[Skip to Content]
ENG
ENG

სიახლეების გამოწერა

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა

                                                      

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი აცხადებს მიღებას კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმის წევრების შესარჩევად. მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ახალგაზრდა აქტივისტებს და მკვლევრებს, რომლებსაც სურთ გაიღრმავონ ცოდნა ეკონომიკური, პოლიტიკური და კულტურული წესრიგის შესახებ, იფიქრონ უფრო სამართლიანი, ინკლუზიური და თანასწორი საზოგადოების შექმნის გზებზე და ჩაერთონ აქტივიზმში.

კონცეფცია

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მიერ ორგანიზებული აკადემიური და პოლიტიკური პლატფორმაა, რომელიც მიზნად ისახავს სოციალური სამართლიანობით, არსებული ეკონომიკური წესრიგის ანალიზით, ეკოლოგიით, ქვიარ და ფემინისტური პოლიტიკით დაინტერესებული ახალგაზრდა აქტივისტებისა და მკვლევარებისთვის კრიტიკული თეორიული ცოდნის გაღრმავებისა და კოლექტიური მსჯელობის სივრცის შექმნას. პლატფორმის ფოკუსს ასევე წარმოადგენს  მონაწილეების ურთიერთგაძლიერების, შეკავშირებისა და საერთო მოქმედების გზების ძიება.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა საშუალებას მისცემს მონაწილეებს იფიქრონ და იმსჯელონ გლობალური და ადგილობრივი პოლიტიკური მდგომარეობის კონტექსტუალიზებაზე, სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული კრიზისების გამომწვევ მიზეზებზე, გამოავლინონ და მოიხელთონ ძალაუფლების სხვადასხვა ღერძი და მჩაგვრელობითი წყარო, ეძიონ მჩაგვრელობით სისტემებთან შეწინააღმდეგების ხერხები. აქტივიზმის ადგილობრივი პრაქტიკები ხშირად ვერ ახერხებს ავთენტური, ინკლუზიური და სამართლიანი დღის წესრიგის შექმნას, რომელიც ადგილობრივ კონტექსტს და რეალურ საჭიროებებს დაეფუძნება. პლატფორმა მიზნად ისახავს ამ ხარვეზის შევსებას და ახალი ტიპის კრიტიკისა და მოქმედებების გაჩენის ხელშეწყობას.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა

პლატფორმის ფარგლებში, წინასწარ მომზადებული სილაბუსის საფუძველზე, ჩატარდება 20 თეორიული ლექცია/დისკუსია სოციალური, პოლიტიკური და ჰუმანიტარული მეცნიერებებიდან, რომლებსაც გაუძღვებიან შესაბამისი გამოცდილების მქონე პირები აკადემიური სივრციდან და აქტივისტური წრეებიდან. პლატფორმის მონაწილეების საჭიროებების გათვალისწინებით, ასევე დაიგეგმება სემინარების ციკლი კოლექტიური მობილიზაციის, სოციალური ცვლილებებისთვის ბრძოლის სტრატეგიებსა და ინსტრუმენტებზე.

ფორმატი:

 • თეორიული ლექცია/დისკუსია
 • შერჩეული წიგნის/სტატიის კითხვის წრე
 • პრაქტიკული სემინარები (მობილიზაცია, ორგანიზება, მეთოდები და ინსტრუმენტები)

ტექნიკური დეტალები:

 • მონაწილეთა მაქსიმალური რაოდენობა: 15-20
  ლექციების რაოდენობა: 20 (თვეში 4)
  სალექციო დროის ხანგრძლივობა:  2 საათი
  ლექციათა ციკლის ხანგრძლივობა: 5 თვე (სექტემბერი-იანვარი)
  ლექციების ჩატარების ძირითადი ადგილი: შერეული (ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით)

მონაწილეთა შერჩევა:

პლატფორმაში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა შეავსონ სააპლიკაციო ფორმა 

სკოლაში მონაწილეობის შესაძლებლობა ექნებათ უმაღლესი განათლების მქონე (ან დამასრულებელ კურსზე მყოფ) 21 წლიდან 35 წლამდე ასაკის სტუდენტებს, ახალგაზრდა აქტივისტებსა და მკვლევრებს. პლატფორმის მონაწილეები უნდა დაესწრონ სალექციო საათების სულ მცირე 80%-ს.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმაში მონაწილეობის მისაღებად შევსებული სააპლიკაციო ფორმის გამოგზავნის ბოლო ვადაა 2021 წლის 16 სექტემბერი

სააპლიკაციო ფორმა გამოგზავნეთ შემდეგ მისამართზე:  [email protected] 

 • გთხოვთ, იმეილის subject ველში მიუთითოთ „კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა“.

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი დაუკავშირდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებს, რომლებიც გაივლიან კონკურსის შემდეგ ეტაპებს.

დამატებითი ინფორმაციისთვის ან კითხვების არსებობის შემთხვევაში შეგიძლიათ მოგვმართოთ:

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმის ორგანიზება ხორციელდება სქესობრივი განათლების შვედური ასოციაციის (RFSU) ფინანსური მხარდაჭერით.

მართლმსაჯულება და დემოკრატია / პროექტები

საგამოძიებო სისტემის რეფორმის ადვოკატირება

Library Thumbnail Image

ბიუჯეტი: 17,820 USD

ხანგრძლივობა: 2021 წელი

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი (ყოფილი EMC),  2021 წლის თებერვლიდან აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) პროგრამა “კანონის უზენაისობის მხარდაჭერა საქართველოში“ (Prolog)-ის მხარდაჭერით ახორციელებს პროექტს “ საგამოძიებო სისტემის რეფორმის ადვოკატირება .“

გამოძიების დამოუკიდებლობა და ეფექტიანობა დღემდე მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს ქვეყნის მართლმსაჯულებისთვის.  აღნიშნული რეფორმის მხარდასაჭერად EMC, სხვა ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით მუდმივად უსვამს ხაზს მის მნიშვნელობას სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების წინაშე და საერთაშორისო ანგარიშებში. რამდენიმე ორგანიზაციამ დაასახელა საგამოძიებო სისტემის რეფორმა, როგორც ევროკავშირის ასოცირების დღის წესრიგის პრიორიტეტი (2021-20217). ამ საკითხზე პოლიტიკურ პარტიებთან აქტიური მუშაობით, თითქმის ყველა წამყვანმა პარტიამ რეფორმა შეიტანა საარჩევნო პროგრამაში. რამაც თავად შექმნა პოლიტიკურ დონეზე საკითიის გააქტიურების შესაძლებლობა. 

პროექტი მიზნად ისახავს, ქვეყანაში საგამოძიებო სისტემის რეფორმის ადვოკატირებას ახალარჩეულ პარლამენტთან და ახლადდაკომპლექტებულ მთავრობასთან. პროექტის მიზნებისთვს, EMC შეეცდება, არსებულ კვლევებზე და მიღებულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით, გაააქტიუროს რეფორმის საკითხი კრიტიკული  ანალიტიკური ბლოგებით, ამ მიმართულებით არსებული პრობლემების ვიზუალური წარმოჩენით. საკითხის აქტუალიზების მიზნით, EMC ითანამშრომლებს მედია პლატფორმა "პუბლიკასთან", რომელიც ხელს შეუწყობს თემის პრობლემურიბის გაჟღერებას და გავრცელებას. საკითხის გააქტიურებასთნ ერთად, EMC დაიწყებს ადვოკატირების აქტიურ პროცესს ახალარჩეული პარლამენტის წევრებთან, არასაპარლამენტო ოპოზიციასთან, გადაწყვეტილების მიმღებ უწყებებთან (შსს, პროკურატურა) და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან სამუშაო შეხვედრების ორგანიზებით. საწყის ეტაპზე EMC შეეცდება საკითხის ხელახალ გააქტიურებას სამოქალაქო სექტორთან და სახალხო დამცველთან, ადვოკატირების პროცესში მათი მხარდაჭერის მიზნით.

ამ მიზნით, პროექტი განსაზღვრავს შემდეგ ამოცანებს:

 • ხელი შეუწყოს საგამოძიებო სისტემის რეფორმას და დააყენოს იგი პოლიტიკურ დღის წესრიგში;
 • რეფორმის განხორციელების ადვოკატირება პოლიტიკურ ჯგუფებთან, გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან/უწყებებთან და დიპლომატიურ კორპუსთან. საინფორმაციო მასალების მომზადებით და საკანონმდებლო წინადადებების შესახებ დოკუმენტის შემოთავაზებით.

ორგანიზაციის მიერ პროექტის წარმატებით განხორციელებას რამდენიმე ფაქტორი განაპირობებს: ორგანიზაციას აქვს სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების და უშუალოდ, საგამოძიებო სისტემის რეფორმაზე მუშაობის დიდხნიანი გამოცდილება  როგორც კვლევის, ასევე ადვოკატირების დონეზე; EMC-იმ 2018 წელს, უშუალოდ PROLoG-ის მხარდაჭერით გამოაქვეყნა კვლევა საგამოძიებო სისტემის ანალიზზე; ორგანიზაცია აქტიურად თანამშრომლობდა შსს-სთან, რეფორმის კონცეფციის შემუშავების მიზნით, ამავე წელს უშუალოდ შეხვდა და თავისი მოსაზრებები წარუდგინა ვენეციის კომისიას. ორგანიზაციას ამ საკითხთან დაკავშირებით აქვს გამართული რამდენიმე შეხვედრა უწყებებთან, პოლიტიკურ ჯგუფებთან, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან, აქვს შექმნილი და გამოქვეყნებული არა ერთი ვიზუალური მასალა. EMC მუდმივად ამახვილებს ყურადღებას რეფორმის აუცილებლობაზე საერთაშორისო ანგარიშებში. ბოლი პერიოდში, ორგანიზაციამ წინასაარჩევნოდ კიდევ უფრო აქტიურად დაიწყო რეფორმის აუცილებლობაზე საუბარი პოლიტიკურ ჯგუფებთან.

 

ინსტრუქცია

 • საიტზე წინ მოძრაობისთვის უნდა გამოიყენოთ ღილაკი „tab“
 • უკან დასაბრუნებლად გამოიყენება ღილაკები „shift+tab“