[Skip to Content]
ENG
ENG

სიახლეების გამოწერა

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა

                                                      

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი აცხადებს მიღებას კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმის წევრების შესარჩევად. მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ახალგაზრდა აქტივისტებს და მკვლევრებს, რომლებსაც სურთ გაიღრმავონ ცოდნა ეკონომიკური, პოლიტიკური და კულტურული წესრიგის შესახებ, იფიქრონ უფრო სამართლიანი, ინკლუზიური და თანასწორი საზოგადოების შექმნის გზებზე და ჩაერთონ აქტივიზმში.

კონცეფცია

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მიერ ორგანიზებული აკადემიური და პოლიტიკური პლატფორმაა, რომელიც მიზნად ისახავს სოციალური სამართლიანობით, არსებული ეკონომიკური წესრიგის ანალიზით, ეკოლოგიით, ქვიარ და ფემინისტური პოლიტიკით დაინტერესებული ახალგაზრდა აქტივისტებისა და მკვლევარებისთვის კრიტიკული თეორიული ცოდნის გაღრმავებისა და კოლექტიური მსჯელობის სივრცის შექმნას. პლატფორმის ფოკუსს ასევე წარმოადგენს  მონაწილეების ურთიერთგაძლიერების, შეკავშირებისა და საერთო მოქმედების გზების ძიება.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა საშუალებას მისცემს მონაწილეებს იფიქრონ და იმსჯელონ გლობალური და ადგილობრივი პოლიტიკური მდგომარეობის კონტექსტუალიზებაზე, სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული კრიზისების გამომწვევ მიზეზებზე, გამოავლინონ და მოიხელთონ ძალაუფლების სხვადასხვა ღერძი და მჩაგვრელობითი წყარო, ეძიონ მჩაგვრელობით სისტემებთან შეწინააღმდეგების ხერხები. აქტივიზმის ადგილობრივი პრაქტიკები ხშირად ვერ ახერხებს ავთენტური, ინკლუზიური და სამართლიანი დღის წესრიგის შექმნას, რომელიც ადგილობრივ კონტექსტს და რეალურ საჭიროებებს დაეფუძნება. პლატფორმა მიზნად ისახავს ამ ხარვეზის შევსებას და ახალი ტიპის კრიტიკისა და მოქმედებების გაჩენის ხელშეწყობას.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა

პლატფორმის ფარგლებში, წინასწარ მომზადებული სილაბუსის საფუძველზე, ჩატარდება 20 თეორიული ლექცია/დისკუსია სოციალური, პოლიტიკური და ჰუმანიტარული მეცნიერებებიდან, რომლებსაც გაუძღვებიან შესაბამისი გამოცდილების მქონე პირები აკადემიური სივრციდან და აქტივისტური წრეებიდან. პლატფორმის მონაწილეების საჭიროებების გათვალისწინებით, ასევე დაიგეგმება სემინარების ციკლი კოლექტიური მობილიზაციის, სოციალური ცვლილებებისთვის ბრძოლის სტრატეგიებსა და ინსტრუმენტებზე.

ფორმატი:

 • თეორიული ლექცია/დისკუსია
 • შერჩეული წიგნის/სტატიის კითხვის წრე
 • პრაქტიკული სემინარები (მობილიზაცია, ორგანიზება, მეთოდები და ინსტრუმენტები)

ტექნიკური დეტალები:

 • მონაწილეთა მაქსიმალური რაოდენობა: 15-20
  ლექციების რაოდენობა: 20 (თვეში 4)
  სალექციო დროის ხანგრძლივობა:  2 საათი
  ლექციათა ციკლის ხანგრძლივობა: 5 თვე (სექტემბერი-იანვარი)
  ლექციების ჩატარების ძირითადი ადგილი: შერეული (ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით)

მონაწილეთა შერჩევა:

პლატფორმაში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა შეავსონ სააპლიკაციო ფორმა 

სკოლაში მონაწილეობის შესაძლებლობა ექნებათ უმაღლესი განათლების მქონე (ან დამასრულებელ კურსზე მყოფ) 21 წლიდან 35 წლამდე ასაკის სტუდენტებს, ახალგაზრდა აქტივისტებსა და მკვლევრებს. პლატფორმის მონაწილეები უნდა დაესწრონ სალექციო საათების სულ მცირე 80%-ს.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმაში მონაწილეობის მისაღებად შევსებული სააპლიკაციო ფორმის გამოგზავნის ბოლო ვადაა 2021 წლის 16 სექტემბერი

სააპლიკაციო ფორმა გამოგზავნეთ შემდეგ მისამართზე:  [email protected] 

 • გთხოვთ, იმეილის subject ველში მიუთითოთ „კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა“.

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი დაუკავშირდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებს, რომლებიც გაივლიან კონკურსის შემდეგ ეტაპებს.

დამატებითი ინფორმაციისთვის ან კითხვების არსებობის შემთხვევაში შეგიძლიათ მოგვმართოთ:

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმის ორგანიზება ხორციელდება სქესობრივი განათლების შვედური ასოციაციის (RFSU) ფინანსური მხარდაჭერით.

სოციალური პოლიტიკა / პროექტები

წყლის და მინერალური რესურსების მდგრადი და დემოკრატიული მართვა საქართველოში

Library Thumbnail Image

ბიუჯეტი: 158,578 GEL

ხანგრძლივობა: 2021-2022 წელი

2021 წლის თებერვლიდან სოციალური სამართლიანობის ცენტრი (ყოფილი EMC), ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს (Boell) მხარდაჭერით ახორციელებს პროექტს „გარემოსდაცვით საკითხების ადამიანის უფლებრივი ასპექტები“. 

პროექტი მიზნად ისახავს ჰიდროენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის არამდგრადი განვითარების საკითხთან შეჭიდებას და სამთო მრეწველობაში გავრცელებული გაუმჭვირვალე, ეკოლოგიურად დაუცველი პრაქტიკის კრიტიკას, რაც ქვეყნის მასშტაბით ადგილობრივ სოციალურ და ბუნებრივ გარემოს შეუქცევად ზიანს აყენებს. პროექტი იაზრებს, რომ ამ ინდუსტრიებში წარმოიქმნება დაპირისპირებები, რომლებიც მწვავეა ადგილობრივ დონეზე (სწორედ ამიტომ ჰიდროენერგეტიკის განვითარება და მოპოვება იწვევს ზოგიერთ რეზისტენტულ მოძრაობას საქართველოში) და ამავდროულად, მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს ეროვნული დონის პოლიტიკის წარმოებაზე“

პროექტის ძირითადი აქცენტი გარემოსდაცვითი პოლიტიკის ორი მიმართულებაზე გაკეთდება, მათი მასშტაბებისა და მათ მიერ წარმოქმნილი რისკების და უთანასწორობის გათვალისწინებით: წყლის რესურსების ექსპლუატაცია და წიაღისეული საწვავისა და ძვირფასი მინერალების მოპოვება.

 

პროექტის მთავარი მიზნები:

 • წყლის რესურსების მმართველობასთან დაკავშირებით არსებული მარეგულირებელი ჩარჩოს ძირითადი ხარვეზების გამოვლენა და ანალიზი;
 • ეკოლოგიური მონიტორინგის მოქმედი კანონმდებლობისა და პრაქტიკის, აგრეთვე ბუნებრივი რესურსების მოპოვებასთან დაკავშირებული საგადასახადო პოლიტიკის კვლევა და ანალიზი;
 • თანამედროვე ცოდნისა და ეფექტური ადვოკატირების ინსტრუმენტების შექმნა მიმდინარე და საგანგებო გარემოსდაცვითი კამპანიებისთვის, რომლებიც წყლის მმართველობასა და სამთო მოპოვებას ეხება
 • წყლისა და წიაღისეული რესურსის მოპოვების გარშემო მტკიცებულებებზე დაფუძნებული საჯარო დებატების წარმოება

ინსტრუქცია

 • საიტზე წინ მოძრაობისთვის უნდა გამოიყენოთ ღილაკი „tab“
 • უკან დასაბრუნებლად გამოიყენება ღილაკები „shift+tab“