[Skip to Content]
ENG

სიახლეების გამოწერა

სოფლის თავყრილობა ითხვისში

თუ ცხოვრობ ჭიათურაში, ან მის რომელიმე სოფელში - ითხვისში, შუქრუთში, პერევისაში, და თუ შენც გაწუხებს ის, რაც გარშემო წიაღის მოპოვების შედეგად ხდება, მოდი სოფლის შეკრებაზე 21 მაისს, 2 საათზე, სოფელ ითხვისის დარბაზში. 
 
შეხვედრა სოციალური სამართლიანობის ცენტრისა და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ორგანიზებით ტარდება. ჩვენი მიზანია სოფლის მოსახლეობამ და მათმა მხარდამჭერმა უფლებადამცველმა ორგანიზაციებმა ერთად ვიმსჯელოთ სოფელში არსებულ მდგომარეობაზე და ადგილობრივთა საჭიროებების გადაჭრის სამართლებრივ გზებზე.
 
ამ დრომდე უცნობია მერიის გეგმა უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახებთან დაკავშირებით. მრავალ კითხვას აჩენს მუნიციპალიტეტის და გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ ამ დრომდე გადადგმული ნაბიჯები: მომზადებული წინასწარი გეოლოგიური დასკვნა ზედაპირულია, შემსწავლელი კომისიის კომპეტენცია და მათი მოკვლევის ფარგლები დაუზუსტებელია, სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს ჩართულობა კი ბუნდოვანია, ისევე როგორც კომპენსაციის დაანგარიშების პროცედურა. წერილი, რომელშიც ადგილობრივი მოსახლეობა სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის სამინისტროს შეკითხვით მიმართავს მდგომარეობის შესწავლისა და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ამ დრომდე პასუხგაუცემელია.
 
ამ ვითარებაში მნიშვნელოვანია ადგილობრივი მოსახლეობა სრულყოფილად იცნობდეს საკუთარ უფლებებს და მათ ხელთ არსებულ სამართლებრივ ბერკეტებს.
ბიბლიოთეკა / კვლევა

მეხსიერების პოლიტიკა თანამედროვე საქართველოში - საბჭოთა წარსულის გააზრება ვარდების რევოლუციის შემდეგ

თამარ ქარაია  

Library Cover Image

ხელმძღვანელი:  მალხაზ მაცაბერიძე

ავტორი:   თამარ ქარაია

გვერდების რაოდენობა:  197

T.Qaraia_PhD_1581432629.pdf

კვლევა მოიცავს მეხსიერების პოლიტიკას 2003 წლიდან (ვარდების რევოლუციიდან) 2012 წლის ოქტომბრამდე. საკვლევი პერიოდის განსაზღვრას საფუძვლად უდევს ვარდების რევოლუციის შედეგად მოსული ხელისუფლების გამოკვეთილი პოლიტიკური კურსი კოლექტიური მეხსიერების ფორმირების სფეროში. 2012 წლის ოქტომბრის შემდგომი პერიოდის ჩართვა ამ კვლევაში არასწორად ჩავთვალეთ, რადგანაც ახალი ხელისუფლების დისკურსი განსხვავებულია წინასგან და შესაბამისად, კვლევაში ახალი ინდიკატორების ჩართვას მოითხოვდა.

მოცემული კვლევა ორიენტირებულია, არა იმდენად ნარატივის შინარსობრივ ანალიზზე, არამედ მეხსიერების ადგილების შესწავლაზე. რა ინფორმაციის მატარებელია და რის შესახებ აპირებს ის ხსოვნის დამკვიდრებას. აღნიშნული ნაშრომი უფრო მეტად ცდილობს გაანალიზოს, თუ რამდენად ახდენდა დროის კონკრეტული მომენტში არსებული პოლიტიკური დღის წესრიგი ზეგავლენას მოვლენის ინტერპრეტაციის ცვლილებაზე, როგორ ხდება ამ ცვლილების მიწოდება საზოგადოებისთვის, ფაქტების გახსენებით თუ პირიქით - დავიწყებით, როგორ ჩნდებიან და იცვლებიან ისტორიული პერსონაჟები პოლიტიკურ დისკურსში.

T.Qaraia_PhD_1581432629.pdf

ინსტრუქცია

  • საიტზე წინ მოძრაობისთვის უნდა გამოიყენოთ ღილაკი „tab“
  • უკან დასაბრუნებლად გამოიყენება ღილაკები „shift+tab“