[Skip to Content]
ENG
ENG

სიახლეების გამოწერა

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა

                                                      

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი აცხადებს მიღებას კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმის წევრების შესარჩევად. მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ახალგაზრდა აქტივისტებს და მკვლევრებს, რომლებსაც სურთ გაიღრმავონ ცოდნა ეკონომიკური, პოლიტიკური და კულტურული წესრიგის შესახებ, იფიქრონ უფრო სამართლიანი, ინკლუზიური და თანასწორი საზოგადოების შექმნის გზებზე და ჩაერთონ აქტივიზმში.

კონცეფცია

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მიერ ორგანიზებული აკადემიური და პოლიტიკური პლატფორმაა, რომელიც მიზნად ისახავს სოციალური სამართლიანობით, არსებული ეკონომიკური წესრიგის ანალიზით, ეკოლოგიით, ქვიარ და ფემინისტური პოლიტიკით დაინტერესებული ახალგაზრდა აქტივისტებისა და მკვლევარებისთვის კრიტიკული თეორიული ცოდნის გაღრმავებისა და კოლექტიური მსჯელობის სივრცის შექმნას. პლატფორმის ფოკუსს ასევე წარმოადგენს  მონაწილეების ურთიერთგაძლიერების, შეკავშირებისა და საერთო მოქმედების გზების ძიება.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა საშუალებას მისცემს მონაწილეებს იფიქრონ და იმსჯელონ გლობალური და ადგილობრივი პოლიტიკური მდგომარეობის კონტექსტუალიზებაზე, სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული კრიზისების გამომწვევ მიზეზებზე, გამოავლინონ და მოიხელთონ ძალაუფლების სხვადასხვა ღერძი და მჩაგვრელობითი წყარო, ეძიონ მჩაგვრელობით სისტემებთან შეწინააღმდეგების ხერხები. აქტივიზმის ადგილობრივი პრაქტიკები ხშირად ვერ ახერხებს ავთენტური, ინკლუზიური და სამართლიანი დღის წესრიგის შექმნას, რომელიც ადგილობრივ კონტექსტს და რეალურ საჭიროებებს დაეფუძნება. პლატფორმა მიზნად ისახავს ამ ხარვეზის შევსებას და ახალი ტიპის კრიტიკისა და მოქმედებების გაჩენის ხელშეწყობას.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა

პლატფორმის ფარგლებში, წინასწარ მომზადებული სილაბუსის საფუძველზე, ჩატარდება 20 თეორიული ლექცია/დისკუსია სოციალური, პოლიტიკური და ჰუმანიტარული მეცნიერებებიდან, რომლებსაც გაუძღვებიან შესაბამისი გამოცდილების მქონე პირები აკადემიური სივრციდან და აქტივისტური წრეებიდან. პლატფორმის მონაწილეების საჭიროებების გათვალისწინებით, ასევე დაიგეგმება სემინარების ციკლი კოლექტიური მობილიზაციის, სოციალური ცვლილებებისთვის ბრძოლის სტრატეგიებსა და ინსტრუმენტებზე.

ფორმატი:

 • თეორიული ლექცია/დისკუსია
 • შერჩეული წიგნის/სტატიის კითხვის წრე
 • პრაქტიკული სემინარები (მობილიზაცია, ორგანიზება, მეთოდები და ინსტრუმენტები)

ტექნიკური დეტალები:

 • მონაწილეთა მაქსიმალური რაოდენობა: 15-20
  ლექციების რაოდენობა: 20 (თვეში 4)
  სალექციო დროის ხანგრძლივობა:  2 საათი
  ლექციათა ციკლის ხანგრძლივობა: 5 თვე (სექტემბერი-იანვარი)
  ლექციების ჩატარების ძირითადი ადგილი: შერეული (ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით)

მონაწილეთა შერჩევა:

პლატფორმაში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა შეავსონ სააპლიკაციო ფორმა 

სკოლაში მონაწილეობის შესაძლებლობა ექნებათ უმაღლესი განათლების მქონე (ან დამასრულებელ კურსზე მყოფ) 21 წლიდან 35 წლამდე ასაკის სტუდენტებს, ახალგაზრდა აქტივისტებსა და მკვლევრებს. პლატფორმის მონაწილეები უნდა დაესწრონ სალექციო საათების სულ მცირე 80%-ს.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმაში მონაწილეობის მისაღებად შევსებული სააპლიკაციო ფორმის გამოგზავნის ბოლო ვადაა 2021 წლის 16 სექტემბერი

სააპლიკაციო ფორმა გამოგზავნეთ შემდეგ მისამართზე:  [email protected] 

 • გთხოვთ, იმეილის subject ველში მიუთითოთ „კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა“.

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი დაუკავშირდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებს, რომლებიც გაივლიან კონკურსის შემდეგ ეტაპებს.

დამატებითი ინფორმაციისთვის ან კითხვების არსებობის შემთხვევაში შეგიძლიათ მოგვმართოთ:

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმის ორგანიზება ხორციელდება სქესობრივი განათლების შვედური ასოციაციის (RFSU) ფინანსური მხარდაჭერით.

სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება / კვლევა

დანაშაულის და სასჯელის პოლიტიკა საქართველოში

Library Thumbnail Image

ხელმძღვანელი: გურამ იმნაძე

გვერდების რაოდენობა: 152

გამოცემის წელი: 2021

ISBN: 978-9941-8-3280-2

ავტორები:  თამარ გვასალია, თორნიკე გერლიანი

დანაშაულის_და_სასჯელის_პოლიტიკა_საქართველოში_GEO_WEB_1621584650.pdf

კვლევის მეთოდოლოგია

ნულოვანი ტოლერანტობის მძიმე გამოცდილების შემდეგ, ახალი პოლიტიკური ძალა სისხლის სამართლის პოლიტიკის ლიბერალიზაციის იდეით ჩაუდგა სათავეში სახელმწიფოს. ამ პერიოდში დაიგეგმა და გატარდა ბევრი მნიშვნელოვანი რეფორმა. თუმცა არაჯეროვანმა ძალისხმევამ, არსებითად ვერ შეცვალა და გააუმჯობესა მდგომარეობა ქვეყანაში. მართალია, მეტნაკლები ინტენსივობით, თუმცა, სისხლის სამართალი სახელმწიფოს ხელში კვლავ რეპრესიის უმთავრეს ინსტრუმენტად დარჩა.

წინამდებარე კვლევა ქვეყანაში არსებული სისხლის სამართლის პოლიტიკას, და- ნაშაულის გამომწვევი სოციალური და ეკონომიკური ასპექტების ფონზე აფასებს. კვლევა ძირითადად ორი სახის – საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის (ქურდობა/ძარცვა) და ნარკოდანაშაულის ცალკეული სახეების სოციოლოგიური კვლევის მონაცემებს ეყრდნობა.

კვლევაში მოკლედ არის გადმოცემული სისხლის სამართლის პოლიტიკის ფორმირების პრობლემები და მისი ტრანსფორმაციის ეტაპები ქვეყანაში. ნაშრომი ცდილობს გამოააშკარავოს, რამდენად შეძლო სახელმწიფომ ნულოვანი ტოლერანტობის გამოცდილების ადამიანზე ორიენტირებული მიდგომით ჩანაცვლება, სისხლის სამართლის პოლიტიკის ფორმირების პროცესში ქვეყანაში არსებული სოციალური და ეკონომიკური ფაქტორების გათვალისწინება.

სოციოლოგიური კვლევის საფუძველზე და სხვადასხვა კრიმინოლოგიურ თეორიაზე დაყრდნობით, კვლევაში მოცემულია საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულების (ქურდობა/ძარცვა) და ცალკეული ხასიათის ნარკოდანაშაულის გამომწვევი სოციალური ფაქტორების სამართლებრივი ანალიზი, მათი პრევენციის მექანიზმები და სახელმწიფოში არსებული სასჯელის პოლიტიკა დანაშაულის ამ ორ სახესთან მიმართებით. კვლევის ბოლო ნაწილი, სასჯელის მოხდის და გათავისუფლების შემდეგ, რეინტეგრაციის პროცესში არსებულ დაბრკოლებებს ეთმობა.

დანაშაულის_და_სასჯელის_პოლიტიკა_საქართველოში_GEO_WEB_1621584650.pdf

ინსტრუქცია

 • საიტზე წინ მოძრაობისთვის უნდა გამოიყენოთ ღილაკი „tab“
 • უკან დასაბრუნებლად გამოიყენება ღილაკები „shift+tab“