[Skip to Content]

სიახლეების გამოწერა

აქციის მონაწილეების საყურადღებოდ! საერთო ცხელი ხაზი +995 577 07 05 63

 

 საერთო ცხელი ხაზი +995 577 07 05 63

თანასწორობის პოლიტიკა / პროექტები

უფასო სამართლებრივი დახმარება რელიგიური უმცირესობებისთვის

Library Thumbnail Image

ბიუჯეტი: USD 22,320

ხანგრძლივობა: 2013-2014 წელი

2013 წლის პირველი აგვისტოდან სოციალური სამართლიანობის ცენტრი მუშაობს პროექტზე „უფასო სამართლებრივი დახმარება რელიგიური უმცირესობებისთვის“. პროექტი დაფინანსებულია აშშ-ის საელჩოს დემოკრატიული კომისიის მცირე გრანტების პროგრამის ფარგლებში.

პროექტის მიზანია რელიგიური უმცირესობების უფლებების ეფექტური დაცვის ხელშეწყობა მათთვის უფასო სამართლებრივი  დახმარების გაწევის გზით.

პროექტი მიზნად ისახავს რელიგიური უმცირესობების მიერ რელიგიის თავისუფლებით სრულყოფილ სარგებლობასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე სამართლებრივი მომსახურების განხორციელებას ადმინისტრაციულ, სამოქალაქო და სისხლის სამართლის საკითხებზე.

პროექტის ფარგლებში სამართლებრივი მომსახურება განხორციელდება სამი ძირითადი ინსტრუმენტით:

- კონსულტაციების სისტემა, რომელიც მოიცავს ოთხ ძირითადი ფორმას - საველე, სტაციონალური,  სატელეფონო და ონლაინ  (იმეილი, სკაიპი, სოციალური ქსელები);

- სამიზნე ჯგუფის უფლებების დაცვა ადმინისტრაციულ ორგანოებში, გამოძიებასა და სამივე ინსტანციის სასამართლოს წინაშე;

- სტრატეგიული მნიშვნელობის საქმეების წარმოება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსა და ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ინსტრუმენტებში.

იურიდიული დახმარების საჭიროების მქონე შემთხვევების გამოსავლენად და რელიგიურ ჯგუფებთან კავშირების გასაღრმავებლად სოციალური სამართლიანობის ცენტრი განახორციელებს პროაქტიურ სამუშაო სტრატეგიას, რაც  გულისხმობს რეგულარულ შეხვედრებსა და საველე ვიზიტებს საქართველოში არსებულ ყველა რელიგიურ თემთან.

ამასთან, პროექტის ფარგლებში დაინერგება რეფერალური სისტემა სხვა შესაბამის ორგანიზაციებთან და სახელმწიფო ორგანოებთან, რაც რელიგიური უმცირესობების უფლებების  კომპლექსურ დაცვას შეუწყობს ხელს. რეფერალური სისტემის დანერგვით მოხდება ბენეფიციარების გადამისამართება სხვა ორგანიზაციებთან/დაწესებულებებთან იმ საკითხებზე, რომელიც პროექტის საქმიანობის ფარგლებს სცილდება, თუმცა მნიშვნელოვანია მათი უფლებების ეფექტურად დასაცავად. რეფერალური სისტემის ამოქმედებით შესაძლებელი გახდება პროექტისთვის მნიშვნელოვანი საქმეების მოძიება.

რელიგიის თავისუფლების საკითხის ირგვლივ საზოგადოების ცნობიერების დონის ასამაღლებლად პროექტის ფარგლებში მომზადდება და გავრცელდება მცირე სახელმძღვანელო რელიგიური უმცირესობებისათვის საკუთარ უფლებებსა და მათი დაცვის მექანიზმების შესახებ. ამასთან პროექტი ითვალისწინებს მედიის (მათ შორის, სოციალური მედიის) აქტიურ თანამონაწილეობას, რაც უზრუნველყოფილი იქნება მედია საშუალებებისთვის შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდებით, საჯარო განხილვების ინიცირებითა და სოციალური ვიდეო რგოლების მომზადების გზით.

პროექტის დასასრულს მომზადდება საბოლოო ანალიტიკური ანგარიში, სადაც წარმოდგენილი იქნება შეფასება პროექტის მიმდინარეობის პროცესში რელიგიის თავისუფლების შეზღუდვასთან დაკავშირებით გამოვლენილ ძირითად ტენდენციებზე და არსებულ საკანონმდებლო და ინსტიტუციურ ხარვეზებზე.

პროექტის ხანგრძლივობა: აგვისტო 2013 - ივლისი 2014;

პროექტის ბიუჯეტი: 22,320 აშშ დოლარი.

 

ინსტრუქცია

  • საიტზე წინ მოძრაობისთვის უნდა გამოიყენოთ ღილაკი „tab“
  • უკან დასაბრუნებლად გამოიყენება ღილაკები „shift+tab“