[Skip to Content]
ENG
ENG

სიახლეების გამოწერა

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა

                                                      

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი აცხადებს მიღებას კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმის წევრების შესარჩევად. მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ახალგაზრდა აქტივისტებს და მკვლევრებს, რომლებსაც სურთ გაიღრმავონ ცოდნა ეკონომიკური, პოლიტიკური და კულტურული წესრიგის შესახებ, იფიქრონ უფრო სამართლიანი, ინკლუზიური და თანასწორი საზოგადოების შექმნის გზებზე და ჩაერთონ აქტივიზმში.

კონცეფცია

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მიერ ორგანიზებული აკადემიური და პოლიტიკური პლატფორმაა, რომელიც მიზნად ისახავს სოციალური სამართლიანობით, არსებული ეკონომიკური წესრიგის ანალიზით, ეკოლოგიით, ქვიარ და ფემინისტური პოლიტიკით დაინტერესებული ახალგაზრდა აქტივისტებისა და მკვლევარებისთვის კრიტიკული თეორიული ცოდნის გაღრმავებისა და კოლექტიური მსჯელობის სივრცის შექმნას. პლატფორმის ფოკუსს ასევე წარმოადგენს  მონაწილეების ურთიერთგაძლიერების, შეკავშირებისა და საერთო მოქმედების გზების ძიება.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა საშუალებას მისცემს მონაწილეებს იფიქრონ და იმსჯელონ გლობალური და ადგილობრივი პოლიტიკური მდგომარეობის კონტექსტუალიზებაზე, სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული კრიზისების გამომწვევ მიზეზებზე, გამოავლინონ და მოიხელთონ ძალაუფლების სხვადასხვა ღერძი და მჩაგვრელობითი წყარო, ეძიონ მჩაგვრელობით სისტემებთან შეწინააღმდეგების ხერხები. აქტივიზმის ადგილობრივი პრაქტიკები ხშირად ვერ ახერხებს ავთენტური, ინკლუზიური და სამართლიანი დღის წესრიგის შექმნას, რომელიც ადგილობრივ კონტექსტს და რეალურ საჭიროებებს დაეფუძნება. პლატფორმა მიზნად ისახავს ამ ხარვეზის შევსებას და ახალი ტიპის კრიტიკისა და მოქმედებების გაჩენის ხელშეწყობას.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა

პლატფორმის ფარგლებში, წინასწარ მომზადებული სილაბუსის საფუძველზე, ჩატარდება 20 თეორიული ლექცია/დისკუსია სოციალური, პოლიტიკური და ჰუმანიტარული მეცნიერებებიდან, რომლებსაც გაუძღვებიან შესაბამისი გამოცდილების მქონე პირები აკადემიური სივრციდან და აქტივისტური წრეებიდან. პლატფორმის მონაწილეების საჭიროებების გათვალისწინებით, ასევე დაიგეგმება სემინარების ციკლი კოლექტიური მობილიზაციის, სოციალური ცვლილებებისთვის ბრძოლის სტრატეგიებსა და ინსტრუმენტებზე.

ფორმატი:

 • თეორიული ლექცია/დისკუსია
 • შერჩეული წიგნის/სტატიის კითხვის წრე
 • პრაქტიკული სემინარები (მობილიზაცია, ორგანიზება, მეთოდები და ინსტრუმენტები)

ტექნიკური დეტალები:

 • მონაწილეთა მაქსიმალური რაოდენობა: 15-20
  ლექციების რაოდენობა: 20 (თვეში 4)
  სალექციო დროის ხანგრძლივობა:  2 საათი
  ლექციათა ციკლის ხანგრძლივობა: 5 თვე (სექტემბერი-იანვარი)
  ლექციების ჩატარების ძირითადი ადგილი: შერეული (ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით)

მონაწილეთა შერჩევა:

პლატფორმაში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა შეავსონ სააპლიკაციო ფორმა 

სკოლაში მონაწილეობის შესაძლებლობა ექნებათ უმაღლესი განათლების მქონე (ან დამასრულებელ კურსზე მყოფ) 21 წლიდან 35 წლამდე ასაკის სტუდენტებს, ახალგაზრდა აქტივისტებსა და მკვლევრებს. პლატფორმის მონაწილეები უნდა დაესწრონ სალექციო საათების სულ მცირე 80%-ს.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმაში მონაწილეობის მისაღებად შევსებული სააპლიკაციო ფორმის გამოგზავნის ბოლო ვადაა 2021 წლის 16 სექტემბერი

სააპლიკაციო ფორმა გამოგზავნეთ შემდეგ მისამართზე:  [email protected] 

 • გთხოვთ, იმეილის subject ველში მიუთითოთ „კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა“.

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი დაუკავშირდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებს, რომლებიც გაივლიან კონკურსის შემდეგ ეტაპებს.

დამატებითი ინფორმაციისთვის ან კითხვების არსებობის შემთხვევაში შეგიძლიათ მოგვმართოთ:

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმის ორგანიზება ხორციელდება სქესობრივი განათლების შვედური ასოციაციის (RFSU) ფინანსური მხარდაჭერით.

რელიგიის თავისუფლება / განცხადება

EMC კრიტიკულად აფასებს მთავრობის მიერ არადომინანტური რელიგიური ორგანიზაციებისგან სასულიერო პირებისა და მრევლის სიების მოთხოვნას 

EMC-ს შეფასბით, ამ გადაწყვეტილებით, სახელმწიფო ფაქტობრივად აიძულებს ადამიანებს გაამჟღავნონ საკუთარი რელიგიური კუთვნილება. ასევე, სახელმწიფო მოიპოვებს წვდომას სასულიერო პირების და მრევლის რაოდენობაზე, მათ საცხოვრებელზე. იმ ვითარებაში, როდესაც რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს მიმართ რელიგიური ორგანიზაციების და თემების ნდობა ძალიან დაბალია და ის უსაფრთხოების სამსახურებთან დაკავშირებულ უწყებად განიხილება, პრობლემურია, რომ მთავრობა ისევ კონტროლის ტექნიკით და მეთოდებით ცდილობს რელიგიურ ორგანიზაციებთან კომუნიკაციას და მათ ავტონომიაში ჩარევას.

შეგახსენებთ, რომ უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს შეზღუდვების ორთვიანი გეგმის თანახმად, ქვეყნის მასშტაბით შეიზღუდა 21:00 საათიდან 05:00 საათამდე პირთა გადაადგილება როგორც ქვეითად, ისე სატრანსპორტო საშუალებით, ასევე საჯარო სივრცეში ყოფნა. გამონაკლის შემთხვევად დადგინდა ახალი წლის ღამე - 31 დეკემბრის ღამე და ასევე შობის ღამე - 6 იანვრი. აღნიშნული რეგულაციის დადგენას თან ახლდა საკმაოდ პრობლემური განმარტება, რომ საგამონაკლისო შემთხვევები დაწესდა იმ მიზეზით, რომ საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა მართლმადიდებელია. მთავრობის აღნიშნული გადაწყვეტილება რელიგიურმა ორგანიზაციებმა დისკრიმინაციულად მიიჩნიეს. მთავრობის გადაწყვეტილება დისკრიმინაციულად შეაფასეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმაც. კრიტიკული გამოხმაურების ფონზე, საქართველოს მთავრობამ გარკვეულწილად შეცვალა გადაწყვეტილება და განაცხადა, რომ სახელმწიფო უზრუნველყოფს ყველა რელიგიური დენომინაციის წარმომადგენლისთვის ამ პერიოდში დაგეგმილი რელიგიური დღესასწაულის აღნიშვნას, თუმცა ამ პერიოდში გადაადგილების უფლების მისაღებად მათ დასჭირდებათ სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოში სასულიერო პირების და მრევლის რეგისტრაცია გადაადგილების ერთჯერადი ნებართვის მისაღებად.

მიუხედავად იმისა, რომ ამ გადაწყვეტილებით ხელისუფლებამ ფაქტობრივად შეარბილა მანამდე არსებული რეგულაცია და შექმნა პრაქტიკული მექანიზმი, ეს შეზღუდვა ასევე შეიცავს უფლების დარღვევის რისკებს. კერძოდ, ის საკუთარი რელიგიური კუთვნილების გამჟღავნებას აიძულებს ადამიანებს და მათ პირად ავტონომიაში ჩარევის რისკებს ქმნის.

გასათვალისწინებელია, რომ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს მანამდეც ჰქონდა მცდელობა დაემუშავებინა რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენელთა პერსონალური მონაცემები, რაც რელიგიური ორგანიზაციების მიერ აღქმულ იქნა როგორც მათი კონტროლის მცდელობა. არსებობს რისკი, რომ სააგენტომ ისარგებლოს პანდემიის ვითარებაში გადაადგილების ადმინისტრირების საჭიროებით და ახლა სწორედ ამ საფუძვლით ცდილობს მიიღოს ინფორმაცია, რომლის გაცემაზეც მას თავის დროზე უარი განუცხადეს რელიგიურმა ორგანიზაციებმა.

მნიშვნელოვანია, საქართველოს მთავრობამ დაიცვას საქართველოს კონსტიტუციით განმტკიცებული სეკურალიზმისა და თანასწორობის პრინციპები და არ გამოიყენოს პანდემიის ვითარება რელიგიური ორგანიზაციებზე კონტროლის მოსაპოვებლად. ამასთან არსებითია საქართველოს მთავრობამ არადომინანტურ რელიგიურ ორგანიზაციებს არა ერთჯერადი მისადაგების წესით მისცეს რელიგიის თავისუფლებით სარგებლობის შესაძლებლობა, არამედ მათი საჭიროებები და ინტერესები იმთავითვე პოლიტიკის დაგეგმვის პროცესში გაითვალისწინოს და აღიაროს.

აღსანიშნავია ისიც, რომ როგორც პანდემიის პირველი ტალღის მიმდინარეობისას გაზაფხულზე, ასევე დღეს მოქმედი რეგულაციების დაწესებისას საქართველოს მთავრობას არ გაუმართავს კონსულტაციები რელიგიური ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან (გარდა მართლმადიდებელი ეკლესიისა). სწორედ გადაწყვეტილების მიღების ამგვარმა არადემოკრატიულმა ფორმამ და არადომინანტური რელიგიური ჯგუფების ინტერესის გამოტოვებამ, ხელი შეუწყო სახელმწიფოს მოქმედების მიმართ რელიგიური ორგანიზაციების უნდობლობის გაღრმავებას და სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპების დარღვევას განაპირობებს..

ინსტრუქცია

 • საიტზე წინ მოძრაობისთვის უნდა გამოიყენოთ ღილაკი „tab“
 • უკან დასაბრუნებლად გამოიყენება ღილაკები „shift+tab“