[Skip to Content]
ENG
ENG

სიახლეების გამოწერა

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა

                                                      

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი აცხადებს მიღებას კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმის წევრების შესარჩევად. მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ახალგაზრდა აქტივისტებს და მკვლევრებს, რომლებსაც სურთ გაიღრმავონ ცოდნა ეკონომიკური, პოლიტიკური და კულტურული წესრიგის შესახებ, იფიქრონ უფრო სამართლიანი, ინკლუზიური და თანასწორი საზოგადოების შექმნის გზებზე და ჩაერთონ აქტივიზმში.

კონცეფცია

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მიერ ორგანიზებული აკადემიური და პოლიტიკური პლატფორმაა, რომელიც მიზნად ისახავს სოციალური სამართლიანობით, არსებული ეკონომიკური წესრიგის ანალიზით, ეკოლოგიით, ქვიარ და ფემინისტური პოლიტიკით დაინტერესებული ახალგაზრდა აქტივისტებისა და მკვლევარებისთვის კრიტიკული თეორიული ცოდნის გაღრმავებისა და კოლექტიური მსჯელობის სივრცის შექმნას. პლატფორმის ფოკუსს ასევე წარმოადგენს  მონაწილეების ურთიერთგაძლიერების, შეკავშირებისა და საერთო მოქმედების გზების ძიება.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა საშუალებას მისცემს მონაწილეებს იფიქრონ და იმსჯელონ გლობალური და ადგილობრივი პოლიტიკური მდგომარეობის კონტექსტუალიზებაზე, სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული კრიზისების გამომწვევ მიზეზებზე, გამოავლინონ და მოიხელთონ ძალაუფლების სხვადასხვა ღერძი და მჩაგვრელობითი წყარო, ეძიონ მჩაგვრელობით სისტემებთან შეწინააღმდეგების ხერხები. აქტივიზმის ადგილობრივი პრაქტიკები ხშირად ვერ ახერხებს ავთენტური, ინკლუზიური და სამართლიანი დღის წესრიგის შექმნას, რომელიც ადგილობრივ კონტექსტს და რეალურ საჭიროებებს დაეფუძნება. პლატფორმა მიზნად ისახავს ამ ხარვეზის შევსებას და ახალი ტიპის კრიტიკისა და მოქმედებების გაჩენის ხელშეწყობას.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა

პლატფორმის ფარგლებში, წინასწარ მომზადებული სილაბუსის საფუძველზე, ჩატარდება 20 თეორიული ლექცია/დისკუსია სოციალური, პოლიტიკური და ჰუმანიტარული მეცნიერებებიდან, რომლებსაც გაუძღვებიან შესაბამისი გამოცდილების მქონე პირები აკადემიური სივრციდან და აქტივისტური წრეებიდან. პლატფორმის მონაწილეების საჭიროებების გათვალისწინებით, ასევე დაიგეგმება სემინარების ციკლი კოლექტიური მობილიზაციის, სოციალური ცვლილებებისთვის ბრძოლის სტრატეგიებსა და ინსტრუმენტებზე.

ფორმატი:

 • თეორიული ლექცია/დისკუსია
 • შერჩეული წიგნის/სტატიის კითხვის წრე
 • პრაქტიკული სემინარები (მობილიზაცია, ორგანიზება, მეთოდები და ინსტრუმენტები)

ტექნიკური დეტალები:

 • მონაწილეთა მაქსიმალური რაოდენობა: 15-20
  ლექციების რაოდენობა: 20 (თვეში 4)
  სალექციო დროის ხანგრძლივობა:  2 საათი
  ლექციათა ციკლის ხანგრძლივობა: 5 თვე (სექტემბერი-იანვარი)
  ლექციების ჩატარების ძირითადი ადგილი: შერეული (ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით)

მონაწილეთა შერჩევა:

პლატფორმაში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა შეავსონ სააპლიკაციო ფორმა 

სკოლაში მონაწილეობის შესაძლებლობა ექნებათ უმაღლესი განათლების მქონე (ან დამასრულებელ კურსზე მყოფ) 21 წლიდან 35 წლამდე ასაკის სტუდენტებს, ახალგაზრდა აქტივისტებსა და მკვლევრებს. პლატფორმის მონაწილეები უნდა დაესწრონ სალექციო საათების სულ მცირე 80%-ს.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმაში მონაწილეობის მისაღებად შევსებული სააპლიკაციო ფორმის გამოგზავნის ბოლო ვადაა 2021 წლის 16 სექტემბერი

სააპლიკაციო ფორმა გამოგზავნეთ შემდეგ მისამართზე:  [email protected] 

 • გთხოვთ, იმეილის subject ველში მიუთითოთ „კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა“.

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი დაუკავშირდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებს, რომლებიც გაივლიან კონკურსის შემდეგ ეტაპებს.

დამატებითი ინფორმაციისთვის ან კითხვების არსებობის შემთხვევაში შეგიძლიათ მოგვმართოთ:

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმის ორგანიზება ხორციელდება სქესობრივი განათლების შვედური ასოციაციის (RFSU) ფინანსური მხარდაჭერით.

ლგბტი უფლებები / თარგმანი

ევროპას ♥ გეები? ევროპეიზება და პრაიდ აღლუმები სერბეთში

ავტორი: ბოჟან ბილიჩი

მთარგმნელი: გიორგი ჩუბინიძე

ეს თავი გვიჩვენებს სულ უფრო აქტუალურ და მომძლავრებულ სიმბოლურ კავშირს, რომელიც მყარდებოდა, ერთი მხრივ, ევროპეიზაციასა და ევროკავშირში გაწევრიანებას — უმთავრეს პოლიტიკურ პროცესს თანამედროვე სერბეთში - ხოლო, მეორე მხრივ — ჯერ კიდევ უაღრესად პატრიარქალური ქვეყანაში — არაჰეტერონორმატიული სექსუალობების გათავისუფლების სხვადასხვა ფორმებსა და სტრატეგიებს შორის.  ევროპეიზებასა და ლგბტ[1] აქტივიზმს შორის ამ ჰეგემონურ ურთიერთობას ბელგრადის პრაიდ მარშის/აღლუმის ისტორიის მეშვეობით განვიხილავ.[2] მართალია, ჩემი მიზანი არის ამ ღონისძიებას მიწერილი დემოკრატიის „ლაკმუსის ტესტის“ ფუნქციის დესტაბილიზება (Bilić, 2016 ; Bilić & Stubbs, 2015), რთულია იპოვო სხვა მაგალითი სადაც კერძო და საჯარო პოტენციურად ასეთ ფეთქებად კვეთას ქმნიან.[3] ნაკლებად ცნობილი და ღრმად სტერეოტიპიზებული სექსუალური ქცევების გარშემო მბრუნავი სხვადასხვა სოციალური პრაქტიკების, ძალებისა და ინტერესების მოკრებით, რომლებიც თანაარსებობენ ევროპული ინტეგრაციისა და ეროვნული მიკუთვნებულობის (ან გარიყვის) მრავალგანზომილებიან ნარატივებთან ერთად, პრაიდის აღლუმები წარმოადგენს მატრიცას რომელიც ერთმანეთში ხლართავს სექსუალურ, პოლიტიკურ, სამართლებრივ და რელიგიურ განზომილებებს, ხოლო მათთვის სახასიათო წლიური ციკლები მთელი სიმწვავით წარმოაჩენს ლგბტ პოლიტიკებისა და აქტივიზმების კომპლექსურობას.

თარგმანი სრულად შეგიძლიათ იხ. მიმაგრებულ ფაილში

ევროპას_გეები_-_ევროპეიზება_და_პრაიდ_აღლუმები_სერბეთში_1637846961.pdf

სქოლიო და ბიბლიოგრაფია

[1] Binnie და Klesse (2012 , p. 445) ამტკიცებენ რომ „ტერმინი „ლგბტქ (...) საკამათოა რადგან ის მიანიშნებს ინტერესთა კვაზი-ბუნებრივ თანხვედრაზე გარკვეული გენდერული და/ან სექსუალური სუბიექტურობების გარშემო“. აგრეთვე ვაცნობიერებ ფაქტს, რომ ჩვენს კონტექსტში ამ ტერმინის გამოყენება ნიღბავს ძალაუფლებრივ იერარქიებს, რომლებსაც მივყავართ გარიყვისა და დისკრიმინაციის განგრძობად პრაქტიკებამდე თავად არა-ჰეტეროსექსუალურ აქტივისტურ საინიციატივო ჯგუფებში. მე აკრონიმ ლგბტ-ს პრაგმატული მოსაზრებებით ვიყენებ. სერბეთსა და ხორვატიაში ბისექსუალი და ტრანს აქტივიზმის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ Bilić და Kajinić (2016).

[2] ეს თავი შეისწავლის ევროპული ინტეგრაციების/ევროპეიზებების მნიშვნელობას ლგბტ აქტივისტურ სტრატეგიებზე და დეტალურად არ განიხილავს სერბული ლგბტ აქტივისტური „სცენის“ კომპლექსურ „შიდა დინამიკებსა და ფრაგმენტაციებს. ამ საკითხის ანალიზისთვის, იხილეთ Bilić (2016).

[3] ჯუდით ბატლერისთვის (1993, p. 233), მარშებმა და ქუჩის მსვლელობებმა, კროს-დრესერობასთან, დრეგ ბალებთან, ბუჩ-ფემ სანახაობებთან და „პოლიტიკური ბრაზის თეატრალიზების“ სხვა ფორმებთან ერთად, „შეაფერხეს მალვადი გაყოფა საჯაროსა და კერძო სივრცეებს შორის“ და ამით ხელი შეუწყვეს „მთელს საჯარო სფეროში [...] პოლიტიზების ადგილთა“ გამრავლებას.

ინსტრუქცია

 • საიტზე წინ მოძრაობისთვის უნდა გამოიყენოთ ღილაკი „tab“
 • უკან დასაბრუნებლად გამოიყენება ღილაკები „shift+tab“