[Skip to Content]
ENG
ENG

სიახლეების გამოწერა

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა

                                                      

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი აცხადებს მიღებას კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმის წევრების შესარჩევად. მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ახალგაზრდა აქტივისტებს და მკვლევრებს, რომლებსაც სურთ გაიღრმავონ ცოდნა ეკონომიკური, პოლიტიკური და კულტურული წესრიგის შესახებ, იფიქრონ უფრო სამართლიანი, ინკლუზიური და თანასწორი საზოგადოების შექმნის გზებზე და ჩაერთონ აქტივიზმში.

კონცეფცია

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მიერ ორგანიზებული აკადემიური და პოლიტიკური პლატფორმაა, რომელიც მიზნად ისახავს სოციალური სამართლიანობით, არსებული ეკონომიკური წესრიგის ანალიზით, ეკოლოგიით, ქვიარ და ფემინისტური პოლიტიკით დაინტერესებული ახალგაზრდა აქტივისტებისა და მკვლევარებისთვის კრიტიკული თეორიული ცოდნის გაღრმავებისა და კოლექტიური მსჯელობის სივრცის შექმნას. პლატფორმის ფოკუსს ასევე წარმოადგენს  მონაწილეების ურთიერთგაძლიერების, შეკავშირებისა და საერთო მოქმედების გზების ძიება.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა საშუალებას მისცემს მონაწილეებს იფიქრონ და იმსჯელონ გლობალური და ადგილობრივი პოლიტიკური მდგომარეობის კონტექსტუალიზებაზე, სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული კრიზისების გამომწვევ მიზეზებზე, გამოავლინონ და მოიხელთონ ძალაუფლების სხვადასხვა ღერძი და მჩაგვრელობითი წყარო, ეძიონ მჩაგვრელობით სისტემებთან შეწინააღმდეგების ხერხები. აქტივიზმის ადგილობრივი პრაქტიკები ხშირად ვერ ახერხებს ავთენტური, ინკლუზიური და სამართლიანი დღის წესრიგის შექმნას, რომელიც ადგილობრივ კონტექსტს და რეალურ საჭიროებებს დაეფუძნება. პლატფორმა მიზნად ისახავს ამ ხარვეზის შევსებას და ახალი ტიპის კრიტიკისა და მოქმედებების გაჩენის ხელშეწყობას.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა

პლატფორმის ფარგლებში, წინასწარ მომზადებული სილაბუსის საფუძველზე, ჩატარდება 20 თეორიული ლექცია/დისკუსია სოციალური, პოლიტიკური და ჰუმანიტარული მეცნიერებებიდან, რომლებსაც გაუძღვებიან შესაბამისი გამოცდილების მქონე პირები აკადემიური სივრციდან და აქტივისტური წრეებიდან. პლატფორმის მონაწილეების საჭიროებების გათვალისწინებით, ასევე დაიგეგმება სემინარების ციკლი კოლექტიური მობილიზაციის, სოციალური ცვლილებებისთვის ბრძოლის სტრატეგიებსა და ინსტრუმენტებზე.

ფორმატი:

 • თეორიული ლექცია/დისკუსია
 • შერჩეული წიგნის/სტატიის კითხვის წრე
 • პრაქტიკული სემინარები (მობილიზაცია, ორგანიზება, მეთოდები და ინსტრუმენტები)

ტექნიკური დეტალები:

 • მონაწილეთა მაქსიმალური რაოდენობა: 15-20
  ლექციების რაოდენობა: 20 (თვეში 4)
  სალექციო დროის ხანგრძლივობა:  2 საათი
  ლექციათა ციკლის ხანგრძლივობა: 5 თვე (სექტემბერი-იანვარი)
  ლექციების ჩატარების ძირითადი ადგილი: შერეული (ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით)

მონაწილეთა შერჩევა:

პლატფორმაში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა შეავსონ სააპლიკაციო ფორმა 

სკოლაში მონაწილეობის შესაძლებლობა ექნებათ უმაღლესი განათლების მქონე (ან დამასრულებელ კურსზე მყოფ) 21 წლიდან 35 წლამდე ასაკის სტუდენტებს, ახალგაზრდა აქტივისტებსა და მკვლევრებს. პლატფორმის მონაწილეები უნდა დაესწრონ სალექციო საათების სულ მცირე 80%-ს.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმაში მონაწილეობის მისაღებად შევსებული სააპლიკაციო ფორმის გამოგზავნის ბოლო ვადაა 2021 წლის 16 სექტემბერი

სააპლიკაციო ფორმა გამოგზავნეთ შემდეგ მისამართზე:  [email protected] 

 • გთხოვთ, იმეილის subject ველში მიუთითოთ „კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა“.

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი დაუკავშირდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებს, რომლებიც გაივლიან კონკურსის შემდეგ ეტაპებს.

დამატებითი ინფორმაციისთვის ან კითხვების არსებობის შემთხვევაში შეგიძლიათ მოგვმართოთ:

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმის ორგანიზება ხორციელდება სქესობრივი განათლების შვედური ასოციაციის (RFSU) ფინანსური მხარდაჭერით.

სამართალდამცავი სისტემა / განცხადება

გენერალური პროკურორის დანიშვნის წესის ცვლილება აუცილებელია უწყების დამოუკიდებლობისა და ნეიტრალიტეტისთვის

კონსტიტუციური კანონის პროექტიდან, გენერალური პროკურორის არჩევასთან დაკავშირებული საკითხების ამოღება, კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ მმართველ ძალას არ სურს სამართალდამცავ და მართლმსაჯულების სისტემებზე პოლიტიკური კონტროლის შემცირება. აღნიშნული გადაწყვეტილება ამცირებს პროკურატურის უწყების დემოკრატიზაციის და პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის პერსპექტივას.

როგორც საზოგადოებისთვის არის ცნობილი, 19 აპრილის შეთანხმება პოლიტიკურ პარტიებს, სხვა საკითხებთან ერთად, ავალდებულებდა გენერალური პროკურორის შერჩევის წესის ცვლილებას. შეთანხმებაში აღნიშული იყო, რომ ზოგადი წესით, გენერალური პროკურორის დანიშვნის თაობაზე პარლამენტს გადაწყვეტილება საერთო ხმების 3/5-ით უნდა მიეღო და მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევაში (თუკი დეპუტატების 3/5 ვერ მიაღწევდა შეთანხმებას კონკრეტულ კანდიდატზე) უნდა მიღებულიყო ამ საკითხზე გადაწყვეტილება უბრალო უმრავლესობის მიერ. „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარის 6 სექტემბრის განცხადებით, მას შემდეგ რაც 19 აპრილის შეთანხმებამ ამოწურა თავი, გენერალური პროკურორის დანიშვნაზე მომზადებული ცვლილებების განხილვა პარლამენტში აღარ გაგრძელდება და პარლამენტი მხარს აღარ დაუჭერს დანიშვნის ახალ წესს.

გენერალური პროკურატურა მართლმსაჯულების უმნიშვნელოვანესი რგოლია. ეს არის ერთადერთი უწყება ქვეყანაში, რომელიც სისხხლისსამართლებრივ დევნას ახორციელებს ადამიანებზე. ამავდროულად, პროკურატურა არსებით გავლენას ახდენს საქმეების გამოძიების ხარისხსა და ყოველმხრივობაზე. უშუალოდ უწყების შიგნით, გენერალური პროკურორი ფლობს ფაქტობრივად შეუზღუდავ კომპეტენციებს და შესაძლებლობა აქვს, გავლენა იქონიოს როგორც ზოგადად უწყების მართვის სტრატეგიულ საკითხებზე, ისე ინდივიდუალურ საქმეებზე. ამ ფონზე, კრიტიკულად აუცილებელია, რომ გენერალური პროკურორი ინიშნებოდეს გამჭვირვალე, სამართლიანი პროცედურით, რა დროსაც მაქსიმალურად იქნება დაზღვეული საკითხის პოლიტიზება და გადაწყვეტილების ვიწრო-პარტიული ინტერესებით მიღება.

სამწუხაროდ, გენერალური პროკურორის შერჩევა-დანიშვნის მოქმედი წესები ვერ პასუხობს აღნიშნულ მოთხოვნებს და არსებული საკანონმდებლო ჩარჩო სათანადოდ ვერ აზღვევს, რომ ამ თანამდებობაზე პირები ინიშნებიან არა პროფესიული უნარების და კეთილსინდისიერების გათვალისწინებით, არამედ პოლიტიკური ლოიალურობის მიხედვით. ამ კუთხით არსებული პრობლემები ვერ მოაგვარა 2017-2018 წლების კონსტიტუციურმა რეფორმამ და მის საფუძველზე კანონმდებლობაში განხორციელებულმა ცვლილებებმაც, რომლებიც არაჯეროვანი და არათანმიმდევრული აღმოჩნდა არსებული გამოწვევების საპირწონედ. შედეგად, ბოლო წლებში განხორციელებული არაერთი საკანონმდებლო ცვლილების მიუხედავად, დღემდე სათანადოდ არ არის უზრუნველყოფილი პროკურატურის სისტემის პოლიტიკური დამოუკიდებლობა და ანგარიშვალდებულება. პროკურატურის სისტემა კვლავაც პოლიტიკურად მოტივირებულ, დახურულ უწყებად რჩება. არაეფექტიანია საპროკურორო საბჭოც, რომელიც ფიქციური უფლებამოსილებების და დაკომპლექტების არადემოკრატიული წესის გამო, ვერ ასრულებს დაკისრებულ კონსტიტუციურ ფუნქციას და ვერ უზრუნველყოფს პროკურატურის დამოუკიდებლობას, გამჭვირვალობასა და ეფექტიანობას.

არსებული პრობლემების მიუხედავად, სახელმწიფოს ამ დრომდე არ უცდია პროკურატურის სისტემის ძირეული რეფორმის დღის წესრიგში დაბრუნება. 19 აპრილის შეთანხმებამ სახელმწიფოს მისცა საშუალება, დაეწყო მსჯელობა ამ საკითხზე და ფართო პოლიტიკური და საზოგადოებრივი დიალოგის პირობებში წარემართა რეფორმის იდეებზე მუშაობა. სამწუხაროდ, მმართველი პოლიტიკური გუნდის აღნიშნული გადაწყვეტილება არის მორიგი გაშვებული შესაძლებლობა პროკურატურის რეალური რეფორმისთვის და მისი დამოუკიდებელ, მიუკერძოებელ ინსტიტუტად ჩამოყალიბებისთვის.

მიუხედავად იმისა, რომ 19 აპრილის შეთანხმების შედეგად მომზადებულ კანონპროექტში, რეფორმის საკითხი შედარებით ვიწროდ იყო მოყვანილი და სათანადოდ არ მოიცავდა რეფორმისთვის მნიშვნელოვან ბევრ საკითხს, ამ გადაწყვეტილებით სახელმწიფო ერთი მხრივ, იღებდა პასუხისმგებლობას სისტემის დემოკრატიულ გაუმჯობესებაზე, ხოლო მეორე მხრივ, ხაზს უსვამდა დასავლური ღირებულების გაზიარებას მთლიანად მართლმსაჯულების სისტემების დემოკრატიზაციის პროცესში.

მმართველი გუნდის ეს გადაწყვეტილება მით უფრო სამწუხაროა, რომ ჩვენ არ მოგვისმენია არსებითი განმარტება, ან დასაბუთება, თუ რატომ არ უნდა მიიღოს პარლამენტმა ცვლილებები. აღნიშნული გადაწყვეტილებით „ქართული ოცნების“ ხელისუფლება უარს აცხადებს სამართალდამცავი და მართლმსაჯულების სისტემების განვითარებაზე და აგრძელებს პროკურატურაზე გავლენების შენარჩუნებას.

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი მოუწოდებს საქართველოს პარლამენტს, განაახლოს მსჯელობა პროკურატურის და ზოგადად მართლმსაჯულების სისტემურ რეფორმაზე და ამ პროცესში გაითვალისწინოს სამოქალაქო ორგანიზაციების და საერთაშორისო პარტნიორების შეფასებები და რეკომენდაციები.

ინსტრუქცია

 • საიტზე წინ მოძრაობისთვის უნდა გამოიყენოთ ღილაკი „tab“
 • უკან დასაბრუნებლად გამოიყენება ღილაკები „shift+tab“