[Skip to Content]
ENG
ENG

სიახლეების გამოწერა

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა

                                                      

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი აცხადებს მიღებას კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმის წევრების შესარჩევად. მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ახალგაზრდა აქტივისტებს და მკვლევრებს, რომლებსაც სურთ გაიღრმავონ ცოდნა ეკონომიკური, პოლიტიკური და კულტურული წესრიგის შესახებ, იფიქრონ უფრო სამართლიანი, ინკლუზიური და თანასწორი საზოგადოების შექმნის გზებზე და ჩაერთონ აქტივიზმში.

კონცეფცია

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მიერ ორგანიზებული აკადემიური და პოლიტიკური პლატფორმაა, რომელიც მიზნად ისახავს სოციალური სამართლიანობით, არსებული ეკონომიკური წესრიგის ანალიზით, ეკოლოგიით, ქვიარ და ფემინისტური პოლიტიკით დაინტერესებული ახალგაზრდა აქტივისტებისა და მკვლევარებისთვის კრიტიკული თეორიული ცოდნის გაღრმავებისა და კოლექტიური მსჯელობის სივრცის შექმნას. პლატფორმის ფოკუსს ასევე წარმოადგენს  მონაწილეების ურთიერთგაძლიერების, შეკავშირებისა და საერთო მოქმედების გზების ძიება.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა საშუალებას მისცემს მონაწილეებს იფიქრონ და იმსჯელონ გლობალური და ადგილობრივი პოლიტიკური მდგომარეობის კონტექსტუალიზებაზე, სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული კრიზისების გამომწვევ მიზეზებზე, გამოავლინონ და მოიხელთონ ძალაუფლების სხვადასხვა ღერძი და მჩაგვრელობითი წყარო, ეძიონ მჩაგვრელობით სისტემებთან შეწინააღმდეგების ხერხები. აქტივიზმის ადგილობრივი პრაქტიკები ხშირად ვერ ახერხებს ავთენტური, ინკლუზიური და სამართლიანი დღის წესრიგის შექმნას, რომელიც ადგილობრივ კონტექსტს და რეალურ საჭიროებებს დაეფუძნება. პლატფორმა მიზნად ისახავს ამ ხარვეზის შევსებას და ახალი ტიპის კრიტიკისა და მოქმედებების გაჩენის ხელშეწყობას.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა

პლატფორმის ფარგლებში, წინასწარ მომზადებული სილაბუსის საფუძველზე, ჩატარდება 20 თეორიული ლექცია/დისკუსია სოციალური, პოლიტიკური და ჰუმანიტარული მეცნიერებებიდან, რომლებსაც გაუძღვებიან შესაბამისი გამოცდილების მქონე პირები აკადემიური სივრციდან და აქტივისტური წრეებიდან. პლატფორმის მონაწილეების საჭიროებების გათვალისწინებით, ასევე დაიგეგმება სემინარების ციკლი კოლექტიური მობილიზაციის, სოციალური ცვლილებებისთვის ბრძოლის სტრატეგიებსა და ინსტრუმენტებზე.

ფორმატი:

 • თეორიული ლექცია/დისკუსია
 • შერჩეული წიგნის/სტატიის კითხვის წრე
 • პრაქტიკული სემინარები (მობილიზაცია, ორგანიზება, მეთოდები და ინსტრუმენტები)

ტექნიკური დეტალები:

 • მონაწილეთა მაქსიმალური რაოდენობა: 15-20
  ლექციების რაოდენობა: 20 (თვეში 4)
  სალექციო დროის ხანგრძლივობა:  2 საათი
  ლექციათა ციკლის ხანგრძლივობა: 5 თვე (სექტემბერი-იანვარი)
  ლექციების ჩატარების ძირითადი ადგილი: შერეული (ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით)

მონაწილეთა შერჩევა:

პლატფორმაში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა შეავსონ სააპლიკაციო ფორმა 

სკოლაში მონაწილეობის შესაძლებლობა ექნებათ უმაღლესი განათლების მქონე (ან დამასრულებელ კურსზე მყოფ) 21 წლიდან 35 წლამდე ასაკის სტუდენტებს, ახალგაზრდა აქტივისტებსა და მკვლევრებს. პლატფორმის მონაწილეები უნდა დაესწრონ სალექციო საათების სულ მცირე 80%-ს.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმაში მონაწილეობის მისაღებად შევსებული სააპლიკაციო ფორმის გამოგზავნის ბოლო ვადაა 2021 წლის 16 სექტემბერი

სააპლიკაციო ფორმა გამოგზავნეთ შემდეგ მისამართზე:  [email protected] 

 • გთხოვთ, იმეილის subject ველში მიუთითოთ „კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა“.

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი დაუკავშირდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებს, რომლებიც გაივლიან კონკურსის შემდეგ ეტაპებს.

დამატებითი ინფორმაციისთვის ან კითხვების არსებობის შემთხვევაში შეგიძლიათ მოგვმართოთ:

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმის ორგანიზება ხორციელდება სქესობრივი განათლების შვედური ასოციაციის (RFSU) ფინანსური მხარდაჭერით.

სასამართლო სისტემა / განცხადება

უზენაესი სასამართლო კონტრაზვერვით საქმიანობაზე სტატისტიკურ მონაცემებს არ ასაჯაროებს

სოციალური სამართლიანობის ცენტრს საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ უარი განუცხადა კონტრდაზვერვითი საქმიანობის თაობაზე სტატისტიკური მონაცემების მოწოდებაზე. კერძოდ, ჩვენი ორგანიზაცია უზენაესი სასამართლოსგან ითხოვდა მხოლოდ განზოგადებულ მონაცემებს იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენი ადამიანი დაექვემდებარა და რა ხანგრძლივობით ბოლო წლებში კონტრდაზვერვითი მიზნებით ფარულ მოსმენებსა და მიყურადებას; აგრეთვე, როგორი იყო ამ მხრივ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ უზენაესი სასამართლოსთვის წარდგენილი შუამდგომლობების დაკმაყოფილების მაჩვენებელი.

როგორც საზოგადოებისთვის არის ცნობილი, რამდენიმე კვირის წინ მედიის მიერ გავრცელდა მორიგი ინფორმაცია მოქალაქეების მასობრივი უკანონო მოსმენების შესაძლო დანაშაულების თაობაზე. სამწუხაროდ, აღნიშნულზე ამ დრომდე არ გაუკეთებიათ სათანადო განმარტებები სახელმწიფო უწყებებს, მათ შორის სუს-ის ხელმძღვანელობას. აგრეთვე, ამ დრომდე პარლამენტი არ ასრულებს მის კონსტიტუციურ უფლება-მოვალეობას და არ იყენებს იმ ფორმალურ-სამართლებრივ ინსტრუმენტებს, რათა გამოკვლეული და შესწავლილი იყოს აღნიშნული საკითხი. ამ ფონზე, შესაბამისი საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი, რათა მოსახლეობას ჰქონდეს რეალური და ზუსტი ცოდნა, თუ რა ტიპის პრობლემასთან გვაქვს საქმე, რამდენად მასშტაბურია ქვეყანაში ადამიანების მიყურადება და მოსმენა და აქვს თუ არა ამ ყველაფერს კანონიერი სახე.

სწორედ ამ მიზნით, სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა 6 ოქტომბერს უზენაესი სასამართლოსგან გამოითხოვა სტატისტიკური მონაცემები იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენი შუამდგომლობით მიმართა სუს-მა უზენაეს სასამართლოს კონტრდაზვერვითი მიზნებით ფარულ მოსმენების და მიყურადების განხორციელების ნებართვაზე. აგრეთვე, ამ შუამდგომლობებიდან რამდენი მათგანი დაკმაყოფილდა და მთლიანობაში, რამდენი მოქალაქე და რა ხანგრძლივობით დაექვემდებარა მოსმენას/მიყურადებას. საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის მიზანი არ ყოფილა სახელმწიფო საიდუმლოების გახმაურება, უსაფრთხოებისა და კონტრდაზვერვითი ინტერესების შელახვა, ან რაიმე ისეთი ინფორმაციის გასაჯაროება, რომლითაც მომავალში რაიმე ბარიერები/საფრთხეები შეექმნებოდა სუს-ის მიერ საკუთარი კანონისმიერი ფუნქციების ეფექტიანად შესრულებას.

მიუხედავად იმისა, რომ ორგანიზაცია ითხოვდა მხოლოდ განზოგადებულ სტატისტიკურ მონაცემებს კონტრდაზვერვითი მიზნებით განხორციელებულ აქტივობებზე, უზენაესმა სასამართლომ მაინც არ უზრუნველყო საჯარო ინფორმაციის მოწოდება იმ არგუმენტით, რომ ეს არის სახელმწიფო საიდუმლოება. სახელმწიფო საიდუმლოების ასე ფართოდ ინტერპრეტაცია უკიდურესად პრობლემურია და ეწინააღმდეგება საჯარო უწყებების ანგარიშვალდებულების პრინციპს. განსაკუთრებით სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ მსგავს ინტერპრეტაციას აკეთებს უზენაესი სასამართლო, რომელიც უნდა იყოს კანონის უზენაესობის და დემოკრატიული მმართველობის ერთ-ერთი ძირითადი გარანტი ქვეყანაში.

საკითხის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ასევე იმის გათვალისწინებით, რომ უკანონო მოსმენები საფრთხეს უქმნის თითოეული მოქალაქის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას და ზოგადად საზოგადოებრივ წესრიგს, სოციალური სამართლიანობის ცენტრი გამოიყენებს ყველა შესაძლო სამართლებრივ მექანიზმს, რათა უზენაესმა სასამართლომ გაასაჯაროოს აღნიშნული ინფორმაცია.

ინსტრუქცია

 • საიტზე წინ მოძრაობისთვის უნდა გამოიყენოთ ღილაკი „tab“
 • უკან დასაბრუნებლად გამოიყენება ღილაკები „shift+tab“