[Skip to Content]
ENG
ENG

სიახლეების გამოწერა

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა

                                                      

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი აცხადებს მიღებას კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმის წევრების შესარჩევად. მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ახალგაზრდა აქტივისტებს და მკვლევრებს, რომლებსაც სურთ გაიღრმავონ ცოდნა ეკონომიკური, პოლიტიკური და კულტურული წესრიგის შესახებ, იფიქრონ უფრო სამართლიანი, ინკლუზიური და თანასწორი საზოგადოების შექმნის გზებზე და ჩაერთონ აქტივიზმში.

კონცეფცია

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მიერ ორგანიზებული აკადემიური და პოლიტიკური პლატფორმაა, რომელიც მიზნად ისახავს სოციალური სამართლიანობით, არსებული ეკონომიკური წესრიგის ანალიზით, ეკოლოგიით, ქვიარ და ფემინისტური პოლიტიკით დაინტერესებული ახალგაზრდა აქტივისტებისა და მკვლევარებისთვის კრიტიკული თეორიული ცოდნის გაღრმავებისა და კოლექტიური მსჯელობის სივრცის შექმნას. პლატფორმის ფოკუსს ასევე წარმოადგენს  მონაწილეების ურთიერთგაძლიერების, შეკავშირებისა და საერთო მოქმედების გზების ძიება.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა საშუალებას მისცემს მონაწილეებს იფიქრონ და იმსჯელონ გლობალური და ადგილობრივი პოლიტიკური მდგომარეობის კონტექსტუალიზებაზე, სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული კრიზისების გამომწვევ მიზეზებზე, გამოავლინონ და მოიხელთონ ძალაუფლების სხვადასხვა ღერძი და მჩაგვრელობითი წყარო, ეძიონ მჩაგვრელობით სისტემებთან შეწინააღმდეგების ხერხები. აქტივიზმის ადგილობრივი პრაქტიკები ხშირად ვერ ახერხებს ავთენტური, ინკლუზიური და სამართლიანი დღის წესრიგის შექმნას, რომელიც ადგილობრივ კონტექსტს და რეალურ საჭიროებებს დაეფუძნება. პლატფორმა მიზნად ისახავს ამ ხარვეზის შევსებას და ახალი ტიპის კრიტიკისა და მოქმედებების გაჩენის ხელშეწყობას.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა

პლატფორმის ფარგლებში, წინასწარ მომზადებული სილაბუსის საფუძველზე, ჩატარდება 20 თეორიული ლექცია/დისკუსია სოციალური, პოლიტიკური და ჰუმანიტარული მეცნიერებებიდან, რომლებსაც გაუძღვებიან შესაბამისი გამოცდილების მქონე პირები აკადემიური სივრციდან და აქტივისტური წრეებიდან. პლატფორმის მონაწილეების საჭიროებების გათვალისწინებით, ასევე დაიგეგმება სემინარების ციკლი კოლექტიური მობილიზაციის, სოციალური ცვლილებებისთვის ბრძოლის სტრატეგიებსა და ინსტრუმენტებზე.

ფორმატი:

 • თეორიული ლექცია/დისკუსია
 • შერჩეული წიგნის/სტატიის კითხვის წრე
 • პრაქტიკული სემინარები (მობილიზაცია, ორგანიზება, მეთოდები და ინსტრუმენტები)

ტექნიკური დეტალები:

 • მონაწილეთა მაქსიმალური რაოდენობა: 15-20
  ლექციების რაოდენობა: 20 (თვეში 4)
  სალექციო დროის ხანგრძლივობა:  2 საათი
  ლექციათა ციკლის ხანგრძლივობა: 5 თვე (სექტემბერი-იანვარი)
  ლექციების ჩატარების ძირითადი ადგილი: შერეული (ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით)

მონაწილეთა შერჩევა:

პლატფორმაში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა შეავსონ სააპლიკაციო ფორმა 

სკოლაში მონაწილეობის შესაძლებლობა ექნებათ უმაღლესი განათლების მქონე (ან დამასრულებელ კურსზე მყოფ) 21 წლიდან 35 წლამდე ასაკის სტუდენტებს, ახალგაზრდა აქტივისტებსა და მკვლევრებს. პლატფორმის მონაწილეები უნდა დაესწრონ სალექციო საათების სულ მცირე 80%-ს.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმაში მონაწილეობის მისაღებად შევსებული სააპლიკაციო ფორმის გამოგზავნის ბოლო ვადაა 2021 წლის 16 სექტემბერი

სააპლიკაციო ფორმა გამოგზავნეთ შემდეგ მისამართზე:  [email protected] 

 • გთხოვთ, იმეილის subject ველში მიუთითოთ „კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა“.

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი დაუკავშირდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებს, რომლებიც გაივლიან კონკურსის შემდეგ ეტაპებს.

დამატებითი ინფორმაციისთვის ან კითხვების არსებობის შემთხვევაში შეგიძლიათ მოგვმართოთ:

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმის ორგანიზება ხორციელდება სქესობრივი განათლების შვედური ასოციაციის (RFSU) ფინანსური მხარდაჭერით.

სასამართლო სისტემა / პრაქტიკული სახელმძღვანელო

მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის კვლევის მეთოდოლოგია

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს მეთოდოლოგიურ ჩარჩოს ყველა იმ სტრუქტურული ფაქტორის შესასწავლად, რომლებიც ხელს უშლიან ინდივიდებს მართლმსაჯულების ინსტიტუტებზე წვდომაში.

მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობა მოიაზრებს ადამიანის/პირთა ჯგუფის შესაძლებლობას, მიაღწიოს სამართლებრივი პრობლემების სამართლიან გადაწყვეტას და დაიცვას საკუთარი ინტერესები ადამიანის უფლებათა სტანდარტების შესაბამისად. მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის ერთ-ერთი აუცილებელი კომპონენტი იურიდიული დახმარებაა, თუმცა ამის მიღმა, აუცილებელია განისაზღვროს მოსახლეობის და კონკრეტული ჯგუფების სოციალური საჭიროებები და ის სტრუქტურული საკითხები, რომლებიც, შესაძლოა, პრობლემის სათავეც იყოს და მნიშვნელოვან ბარიერებს ქმნიდეს მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით (სიღარიბე, უთანასწორობის მაჩვენებელი, მოსახლეობის ჰომოგენურობა/ჰეტეროგენურობა ეთნიკურობის ნიშნით, ოჯახის სტრუქტურა, განათლების დონე თუ სხვ.).

მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო დონეზე, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის ბარიერებთან დაკავშირებით მრავალი კვლევაა ჩატარებული, ეროვნულ კონტექსტთან დაკავშირებით საკმარისი ინფორმაცია და ერთიანი სურათი აქამდე არ არსებულა. დღემდე, საქართველოში მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობაზე მსჯელობა კონკრეტული მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებებსა და ბარიერებზე აქცენტით შემოიფარგლებოდა. ამიტომაც, ერთიანი სურათის შესაქმნელად, აუცილებელია სათანადო მეთოდოლოგიური ინსტრუმენტის გამოყენებით ყველა იმ ბარიერის გამოკვეთა, რომელიც გავლენას ახდენს ქვეყანაში მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის ხარისხზე.

მეთოდოლოგიის დოკუმენტი მომზადებულია EWMI-PROLoG-ის მიერ დაფინანსებული პროექტის „მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება“ ფარგლებში. პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოში მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებას, ინსტიტუციური, საკანონმდებლო და სხვა სახის ბარიერების გამოვლენისა და მათი დაძლევისათვის რეკომენდაციების შეთავაზების გზით.

მართლმსაჯულებაზე_ხელმისაწვდომობის_კვლევის_მეთოდოლოგია_1627550246.pdf

ინსტრუქცია

 • საიტზე წინ მოძრაობისთვის უნდა გამოიყენოთ ღილაკი „tab“
 • უკან დასაბრუნებლად გამოიყენება ღილაკები „shift+tab“