[Skip to Content]
ENG
ENG

სიახლეების გამოწერა

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა

                                                      

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი აცხადებს მიღებას კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმის წევრების შესარჩევად. მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ახალგაზრდა აქტივისტებს და მკვლევრებს, რომლებსაც სურთ გაიღრმავონ ცოდნა ეკონომიკური, პოლიტიკური და კულტურული წესრიგის შესახებ, იფიქრონ უფრო სამართლიანი, ინკლუზიური და თანასწორი საზოგადოების შექმნის გზებზე და ჩაერთონ აქტივიზმში.

კონცეფცია

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მიერ ორგანიზებული აკადემიური და პოლიტიკური პლატფორმაა, რომელიც მიზნად ისახავს სოციალური სამართლიანობით, არსებული ეკონომიკური წესრიგის ანალიზით, ეკოლოგიით, ქვიარ და ფემინისტური პოლიტიკით დაინტერესებული ახალგაზრდა აქტივისტებისა და მკვლევარებისთვის კრიტიკული თეორიული ცოდნის გაღრმავებისა და კოლექტიური მსჯელობის სივრცის შექმნას. პლატფორმის ფოკუსს ასევე წარმოადგენს  მონაწილეების ურთიერთგაძლიერების, შეკავშირებისა და საერთო მოქმედების გზების ძიება.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა საშუალებას მისცემს მონაწილეებს იფიქრონ და იმსჯელონ გლობალური და ადგილობრივი პოლიტიკური მდგომარეობის კონტექსტუალიზებაზე, სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული კრიზისების გამომწვევ მიზეზებზე, გამოავლინონ და მოიხელთონ ძალაუფლების სხვადასხვა ღერძი და მჩაგვრელობითი წყარო, ეძიონ მჩაგვრელობით სისტემებთან შეწინააღმდეგების ხერხები. აქტივიზმის ადგილობრივი პრაქტიკები ხშირად ვერ ახერხებს ავთენტური, ინკლუზიური და სამართლიანი დღის წესრიგის შექმნას, რომელიც ადგილობრივ კონტექსტს და რეალურ საჭიროებებს დაეფუძნება. პლატფორმა მიზნად ისახავს ამ ხარვეზის შევსებას და ახალი ტიპის კრიტიკისა და მოქმედებების გაჩენის ხელშეწყობას.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა

პლატფორმის ფარგლებში, წინასწარ მომზადებული სილაბუსის საფუძველზე, ჩატარდება 20 თეორიული ლექცია/დისკუსია სოციალური, პოლიტიკური და ჰუმანიტარული მეცნიერებებიდან, რომლებსაც გაუძღვებიან შესაბამისი გამოცდილების მქონე პირები აკადემიური სივრციდან და აქტივისტური წრეებიდან. პლატფორმის მონაწილეების საჭიროებების გათვალისწინებით, ასევე დაიგეგმება სემინარების ციკლი კოლექტიური მობილიზაციის, სოციალური ცვლილებებისთვის ბრძოლის სტრატეგიებსა და ინსტრუმენტებზე.

ფორმატი:

 • თეორიული ლექცია/დისკუსია
 • შერჩეული წიგნის/სტატიის კითხვის წრე
 • პრაქტიკული სემინარები (მობილიზაცია, ორგანიზება, მეთოდები და ინსტრუმენტები)

ტექნიკური დეტალები:

 • მონაწილეთა მაქსიმალური რაოდენობა: 15-20
  ლექციების რაოდენობა: 20 (თვეში 4)
  სალექციო დროის ხანგრძლივობა:  2 საათი
  ლექციათა ციკლის ხანგრძლივობა: 5 თვე (სექტემბერი-იანვარი)
  ლექციების ჩატარების ძირითადი ადგილი: შერეული (ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით)

მონაწილეთა შერჩევა:

პლატფორმაში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა შეავსონ სააპლიკაციო ფორმა 

სკოლაში მონაწილეობის შესაძლებლობა ექნებათ უმაღლესი განათლების მქონე (ან დამასრულებელ კურსზე მყოფ) 21 წლიდან 35 წლამდე ასაკის სტუდენტებს, ახალგაზრდა აქტივისტებსა და მკვლევრებს. პლატფორმის მონაწილეები უნდა დაესწრონ სალექციო საათების სულ მცირე 80%-ს.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმაში მონაწილეობის მისაღებად შევსებული სააპლიკაციო ფორმის გამოგზავნის ბოლო ვადაა 2021 წლის 16 სექტემბერი

სააპლიკაციო ფორმა გამოგზავნეთ შემდეგ მისამართზე:  [email protected] 

 • გთხოვთ, იმეილის subject ველში მიუთითოთ „კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა“.

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი დაუკავშირდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებს, რომლებიც გაივლიან კონკურსის შემდეგ ეტაპებს.

დამატებითი ინფორმაციისთვის ან კითხვების არსებობის შემთხვევაში შეგიძლიათ მოგვმართოთ:

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმის ორგანიზება ხორციელდება სქესობრივი განათლების შვედური ასოციაციის (RFSU) ფინანსური მხარდაჭერით.

თანასწორობის პოლიტიკა / პროექტები

კვლევისა და ადვოკატირების გზით სამშვიდობო პოლიტიკის პოზიტიური ტრანსფორმაციის ხელშეწყობა

Library Thumbnail Image

ბიუჯეტი: 15.700 EUR

ხანგრძლივობა: 2021 წელი

2021 წლის თებერვლიდან სოციალური სამართლიანობის ცენტრი (ყოფილი EMC), ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონის თბილისის ოფისის (Boell) მხარდაჭერით ახორციელებს პროექტს “კვლევისა და ადვოკატირების გზით სამშვიდობო პოლიტიკის პოზიტიური ტრანსფორმაციის ხელშეწყობა”.

ბოლო წლებში შერიგებასა და ნდობის აღდგენაზე მიმართული პოლიტიკური რიტორიკის  გაძლიერების მიუხედავად, კონფლიქტების ტრანსფორმაციის მიმართულებით სახელმწიფო პოლიტიკაში ხელშესახები ცვლილებები, რომელიც კონფლიქტის რეგიონებში და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე მცხოვრები თემების და ადამიანების უფლებრივ და სოციალურ მდგომარეობას არსებითად გააუმჯობესებდა, არ ჩანს. კვლავ სუსტია კონფლიქტის რეგიონებთან პოლიტიკური, სამოქალაქო და კულტურული დიალოგისა და თანამშრომლობის გამოცდილებები. ვერ მიიღწვა კონფლიქტის რეგიონებში ადამიანის უფლებების მხარდაჭერასა და ზედამხედველობაზე მიმართული საერთაშორისო მისიების და მდგრადი პროგრამების ამუშავება.    

შექმნილ კონტექსტში პროექტი მიზნად ისახავს კვლევითი და ანალიტიკური სამუშაოების  განხორციელებით და კრიტიკული ცოდნის შექმნის გზით ხელი შეუწყოს პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ წრეებში კონფლიქტის ტრანსფორმაციის ალტერნატიული პერსპექტივებისა და სტრატეგიების შექმნას, ასევე ნდობის აღდგენისა და მშვიდობის მნიშვნელობის შესახებ ფართე პოლიტიკური და საზოგადოებრივი თანხმობის შენებას.  

აღნიშნული მიზნის მისაღწევად პროექტი ისახავს შემდეგ ამოცანებს:

 • კონფლიქტის რეგიონებთან მიმართებაში მშვიდობისა და ნდობის აღდგენის პერსპექტივებისა და სტრატეგიის განმტკიცება სახელმწიფო პოლიტიკაში, კრიტიკული ცოდნის წარმოებისა და დემოკრატიული საკონსულტაციო პლატფორმის შექმნის გზით.
 • მშვიდობისა და ნდობის აღდგენის პერსპექტივების ხელშეწყობა საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ დისკურსებში კონფლიქტის რეგიონებთან და კონფლიქტის ტრანსფორმაციასთან დაკავშირებით.

პროექტის ფარგლებში შემუშავდება კონფლიქტების ტრანსფორმაციის პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც კონფლიქტის თემაზე მომუშავე ექსპერტებთან, ასევე სათემო ორგანიზაციებთან კონსულტაციების გზით შემუშავდება. ასევე, მომზადდება ანალიტიკური დოკუმენტები (სტატიები/მიმოხილვები) კონფლიქტის მშვიდობიანი ტრანსფორმაციის საკითხებზე და გაიმართება საჯარო დისკუსიების ციკლი. პროექტი ასევე ითვალისწინებს პოლიტიკურ ჯგუფებთან აქტიური დისკუსიის სამუშაოებს.

პროექტს ეყოლება საკონსულტაციო საბჭო, რომელიც კონფლიქტების სფეროში მაღალი აკადემიური და პოლიტიკური გამოცდილების მქონე მკვლევრებისა და ექსპერტებისგან შედგება.  

ინსტრუქცია

 • საიტზე წინ მოძრაობისთვის უნდა გამოიყენოთ ღილაკი „tab“
 • უკან დასაბრუნებლად გამოიყენება ღილაკები „shift+tab“