[Skip to Content]
ENG

სიახლეების გამოწერა

სოფლის თავყრილობა ითხვისში

თუ ცხოვრობ ჭიათურაში, ან მის რომელიმე სოფელში - ითხვისში, შუქრუთში, პერევისაში, და თუ შენც გაწუხებს ის, რაც გარშემო წიაღის მოპოვების შედეგად ხდება, მოდი სოფლის შეკრებაზე 21 მაისს, 2 საათზე, სოფელ ითხვისის დარბაზში. 
 
შეხვედრა სოციალური სამართლიანობის ცენტრისა და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ორგანიზებით ტარდება. ჩვენი მიზანია სოფლის მოსახლეობამ და მათმა მხარდამჭერმა უფლებადამცველმა ორგანიზაციებმა ერთად ვიმსჯელოთ სოფელში არსებულ მდგომარეობაზე და ადგილობრივთა საჭიროებების გადაჭრის სამართლებრივ გზებზე.
 
ამ დრომდე უცნობია მერიის გეგმა უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახებთან დაკავშირებით. მრავალ კითხვას აჩენს მუნიციპალიტეტის და გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ ამ დრომდე გადადგმული ნაბიჯები: მომზადებული წინასწარი გეოლოგიური დასკვნა ზედაპირულია, შემსწავლელი კომისიის კომპეტენცია და მათი მოკვლევის ფარგლები დაუზუსტებელია, სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს ჩართულობა კი ბუნდოვანია, ისევე როგორც კომპენსაციის დაანგარიშების პროცედურა. წერილი, რომელშიც ადგილობრივი მოსახლეობა სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის სამინისტროს შეკითხვით მიმართავს მდგომარეობის შესწავლისა და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ამ დრომდე პასუხგაუცემელია.
 
ამ ვითარებაში მნიშვნელოვანია ადგილობრივი მოსახლეობა სრულყოფილად იცნობდეს საკუთარ უფლებებს და მათ ხელთ არსებულ სამართლებრივ ბერკეტებს.
სოციალური პოლიტიკა / პროექტები

თანასწორი გარემოს ხელშეწყობა, ანტიდისკრიმინაციული მექანიზმის გამოყენებით

Library Thumbnail Image

ბიუჯეტი: 35 000 USD

ხანგრძლივობა: 2018-2019 წელი

ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC), ა(ა)იპ ,,პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ (PHR) თანამშრომლობით და საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდის მხარდაჭერით ახორციელებს პროექტს თანასწორი გარემოს ხელშეწყობა, ანტიდისკრიმინაციული მექანიზმის გამოყენებით“.

პროექტი შედგება ორი მნიშვნელოვანი ნაწილისგან: მოწყვლადი ჯგუფების, კერძოდ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა მიმართ დისკრიმინაციული პრაქტიკის და კანონმდებლობის გამოვლენა და ცვლილებები (PHR) და შრომის უფლებაში დისკრიმინაციული პრაქტიკების გამოვლენა და ცვლილებები (EMC). ორგანიზაციები ერთობლივად იმუშავებენ იმ შემთხვევებზე, როდესაც შრომის უფლებაში თანასწორობის დარღვევა დაფიქსირდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა მიმართ და თავისი კომპეტენციის ფარგლებში გააძლიერებენ საქმისწარმოებას.

პროექტის განმავლობაში დაიწყება მინიმუმ 7 სტრატეგიულ საქმის წარმოება (4 შშმ პირთა და 3 ხანდაზმულთა დასახმარებლად), როგორც საერთო სასამართლოების ისე, საქართველოს სახალხო დამცველის ანტიდისკრიმინაციული მექანიზმის მიმართვის გზით. აგრეთვე, განხორციელდება მინიმუმ 4 გასვლითი ვიზიტი, ხანდაზმულთა, შშმ პირთა პანსიონატებსა და ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში, როგორც თბილისის, ასევე რუსთავის ტერიტორიაზე. გარდა ამისა, მომზადდება მე-3 პერიოდული ანგარიში, სადაც გაანალიზდება შშმ პირთა და ხანდაზმულთა მიმართ თანასწორობის უფლების დასაცავად ჩატარებული სამართალწარმოება. ანგარიშში შევა პრეცედენტული საქმეები, რომელებიც როგორც თემის წევრებს, ასევე პროფესიულ საზოგადოებას (ადვოკატებს, მოსამართლეებს) დაეხმარება თავად გამოიყენონ ანტიდისკრიმინაციული მექანიზმები დარღვეული უფლებების აღსადგენად. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება მინიმუმ 4 გასვლითი ვიზიტი, რომელთა მიზანი რეგიონებში არსებული მდგომარეობის გამოვლენა და პერიფერიებში მცხოვრები მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებების გათვალისწინებით სტრატეგიული სამართალწარმოების დაგეგმვა იქნება. პროექტის გუნდი მოამზადებს მინიმუმ ორ მცირე ანალიტიკურ დოკუმენტს, რომელიც გამოავლენს შრომით ურთიერთობებში უთანასწორობის პრაქტიკებს და აღნიშნულის მიმართ სახალხო დამცველისა თუ სასამართლოს მიერ გამოყენებულ სტანდარტებს შეაფასებს.

ინსტრუქცია

  • საიტზე წინ მოძრაობისთვის უნდა გამოიყენოთ ღილაკი „tab“
  • უკან დასაბრუნებლად გამოიყენება ღილაკები „shift+tab“