[Skip to Content]
ENG
ENG

სიახლეების გამოწერა

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა

                                                      

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი აცხადებს მიღებას კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმის წევრების შესარჩევად. მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ახალგაზრდა აქტივისტებს და მკვლევრებს, რომლებსაც სურთ გაიღრმავონ ცოდნა ეკონომიკური, პოლიტიკური და კულტურული წესრიგის შესახებ, იფიქრონ უფრო სამართლიანი, ინკლუზიური და თანასწორი საზოგადოების შექმნის გზებზე და ჩაერთონ აქტივიზმში.

კონცეფცია

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მიერ ორგანიზებული აკადემიური და პოლიტიკური პლატფორმაა, რომელიც მიზნად ისახავს სოციალური სამართლიანობით, არსებული ეკონომიკური წესრიგის ანალიზით, ეკოლოგიით, ქვიარ და ფემინისტური პოლიტიკით დაინტერესებული ახალგაზრდა აქტივისტებისა და მკვლევარებისთვის კრიტიკული თეორიული ცოდნის გაღრმავებისა და კოლექტიური მსჯელობის სივრცის შექმნას. პლატფორმის ფოკუსს ასევე წარმოადგენს  მონაწილეების ურთიერთგაძლიერების, შეკავშირებისა და საერთო მოქმედების გზების ძიება.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა საშუალებას მისცემს მონაწილეებს იფიქრონ და იმსჯელონ გლობალური და ადგილობრივი პოლიტიკური მდგომარეობის კონტექსტუალიზებაზე, სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული კრიზისების გამომწვევ მიზეზებზე, გამოავლინონ და მოიხელთონ ძალაუფლების სხვადასხვა ღერძი და მჩაგვრელობითი წყარო, ეძიონ მჩაგვრელობით სისტემებთან შეწინააღმდეგების ხერხები. აქტივიზმის ადგილობრივი პრაქტიკები ხშირად ვერ ახერხებს ავთენტური, ინკლუზიური და სამართლიანი დღის წესრიგის შექმნას, რომელიც ადგილობრივ კონტექსტს და რეალურ საჭიროებებს დაეფუძნება. პლატფორმა მიზნად ისახავს ამ ხარვეზის შევსებას და ახალი ტიპის კრიტიკისა და მოქმედებების გაჩენის ხელშეწყობას.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა

პლატფორმის ფარგლებში, წინასწარ მომზადებული სილაბუსის საფუძველზე, ჩატარდება 20 თეორიული ლექცია/დისკუსია სოციალური, პოლიტიკური და ჰუმანიტარული მეცნიერებებიდან, რომლებსაც გაუძღვებიან შესაბამისი გამოცდილების მქონე პირები აკადემიური სივრციდან და აქტივისტური წრეებიდან. პლატფორმის მონაწილეების საჭიროებების გათვალისწინებით, ასევე დაიგეგმება სემინარების ციკლი კოლექტიური მობილიზაციის, სოციალური ცვლილებებისთვის ბრძოლის სტრატეგიებსა და ინსტრუმენტებზე.

ფორმატი:

 • თეორიული ლექცია/დისკუსია
 • შერჩეული წიგნის/სტატიის კითხვის წრე
 • პრაქტიკული სემინარები (მობილიზაცია, ორგანიზება, მეთოდები და ინსტრუმენტები)

ტექნიკური დეტალები:

 • მონაწილეთა მაქსიმალური რაოდენობა: 15-20
  ლექციების რაოდენობა: 20 (თვეში 4)
  სალექციო დროის ხანგრძლივობა:  2 საათი
  ლექციათა ციკლის ხანგრძლივობა: 5 თვე (სექტემბერი-იანვარი)
  ლექციების ჩატარების ძირითადი ადგილი: შერეული (ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით)

მონაწილეთა შერჩევა:

პლატფორმაში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა შეავსონ სააპლიკაციო ფორმა 

სკოლაში მონაწილეობის შესაძლებლობა ექნებათ უმაღლესი განათლების მქონე (ან დამასრულებელ კურსზე მყოფ) 21 წლიდან 35 წლამდე ასაკის სტუდენტებს, ახალგაზრდა აქტივისტებსა და მკვლევრებს. პლატფორმის მონაწილეები უნდა დაესწრონ სალექციო საათების სულ მცირე 80%-ს.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმაში მონაწილეობის მისაღებად შევსებული სააპლიკაციო ფორმის გამოგზავნის ბოლო ვადაა 2021 წლის 16 სექტემბერი

სააპლიკაციო ფორმა გამოგზავნეთ შემდეგ მისამართზე:  [email protected] 

 • გთხოვთ, იმეილის subject ველში მიუთითოთ „კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა“.

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი დაუკავშირდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებს, რომლებიც გაივლიან კონკურსის შემდეგ ეტაპებს.

დამატებითი ინფორმაციისთვის ან კითხვების არსებობის შემთხვევაში შეგიძლიათ მოგვმართოთ:

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმის ორგანიზება ხორციელდება სქესობრივი განათლების შვედური ასოციაციის (RFSU) ფინანსური მხარდაჭერით.

თანასწორობის პოლიტიკა / პროექტები

ქვემო ქართლში მასწავლებლების, როგორც სოციალური ცვლილებების აგენტების და სათემო ცხოვრების გაძლიერება და მხარდაჭერა

Library Thumbnail Image

ბიუჯეტი: 34 940 USD

ხანგრძლივობა: 2020 წელი

 

ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC),  2020 წლიდან ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს (OSGF) მხარდაჭერით ახორციელებს პროექტს: “ქვემო ქართლში მასწავლებლების, როგორც სოციალური ცვლილებების აგენტების და სათემო ცხოვრების გაძლიერება და მხარდაჭერა“.

ეთნიკური/რელიგიური უმცირესობებით მიმართ სახელმწიფო პოლიტიკა მეტწილად უსაფრთხოების და ეთნო-რელიგიური ნაციონალიზმის პერსპექტივებს ეფუძნებოდა, რის გამოც არადომინანტური ეთნიკური/რელიგიური ჯგუფების გარშემო უსამართლო პოლიტიკური, სოციალური და კულტურული გარემო იქმნება. დომინანტურ მზერაში ეთნიკური უმცირესობები სოციალური იერარქიის სხვადასხვა საფეხურზე არიან მოთავსებულები და "უცხოს", "საშიშის", "ჩამორჩენილის" პრობლემური მეტაფორებით აღიწერებიან. ხშირად უმცირესობები, განსაკუთრებით დიდი უმცირესობები, არსებითად მეზობელ სახელმწიფოსთან ისტორიულ, პოლიტიკურ და კულტურულ კავშირში არიან დანახულები, რის გამოც მათ უფრო "სტუმრად" ან "დიასპორად" ხედავენ და არა სრულფასოვან მოქალაქედ. აღნიშნულის გათვალისწინებით, პროექტის მიზანია, ქვემო ქართლის რეგიონში სოციალური ცვლილებების აქტორების გაძლიერების და სათემო ცხოვრების განვითარების მხარდაჭერა.

აღნიშნული მიზნის მისაღწევად პროექტი ისახავს შემდეგ ამოცანებს:

 • ქვემო ქართლის რეგიონში ადგილობრივი მასწავლებლების ქსელის შექმნა და დემოკრატიის, სამართლიანობის და სათემო ცხოვრების საკითხებზე მათი ცოდნის და შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა;
 • ქვემო ქართლის სოფლებში სათემო ცხოვრების მხარდაჭერა სათემო ცენტრების მდგრადი განვითარების ხელშეწყობის გზით;
 • სოციალური მედიის საკითხებში და ტექნიკებში ადგილობრივი სოციალური ცვლილებების აქტორების ცოდნის გაძლიერება და მათი სოციალური აქტივიზმის მხარდაჭერა;

პროექტის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს ქვემო ქართლის მასწავლებლები და ამავე რეგიონში მოქმედი სათემო ცენტრების ლიდერები. პროექტის აქტივობების საშუალებით იგეგმება მათი მიმდინარე პრობლემების შესწავლა, დემოკრატიის და სოციალური სამართლიანობის საკითხებზე ცოდნის გაზრდა, კავშირების გაძლიერება და დისტანციური სწავლებისთვის საჭირო უნარ-ჩვევების გაძლიერება.

ინსტრუქცია

 • საიტზე წინ მოძრაობისთვის უნდა გამოიყენოთ ღილაკი „tab“
 • უკან დასაბრუნებლად გამოიყენება ღილაკები „shift+tab“