[Skip to Content]
ENG

სიახლეების გამოწერა

სოფლის თავყრილობა ითხვისში

თუ ცხოვრობ ჭიათურაში, ან მის რომელიმე სოფელში - ითხვისში, შუქრუთში, პერევისაში, და თუ შენც გაწუხებს ის, რაც გარშემო წიაღის მოპოვების შედეგად ხდება, მოდი სოფლის შეკრებაზე 21 მაისს, 2 საათზე, სოფელ ითხვისის დარბაზში. 
 
შეხვედრა სოციალური სამართლიანობის ცენტრისა და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ორგანიზებით ტარდება. ჩვენი მიზანია სოფლის მოსახლეობამ და მათმა მხარდამჭერმა უფლებადამცველმა ორგანიზაციებმა ერთად ვიმსჯელოთ სოფელში არსებულ მდგომარეობაზე და ადგილობრივთა საჭიროებების გადაჭრის სამართლებრივ გზებზე.
 
ამ დრომდე უცნობია მერიის გეგმა უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახებთან დაკავშირებით. მრავალ კითხვას აჩენს მუნიციპალიტეტის და გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ ამ დრომდე გადადგმული ნაბიჯები: მომზადებული წინასწარი გეოლოგიური დასკვნა ზედაპირულია, შემსწავლელი კომისიის კომპეტენცია და მათი მოკვლევის ფარგლები დაუზუსტებელია, სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს ჩართულობა კი ბუნდოვანია, ისევე როგორც კომპენსაციის დაანგარიშების პროცედურა. წერილი, რომელშიც ადგილობრივი მოსახლეობა სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის სამინისტროს შეკითხვით მიმართავს მდგომარეობის შესწავლისა და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ამ დრომდე პასუხგაუცემელია.
 
ამ ვითარებაში მნიშვნელოვანია ადგილობრივი მოსახლეობა სრულყოფილად იცნობდეს საკუთარ უფლებებს და მათ ხელთ არსებულ სამართლებრივ ბერკეტებს.
ბიბლიოთეკა / კვლევა

კონფლიქტი აფხაზეთის რეგიონში: ქართული და აფხაზური ნაციონალიზმების დაპირისპირება 1989-2012 წლებში (ინსტიტუტების და ინსტიტუციური აქტორების ანალიზი)

დავით მაცაბერიძე  

Library Cover Image

ხელმძღვანელი:  ალექსანდრე კუხიანიძე

ავტორი:   დავით მაცაბერიძე

გვერდების რაოდენობა:  287

D.Macaberidze_PhD_1581433483.pdf

ნაშრომი ძირითადად კონცენტრირებულია “ნაციონალიზმში ორგანიზაციის როლის შესწავლაზე, სადაც ნაციონალიზმი განხილულია როგორც ურთიერთქმედება, ერთი მხრივ, არსებულ ნაციონალურ/სახელმწიფო წესრიგს, ხოლო მეორე მხრივ, იმ ძალებს შორის, რომელთაც დამანგრეველი და გამანადგურებელი მოვლენების პროვოცირებით მისი შეცვლა ან დამხობა სურთ” (Gel’man, 2008, გვ. 19). კვლევა წარმოაჩენს ნაციონალიზმსა და ინსტიტუტებს შორის არსებულ კავშირებს აფხაზეთში პოსტსაბჭოთა დაპირისპირების წარმოშობის პროცესში, სხვადასხვა მასალების (საჯარო გამოსვლების სტენოგრამები, ოფიციალური დადგენილებები, საგაზეთო სტატიები და სხვ.) ანალიზის საფუძველზე.

D.Macaberidze_PhD_1581433483.pdf

ინსტრუქცია

  • საიტზე წინ მოძრაობისთვის უნდა გამოიყენოთ ღილაკი „tab“
  • უკან დასაბრუნებლად გამოიყენება ღილაკები „shift+tab“