააპლიკაციო ფორმის გამოგზავნის ბოლო ვადაა 2021 წლის 16 სექტემბერი

სააპლიკაციო ფორმა გამოგზავნეთ შემდეგ მისამართზე:  [email protected] 

 • გთხოვთ, იმეილის subject ველში მიუთითოთ „კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა“.

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი დაუკავშირდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებს, რომლებიც გაივლიან კონკურსის შემდეგ ეტაპებს.

დამატებითი ინფორმაციისთვის ან კითხვების არსებობის შემთხვევაში შეგიძლიათ მოგვმართოთ:

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმის ორგანიზება ხორციელდება სქესობრივი განათლების შვედური ასოციაციის (RFSU) ფინანსური მხარდაჭერით.

შრომის უფლება / განცხადება

ღირსეული შრომის პლატფორმა სოლიდარობას უცხადებს სოციალური სააგენტოს 390-მდე თანამშრომლის საგაფიცვო მოთხოვნებს

2022 წლის 13 იანვარს სოციალური სააგენტოს 390-მდე თანამშრომელმა კანონმდებლობის მოთხოვნების ყველა პროცედურის დაცვით დამსაქმებელს წერილობით აცნობა, რომ 3 დღეში სოციალური სააგენტოს თანამშრომლები გაფიცვას იწყებენ და საკუთარ შრომით მოვალებებს, კანონიერი მოთხოვნების შესრულებამდე აღარ შეასრულებენ. ღირსეული შრომის პლატფორმა სოლიდარობას უცხადებს სოციალური მომსახურების სააგენტოს თანამშრომლებს და საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს მოუწოდებს დააკმაყოფილოს მათი მოთხოვნები და სააგენტოს თანამშრომლებისთვის შექმნას ღირსეული შრომის პირობები.

მთელი ქვეყნის მასშტაბით, სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს 390-მდე დასაქმებულმა მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის გამო, საქართველოს შრომის კოდექსით გათვალსიწინებული უკიდურესი ზომა – გაფიცვა გადაწყვიტა.

დასაქმებულთა მოთხოვნები, გაწეული სამუშაოს ტარიფებისა და სამგზავრო ხარჯის ანაზღაურების გაზრდას უკავშირდება. ამასთან, კოლექტიური დავის მონაწილენი დეკრეტული შვებულების სრულყოფილ ანაზღაურებას, ჯანმრთელობის დაზღვევასა, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო საავადმყოფო ფურცელზე (ბიულეტენზე) არსებობისას სამუშაო ანაზღაურების შენარჩუნებას და პროფესიულ კავშირთან კოლექტიური ხელშეკრულების დადებას მოითხოვენ.

2021 წლის 23 სექტემბერს სოციალური მომსახურების სააგენტოს 246-მა თანამშრომელმა დამსაქმებელის მიმართ 11 პუნქტიანი მოთხოვნა წარადგინა ხელფასის ზრდისა და შრომითი პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით და კოლექტიური შრომითი დავა დაიწყო. მედიაციის პროცესში მათ ინტერესებს დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირი – სოლიდარობის ქსელი წარმოადგენდა. დასაქმებულებსა და დამსაქმებელს შორის მიმდინარე მედიაციის პროცესი, რომელსაც სოციალური სააგენტოს თანამშრომლების მინიმალური მოთხოვნები და საჭიროებები მოლაპარაკებების გზით უნდა დაეკმაყოფილებინა სამწუხაროდ, უშედეგოდ დასრულდა. ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული არაერთი დაპირების მიუხედავად, რაც სააგენტოს შესაძლო რეორგანიზაციასა და მოთხოვნების დაკმაყოფილებას უკავშირდებოდა, დასამქებულთა შრომითი პირობები დღემდე უცვლელი რჩება. ამასთან, მინისტრის ცვლილებასთან ერთად ჯანდაცვის სამინისტრომ პროტესტის მონაწილეებთან კომუნიკაცია გარკვეული პერიოდის განმავლობაში საერთოდ შეწყვიტა.

სოციალური მომსახურების სააგენტოში დასაქმებული პირების მდგომარეობა უკიდურესად მოწყვლადია. ისინი დიდი ხანია საუბრობენ დაუცველ და მძიმე შრომით პირობებზე, მიზერულ ანაზღაურებასა და დარღვეულ შრომით უფლებებზე. აღსანიშნავია, რომ სააგენტოში არსებული შრომით მდგომარეობა 2021 წლის ივნისში შრომის უფლებებზე ზედამხედველმა ორგანომ, შრომის ინსპექციამ შეამოწმა და სოციალური მომსახურების სააგენტოს არაერთი მნიშნველოვანი დარღვევა დაუდგინა. სოციალური მომსახურების სააგენტოს არსებული დარღვევების გამოსასწორებლად 6 თვიანი ვადა მიეცა, თუმცა სოციალური აგენტები აღნიშნავენ, რომ ინსპექტირების შემდეგ მათ შრომითი მდგომარეობა მინიმალურადაც კი არ გამოსწორებულა. მეტიც, ინსპექციის მიერ აღმოჩენილი ერთერთი მთვარი დარღვევა სააგენტოში არსებული ერთთვიანი შრომითი ხელშეკრულებების უკანონო პრაქტიკა იყო. სამწუხაროდ, აღნიშნული პრაქტიკა დღემდე გრძელდება, სოციალური აგენტები კვლავ ერთთვიანი შრომითი ხელშეკრულებებით საქმდებიან, რაც მნიშნველოვნად არღვევეს შრომის საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო, რომელიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით ღირსეული შრომის პოლიტიკის დანერგვის მთავარი ინიციატორი და ზედამხედველი უნდა იყოს, ვალდებულია, საკუთარ სისტემაში დასაქმებულ თითოეულ პირს შეუქმნას შრომის კანონმდელობის შესაბამისი სამუშაო გარემო, უზრუნველყოს შრომითი უფლებების დაცვა და მაქსიმალურად სწრაფად დააკამყოფილოს დასაქმებულთა კანონიერი მოთოხვნები.

ღირსეული შრომის პლატფორმა მხარდაჭერას უცხადებს სოციალიური მომსახურების სააგენტოში დასაქმებულებს და სრულად იზიარებს მათ მინიმალური მოთხოვნების დაკმაყოფილების აუცილებლობას.

ღირსეული შრომის პლატფორმის წევრი ორგანიზაციები:

 • სოციალური სამართლიანობის ცენტრი (ყოფილი EMC);
 • ჯანდაცვისა და მოსახურების სფეროების პროფკავშირი – „სოლიდარობის ქსელი“;
 • საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (საია);
 • სოციალურ მუშაკთა გაერთიანება;
 • თბილისის მეტროპოლიტენის დამოუკიდებელი პროფკავშირი – „ერთობა 2013“;

ინსტრუქცია

 • საიტზე წინ მოძრაობისთვის უნდა გამოიყენოთ ღილაკი „tab“
 • უკან დასაბრუნებლად გამოიყენება ღილაკები „shift+tab“