[Skip to Content]
ENG
ENG

სიახლეების გამოწერა

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა

                                                      

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი აცხადებს მიღებას კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმის წევრების შესარჩევად. მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ახალგაზრდა აქტივისტებს და მკვლევრებს, რომლებსაც სურთ გაიღრმავონ ცოდნა ეკონომიკური, პოლიტიკური და კულტურული წესრიგის შესახებ, იფიქრონ უფრო სამართლიანი, ინკლუზიური და თანასწორი საზოგადოების შექმნის გზებზე და ჩაერთონ აქტივიზმში.

კონცეფცია

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მიერ ორგანიზებული აკადემიური და პოლიტიკური პლატფორმაა, რომელიც მიზნად ისახავს სოციალური სამართლიანობით, არსებული ეკონომიკური წესრიგის ანალიზით, ეკოლოგიით, ქვიარ და ფემინისტური პოლიტიკით დაინტერესებული ახალგაზრდა აქტივისტებისა და მკვლევარებისთვის კრიტიკული თეორიული ცოდნის გაღრმავებისა და კოლექტიური მსჯელობის სივრცის შექმნას. პლატფორმის ფოკუსს ასევე წარმოადგენს  მონაწილეების ურთიერთგაძლიერების, შეკავშირებისა და საერთო მოქმედების გზების ძიება.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა საშუალებას მისცემს მონაწილეებს იფიქრონ და იმსჯელონ გლობალური და ადგილობრივი პოლიტიკური მდგომარეობის კონტექსტუალიზებაზე, სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული კრიზისების გამომწვევ მიზეზებზე, გამოავლინონ და მოიხელთონ ძალაუფლების სხვადასხვა ღერძი და მჩაგვრელობითი წყარო, ეძიონ მჩაგვრელობით სისტემებთან შეწინააღმდეგების ხერხები. აქტივიზმის ადგილობრივი პრაქტიკები ხშირად ვერ ახერხებს ავთენტური, ინკლუზიური და სამართლიანი დღის წესრიგის შექმნას, რომელიც ადგილობრივ კონტექსტს და რეალურ საჭიროებებს დაეფუძნება. პლატფორმა მიზნად ისახავს ამ ხარვეზის შევსებას და ახალი ტიპის კრიტიკისა და მოქმედებების გაჩენის ხელშეწყობას.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა

პლატფორმის ფარგლებში, წინასწარ მომზადებული სილაბუსის საფუძველზე, ჩატარდება 20 თეორიული ლექცია/დისკუსია სოციალური, პოლიტიკური და ჰუმანიტარული მეცნიერებებიდან, რომლებსაც გაუძღვებიან შესაბამისი გამოცდილების მქონე პირები აკადემიური სივრციდან და აქტივისტური წრეებიდან. პლატფორმის მონაწილეების საჭიროებების გათვალისწინებით, ასევე დაიგეგმება სემინარების ციკლი კოლექტიური მობილიზაციის, სოციალური ცვლილებებისთვის ბრძოლის სტრატეგიებსა და ინსტრუმენტებზე.

ფორმატი:

 • თეორიული ლექცია/დისკუსია
 • შერჩეული წიგნის/სტატიის კითხვის წრე
 • პრაქტიკული სემინარები (მობილიზაცია, ორგანიზება, მეთოდები და ინსტრუმენტები)

ტექნიკური დეტალები:

 • მონაწილეთა მაქსიმალური რაოდენობა: 15-20
  ლექციების რაოდენობა: 20 (თვეში 4)
  სალექციო დროის ხანგრძლივობა:  2 საათი
  ლექციათა ციკლის ხანგრძლივობა: 5 თვე (სექტემბერი-იანვარი)
  ლექციების ჩატარების ძირითადი ადგილი: შერეული (ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით)

მონაწილეთა შერჩევა:

პლატფორმაში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა შეავსონ სააპლიკაციო ფორმა 

სკოლაში მონაწილეობის შესაძლებლობა ექნებათ უმაღლესი განათლების მქონე (ან დამასრულებელ კურსზე მყოფ) 21 წლიდან 35 წლამდე ასაკის სტუდენტებს, ახალგაზრდა აქტივისტებსა და მკვლევრებს. პლატფორმის მონაწილეები უნდა დაესწრონ სალექციო საათების სულ მცირე 80%-ს.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმაში მონაწილეობის მისაღებად შევსებული სააპლიკაციო ფორმის გამოგზავნის ბოლო ვადაა 2021 წლის 16 სექტემბერი

სააპლიკაციო ფორმა გამოგზავნეთ შემდეგ მისამართზე:  [email protected] 

 • გთხოვთ, იმეილის subject ველში მიუთითოთ „კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა“.

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი დაუკავშირდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებს, რომლებიც გაივლიან კონკურსის შემდეგ ეტაპებს.

დამატებითი ინფორმაციისთვის ან კითხვების არსებობის შემთხვევაში შეგიძლიათ მოგვმართოთ:

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმის ორგანიზება ხორციელდება სქესობრივი განათლების შვედური ასოციაციის (RFSU) ფინანსური მხარდაჭერით.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები / განცხადება

თბილისის მერია და არქიტექტურის სამსახური ყოფილი იპოდრომის ტერიტორიაზე ასაშენებელი ცენტრალუი პარკის დოკუმენტაციას უკანონოდ ასაიდუმლოებენ

თბილისის მერია და არქიტექტურის სამსახური ყოფილი იპოდორიმის ტერიტორიაზე პარკის სამშენებლო დოკუმენტაციას არ ასაჯაროებენ, რაც კიდევ უფრო აღრმავებს ეჭვებს პროექტის უკანონობასა და ქალაქის საჯარო ინტერესებთან მისი შეუთავსებლობის შესახებ. ჩვენს მიერ გამოთხოვილი ინფორმაცია, კანონმდებლობის მიხედვით, საჯარო ინფორმაციაა და მათზე წვდომის უზრუნველყოფა სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაა. სოციალური სამართლიანობის ცენტრი საჯარო ინფორმაციის გაუცემლობის საფუძვლით თბილისის მერიისა და არქიტექტურის სამსახურის წინააღმდეგ სასამართლოს მიმართავს.

სოციალურმა სამართლიანობის ცენტრმა, ქალაქ თბილისის მერიას, ყოფილი იპოდრომის ტერიტორიაზე დაგეგმილი ცენტრალური პარკის მშენებლობის დოკუმენტაციის მოთხოვნით 2021 წლის 15 ივლის მიმართა. 2021 წლის 19 ივლისის პასუხით გვეცნობა, რომ ინფორმაცია ამ მშენებლობის შესხებ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მონაცემთა ბაზაში არ ინახებოდა და ჩვენი განცხადება გადაეგზავნა თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურს. მიუხედავად კანონმდებლობით დადგენილი ყველა ვადის გასვლისა, ადმინისტრაციულ ორგანოს პარკის მშენებლობის ნებართვა ჯერაც არ გაუსაჯაროებია.

საზოგადოებას შევახსენებთ, რომ "ცენტრალური პარკის" პროექტის პრეზენტაცია 2020 წლის 6 ოქტომბერს, ქალაქის მერმა წარადგინა. ამავე წლის 19 ოქტომბერს კი მშენებლობის პროცესი დაიწყო. 2021 წლის 10 აპრილს საინიციატივო ჯგუფის, „იპოდრომი - უბეტონო მხარის“ პირველი საპროტესტო აქცია გაიმართა, რომელიც პარკის პროექტს აპროტესტებდა და ახალი პროექტის შემუშავების პროცესში ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართვას მოითხოვდა. კრიტიკის საპასუხოდ ქალაქის მერმა 11 აპრილს განაცხადა, რომ პროექტი ჯერ მხოლოდ კონცეფციის სახით არსებობდა და მისი დამუშავება არ იყო დასრულებული, მოსახლეობას კი აღუთქვა, რომ პროცესი მაქსიმალუად ინტერაქციული იქნებოდა. ამ განცხადებამ კიდევ უფრო გაზარდა მოსახლეობის წინააღმდეგობა, რამდენადაც ერთის მხრივ, გამჟღავნდა, რომ მშენებლობის პროცესი მხოლოდ კონცეფტუალური პროექტის მიხედვით მიმდინარეობდა; მეორეს მხრივ, კი მოსახლეობის წერილობით თხოვნას ცენტრალური პარკის მოწყობასთან დაკავშირებულ პროცესში მონაწილეობაზე თბილისის მერიამ 23 აპრილს უარით უპასუხა იმ საფუძვლით, რომ პარკის პროექტს საქველმოქმედო ფონდი „ქართუ“ ახორციელებს და მოთხოვნაც მათთან უნდა გადამისამართდეს. მოსახლეობისთვის მიცემული დაპირება, პროცესში ჩართულობასთან დაკავშირებით, კვლავაც არ არის შესრულებული, ყოფილი იპოდრომის ტერიტორიაზე კი მშენებლობა გრძელდება.

ყოფილი იპოდრომის ტერიტორია ათ წელზე მეტია ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებული კომპანიების საკუთრებაშია და ამ ტერიტორიაზე პარკის მშენებლობა არც ერთ მათგანს არ განუხორციელებია. 2020 წლის ივნისში ყოფილი იპოდრომის ტერიტორიამ ჯერ ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებული კომპანია შპს “ინვესტკაპიტალისგან” საქველმოქმედო ფონდ “ქართუს” საკუთრებაში გადაინაცვლა, შემდეგ კი 2020 წლის 5 ოქტომბერს, ფონდმა “ქართუმ” ტერიტორია პარკის მოწყობის მიზნით თბილისი მერიას გადასცა საჩუქრად.

ხელმომწერი ორგანიზაციები:

 • საინიციატივო ჯგუფი “იპოდრომი - უბეტონო მხარე”

ინსტრუქცია

 • საიტზე წინ მოძრაობისთვის უნდა გამოიყენოთ ღილაკი „tab“
 • უკან დასაბრუნებლად გამოიყენება ღილაკები „shift+tab“