[Skip to Content]
ENG
ENG

სიახლეების გამოწერა

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა

                                                      

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი აცხადებს მიღებას კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმის წევრების შესარჩევად. მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ახალგაზრდა აქტივისტებს და მკვლევრებს, რომლებსაც სურთ გაიღრმავონ ცოდნა ეკონომიკური, პოლიტიკური და კულტურული წესრიგის შესახებ, იფიქრონ უფრო სამართლიანი, ინკლუზიური და თანასწორი საზოგადოების შექმნის გზებზე და ჩაერთონ აქტივიზმში.

კონცეფცია

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მიერ ორგანიზებული აკადემიური და პოლიტიკური პლატფორმაა, რომელიც მიზნად ისახავს სოციალური სამართლიანობით, არსებული ეკონომიკური წესრიგის ანალიზით, ეკოლოგიით, ქვიარ და ფემინისტური პოლიტიკით დაინტერესებული ახალგაზრდა აქტივისტებისა და მკვლევარებისთვის კრიტიკული თეორიული ცოდნის გაღრმავებისა და კოლექტიური მსჯელობის სივრცის შექმნას. პლატფორმის ფოკუსს ასევე წარმოადგენს  მონაწილეების ურთიერთგაძლიერების, შეკავშირებისა და საერთო მოქმედების გზების ძიება.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა საშუალებას მისცემს მონაწილეებს იფიქრონ და იმსჯელონ გლობალური და ადგილობრივი პოლიტიკური მდგომარეობის კონტექსტუალიზებაზე, სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული კრიზისების გამომწვევ მიზეზებზე, გამოავლინონ და მოიხელთონ ძალაუფლების სხვადასხვა ღერძი და მჩაგვრელობითი წყარო, ეძიონ მჩაგვრელობით სისტემებთან შეწინააღმდეგების ხერხები. აქტივიზმის ადგილობრივი პრაქტიკები ხშირად ვერ ახერხებს ავთენტური, ინკლუზიური და სამართლიანი დღის წესრიგის შექმნას, რომელიც ადგილობრივ კონტექსტს და რეალურ საჭიროებებს დაეფუძნება. პლატფორმა მიზნად ისახავს ამ ხარვეზის შევსებას და ახალი ტიპის კრიტიკისა და მოქმედებების გაჩენის ხელშეწყობას.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა

პლატფორმის ფარგლებში, წინასწარ მომზადებული სილაბუსის საფუძველზე, ჩატარდება 20 თეორიული ლექცია/დისკუსია სოციალური, პოლიტიკური და ჰუმანიტარული მეცნიერებებიდან, რომლებსაც გაუძღვებიან შესაბამისი გამოცდილების მქონე პირები აკადემიური სივრციდან და აქტივისტური წრეებიდან. პლატფორმის მონაწილეების საჭიროებების გათვალისწინებით, ასევე დაიგეგმება სემინარების ციკლი კოლექტიური მობილიზაციის, სოციალური ცვლილებებისთვის ბრძოლის სტრატეგიებსა და ინსტრუმენტებზე.

ფორმატი:

 • თეორიული ლექცია/დისკუსია
 • შერჩეული წიგნის/სტატიის კითხვის წრე
 • პრაქტიკული სემინარები (მობილიზაცია, ორგანიზება, მეთოდები და ინსტრუმენტები)

ტექნიკური დეტალები:

 • მონაწილეთა მაქსიმალური რაოდენობა: 15-20
  ლექციების რაოდენობა: 20 (თვეში 4)
  სალექციო დროის ხანგრძლივობა:  2 საათი
  ლექციათა ციკლის ხანგრძლივობა: 5 თვე (სექტემბერი-იანვარი)
  ლექციების ჩატარების ძირითადი ადგილი: შერეული (ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით)

მონაწილეთა შერჩევა:

პლატფორმაში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა შეავსონ სააპლიკაციო ფორმა 

სკოლაში მონაწილეობის შესაძლებლობა ექნებათ უმაღლესი განათლების მქონე (ან დამასრულებელ კურსზე მყოფ) 21 წლიდან 35 წლამდე ასაკის სტუდენტებს, ახალგაზრდა აქტივისტებსა და მკვლევრებს. პლატფორმის მონაწილეები უნდა დაესწრონ სალექციო საათების სულ მცირე 80%-ს.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმაში მონაწილეობის მისაღებად შევსებული სააპლიკაციო ფორმის გამოგზავნის ბოლო ვადაა 2021 წლის 16 სექტემბერი

სააპლიკაციო ფორმა გამოგზავნეთ შემდეგ მისამართზე:  [email protected] 

 • გთხოვთ, იმეილის subject ველში მიუთითოთ „კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა“.

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი დაუკავშირდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებს, რომლებიც გაივლიან კონკურსის შემდეგ ეტაპებს.

დამატებითი ინფორმაციისთვის ან კითხვების არსებობის შემთხვევაში შეგიძლიათ მოგვმართოთ:

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმის ორგანიზება ხორციელდება სქესობრივი განათლების შვედური ასოციაციის (RFSU) ფინანსური მხარდაჭერით.

სხვა / განცხადება

კორონავირუსის პრევენციისთვის შეზღუდვების შემოღების უფლებამოსილება მთავრობას 2023 წლამდე უგრძელდება

დღეს პარლამენტმა განიხილა „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის“ შესახებ საქართველოს კანონით, პანდემიის მართვის მიზნით გათვალისწინებული დროებითი ღონისძიებების ვადის გახანგრძლივების საკითხი. დროებითი ღონისძიებები, რომელიც პირველად 2020 წლის 22 მაისს ამოქმედდა, ითვალისწინებს კორონავირუსის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად შესაბამისი შეზღუდვების დაწესების უფლებამოსილების საქართველოს პარლამენტის მიერ საქართველოს მთავრობაზე დელეგირებას. ღონისძიებების მოქმედების ვადა თავდაპირველად 2020 წლის 15 ივლისამდე განისაზღვრა, თუმცა მას შემდეგ ოთხჯერ გაგრძელდა და ამჯერად 2023 წლის პირველ იანვრამდე იმოქმედებს.

ეჭქვეშ არ დგება, რომ პანდემიის რეჟიმში სპეციალურ რეგულირებას მოითხოვს საზოგადოებრივი ცხოვრების მრავალი სფერო. თუმცა, არსებითად მნიშვნელოვანია, ნებისმიერი ასეთი რეგულირების შემოღებისას სათანადოდ შეფასდეს, რამდენად სწორადაა დაცული ბალანსი ერთის მხრივ, ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვის ინტერესებსა და მეორეს მხრივ ადამიანის სხვა ძირითად უფლებებსა და თავისუფლებებს შორის. ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული ასეთი ფუნდამენტური საკითხების გადაწყვეტა საქართველოს პარლამენტის კონსტიტუციური უფლებამოსილებაა. „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ“ კანონი კი ითვალისწინებს ამ უფლებამოსილების მთლიანად მთავრობაზე გადანდობას, რაც პარლამენტის მიერ საკანონმდებლო ფუნქციის შესრულებაზე უარის თქმასა და ქვეყანაში დე-ფაქტო საგანგებო მდგომარეობის დაკანონებას უტოლდება.[1]

სამწუხაროა, რომ ამ პროცესში საკუთარი კონსტიტუციური უფლებამოსილება ვერ შეასრულა ვერც საკონსტიტუციო სასამართლომ, რომელმაც 2021 წლის 11 თებერვლის გადაწყვეტილებით,[2] კონსტიტუციურად მიიჩნია მთავრობაზე უფლებამოსილების ამგვარი დელეგირება. საკონსტიტუციო სასამართლო თავის გადაწყვეტილებაში ხაზს უსვამდა პანდემიით გამოწვეულ არაპროგნოზირებად სიტუაციას, სწრაფი რეაგირების საჭიროებასა და ღონისძიებების დროებით ხასიათს, რაც, თითქოს ამსუბუქებდა ადამიანის უფლებებში ჩარევის სიმძიმეს.[3]

დღევანდელი გადმოსახედიდან, ნათელია, რომ პანდემია თითქმის ორი წელია გახდა ადამიანთა ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილი და კორონავირუსის პრევენციის მიზნით მიღებულ ღონისძიებებს არ აქვს დროებითი ხასიათი. ამასთან, განვლილი წლები იძლევა პანდემიის მართვის გამოცდილების ანალიზისა და უფრო გრძელვადიანი ხედვის შემუშავების შესაძლებლობას. ამ პირობებში, კიდევ უფრო დაუსაბუთებელი ხდება იმაზე მითითება, თითქოს პარლამენტი ვერ შეასრულებს პანდემიის მართვის დროს უფლების შეზღუდვებთან დაკავშირებით ფუნდამენტურად მნიშვნელოვან საკითხებზე გადაწყვეტილებების მიღების ფუნქციას.

პანდემიის დაწყებიდან დღემდე, საზოგადოების მხრიდან მუდმივად ისმოდა კრიტიკა და მსჯელობა პანდემიის რეჟიმში მთავრობის მიერ შემზღუდველი ზომების შემოღებისა და გაუქმების დროულობაზე, ეფექტურობასა და მიზანშეწონილობაზე. სწორედ ამიტომ, არსებითად მნიშვნელოვანია საქართველოს პარლამენტის მიერ ამ საკითხებზე დისკუსია არ შემოიფარგლოს მთავრობაზე უფლებამოსილების დელეგირების ვადის ავტომატური გაგრძელებით და დეტალურად მოწესრიგდეს პანდემიის მართვის პროცესში მთავრობის უფლებამოსილების ფარგლები.

[1] https://socialjustice.org.ge/ka/products/sagangebo-mdgomareobis-samartlebrivi-da-politikuri-shinaarsi-arsebuli-gamotsdilebis-analizi

[2] https://constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=10658

[3] https://socialjustice.org.ge/ka/products/pandemia-da-shesustebuli-konstitutsiuri-kontroli-sakonstitutsio-sasamartlos-gadatsqvetilebis-kritikuli-shefaseba

ინსტრუქცია

 • საიტზე წინ მოძრაობისთვის უნდა გამოიყენოთ ღილაკი „tab“
 • უკან დასაბრუნებლად გამოიყენება ღილაკები „shift+tab“