[Skip to Content]
ENG
ENG

სიახლეების გამოწერა

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა

                                                      

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი აცხადებს მიღებას კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმის წევრების შესარჩევად. მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ახალგაზრდა აქტივისტებს და მკვლევრებს, რომლებსაც სურთ გაიღრმავონ ცოდნა ეკონომიკური, პოლიტიკური და კულტურული წესრიგის შესახებ, იფიქრონ უფრო სამართლიანი, ინკლუზიური და თანასწორი საზოგადოების შექმნის გზებზე და ჩაერთონ აქტივიზმში.

კონცეფცია

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მიერ ორგანიზებული აკადემიური და პოლიტიკური პლატფორმაა, რომელიც მიზნად ისახავს სოციალური სამართლიანობით, არსებული ეკონომიკური წესრიგის ანალიზით, ეკოლოგიით, ქვიარ და ფემინისტური პოლიტიკით დაინტერესებული ახალგაზრდა აქტივისტებისა და მკვლევარებისთვის კრიტიკული თეორიული ცოდნის გაღრმავებისა და კოლექტიური მსჯელობის სივრცის შექმნას. პლატფორმის ფოკუსს ასევე წარმოადგენს  მონაწილეების ურთიერთგაძლიერების, შეკავშირებისა და საერთო მოქმედების გზების ძიება.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა საშუალებას მისცემს მონაწილეებს იფიქრონ და იმსჯელონ გლობალური და ადგილობრივი პოლიტიკური მდგომარეობის კონტექსტუალიზებაზე, სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული კრიზისების გამომწვევ მიზეზებზე, გამოავლინონ და მოიხელთონ ძალაუფლების სხვადასხვა ღერძი და მჩაგვრელობითი წყარო, ეძიონ მჩაგვრელობით სისტემებთან შეწინააღმდეგების ხერხები. აქტივიზმის ადგილობრივი პრაქტიკები ხშირად ვერ ახერხებს ავთენტური, ინკლუზიური და სამართლიანი დღის წესრიგის შექმნას, რომელიც ადგილობრივ კონტექსტს და რეალურ საჭიროებებს დაეფუძნება. პლატფორმა მიზნად ისახავს ამ ხარვეზის შევსებას და ახალი ტიპის კრიტიკისა და მოქმედებების გაჩენის ხელშეწყობას.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა

პლატფორმის ფარგლებში, წინასწარ მომზადებული სილაბუსის საფუძველზე, ჩატარდება 20 თეორიული ლექცია/დისკუსია სოციალური, პოლიტიკური და ჰუმანიტარული მეცნიერებებიდან, რომლებსაც გაუძღვებიან შესაბამისი გამოცდილების მქონე პირები აკადემიური სივრციდან და აქტივისტური წრეებიდან. პლატფორმის მონაწილეების საჭიროებების გათვალისწინებით, ასევე დაიგეგმება სემინარების ციკლი კოლექტიური მობილიზაციის, სოციალური ცვლილებებისთვის ბრძოლის სტრატეგიებსა და ინსტრუმენტებზე.

ფორმატი:

 • თეორიული ლექცია/დისკუსია
 • შერჩეული წიგნის/სტატიის კითხვის წრე
 • პრაქტიკული სემინარები (მობილიზაცია, ორგანიზება, მეთოდები და ინსტრუმენტები)

ტექნიკური დეტალები:

 • მონაწილეთა მაქსიმალური რაოდენობა: 15-20
  ლექციების რაოდენობა: 20 (თვეში 4)
  სალექციო დროის ხანგრძლივობა:  2 საათი
  ლექციათა ციკლის ხანგრძლივობა: 5 თვე (სექტემბერი-იანვარი)
  ლექციების ჩატარების ძირითადი ადგილი: შერეული (ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით)

მონაწილეთა შერჩევა:

პლატფორმაში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა შეავსონ სააპლიკაციო ფორმა 

სკოლაში მონაწილეობის შესაძლებლობა ექნებათ უმაღლესი განათლების მქონე (ან დამასრულებელ კურსზე მყოფ) 21 წლიდან 35 წლამდე ასაკის სტუდენტებს, ახალგაზრდა აქტივისტებსა და მკვლევრებს. პლატფორმის მონაწილეები უნდა დაესწრონ სალექციო საათების სულ მცირე 80%-ს.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმაში მონაწილეობის მისაღებად შევსებული სააპლიკაციო ფორმის გამოგზავნის ბოლო ვადაა 2021 წლის 16 სექტემბერი

სააპლიკაციო ფორმა გამოგზავნეთ შემდეგ მისამართზე:  [email protected] 

 • გთხოვთ, იმეილის subject ველში მიუთითოთ „კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა“.

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი დაუკავშირდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებს, რომლებიც გაივლიან კონკურსის შემდეგ ეტაპებს.

დამატებითი ინფორმაციისთვის ან კითხვების არსებობის შემთხვევაში შეგიძლიათ მოგვმართოთ:

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმის ორგანიზება ხორციელდება სქესობრივი განათლების შვედური ასოციაციის (RFSU) ფინანსური მხარდაჭერით.

სოციალური პოლიტიკა / პროექტები

ბარიერების მოხსნა, რომელიც ხელს უშლის ქალთა თანაბარ მონაწილეობას შრომის ბაზარზე

Library Thumbnail Image

ბიუჯეტი: 160,656

ხანგრძლივობა: 2021 წელი

 

2021 წლის თებერვლიდან სოციალური სამართლიანობის ცენტრი (ყოფილი EMC), გაეროს ქალა ორგანიზაციის (UN Women) მხარდაჭერით, ახორციელებს პროექტს სახელწოდებით:”ბარიერების მოხსნა, რომელიც ხელს უშლის ქალთა თანაბარ მონაწილეობას შრომის ბაზარზე. ”

პროექტი შეეხება ქვეყნის მასშტაბით შრომის ბაზრის ტენდენციებს, რომლებიც ეხება ქალთა უმუშევრობას და მათ არაპროპორციულ კონცენტრაციას არაფორმალურ სექტორში. კერძოდ, პროექტი შეისწავლის ფაქტორებს, რომლებმაც აღნიშნულ რეალობამდე მიგვიყვანეს, -  განვიხილავთ განათლებიდან დასაქმებამდე არსებულ გარდამავალ ეტაპზე არსებულ ბარიერებს; შრომით ბაზარს სადაც მაღალია მოთხოვნა დაბალი კვალიფიკაციისა და ფიზიკური შრომის მუშაკებზე; აგრეთვე შევეხებით დაბალი ხელფასების თემას, რაც ჩვენ ქვეყანაში ქალთათვის შეუძლებელს ხდის ბავშვზე ზრუნვას. პრობლემის შესწავლის შემდეგ, პროექტი მოამზადებს პოლიტიკის დოკუმენტს რეკომენდაციებით, რაც ხელს დაეხმარება ქალთა შრომის გაუმჯობესება რეგიონულ და ეროვნულ დონეზე.

ტყიბული - ქვანახშირის მომპოვებელი ქალაქი ზემო იმერეთში - გახლავთ პროექტის ძირითადი საკვლევი რეგიონი. პროექტი შეისწავლის ტყიბულში შრომის ბაზარზე ქალთა ჩართულობის საკითხებს, აგრეთვე გენდერის ზეგავლენას ეროვნულ ეკონომიკასა და შრომით პოლიტიკაზე. ტყიბულის სოციო-ეკონომიკური გარემოებები და შრომითი ბაზრის ღრმად უთანასწორო სტრუქტურა, ერთის მხრივ, ქვეყნის მასშტაბით არსებული უთანასწორობის ნათელი მაგალითია, თუმცა აგრეთვე, წარმოადგენს განსაკუთრებულ შემთხვევას თავისი კერძო მახასიათებლებით. რეგიონის მუდმივი დამოკიდებულება ექსტრაქციულ ინდუსტრიაზე, რომელიც ვერ წარმოქმნის უსაფრთხო, კარგად ანაზღაურებად სამუშაო ადგილებს და ქმნის მუდმივ სოციალურ, ეკონომიკურ და ეკოლოგიურ კრიზისულ მდგომარეობას ადგილობრივი სავალალო შედეგების მომტანია ადგილობრივი ქალებისთვის.

პროექტის საწყის ეტაპზე შემუშავებული კვლევის შედეგებისა და რეკომენდაციების საფუძველზე, რაც მოიცავს შრომის ეროვნულ დოკუმენტსა და ტყიბულის შრომის ბაზრის კვლევას, პროექტის გუნდი შეუდგება ცნობიერების ამაღლების მრავალმხრივ პროცესს, რომლის მიზანი იქნება სტრუქტურული და ინსტიტუციური ბარიერების მოხსნა და აღმოფხვრას გენდერული უთანასწორობა საქართველოს შრომის ბაზარზე. პროექტი მოიცავს როგორც მულტიმედეა პროდუქტების კოორდინირებულ წარმოებას და გავრცელებას, აგრეთვე შესაბამის პოლიტიკოსებსა და დაინტერესებულ მხარეებს შორის მიზანმიმართულ ადვოკატირებას შეხვედრების, საზოგადოებრივი დისკუსიებისა და დასკვნითი პრეზენტაციის გზით. პროექტი აგრეთვე შეეცდება გამოიკვეთოს და დაეხმაროს მოცემულ საკითხზე პოლიტიკის შემუშავების პროცესს. აღნიშნულმა ძალისხმევებმა შესაძლოა შეამციროს და საბოლოოდ აღმოფხვრას გენდერული უთანასწორობა საქართველოს შრომის ბაზარზე.

ამრიგად, დაკვირვების საფუძველზე, პროექტის ძირითადი მიზანია ქალთა დისკრიმინაციის აღმოჩენა და შემცირება ადგილობრივ (ტყიბული) და ცენტრალურ დონეზე, კვლევის, ადვოკატირებისა და ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებების გატარების მეშვეობით. დასახული მიზნის მისაღწევად პროექტი განსაზღვრავს შემდეგ მიზნებს:

 • გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს და ადგილობრივ მოსახლეობას მივაწოდოთ კვლევაზე დაფუძნებული ცოდნა და ინფორმაცია სოციალური, კულტურული და ინსტიტუციური ბარიერების შესახებ, რომლებიც ზღუდავს ქალთა მონაწილეობას შრომით ბაზარზე ტყიბულში.
 • ადვოკატირების მეშვეობით, დავადგინოთ და შევამსუბუქოთ ის ბარიერები, რომლებიც ხელს უშლის ქალებს სამუშაო ბაზარზე დასაქმებაში.
 • საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, ადგილობრივ და ეროვნულ დონეზე, სამუშაო ბაზარზე არსებული უთანასწორობისა და გენდერული სტერეოტიპების შესახებ.

ინსტრუქცია

 • საიტზე წინ მოძრაობისთვის უნდა გამოიყენოთ ღილაკი „tab“
 • უკან დასაბრუნებლად გამოიყენება ღილაკები „shift+tab“