[Skip to Content]
ENG

სიახლეების გამოწერა

სოფლის თავყრილობა ითხვისში

თუ ცხოვრობ ჭიათურაში, ან მის რომელიმე სოფელში - ითხვისში, შუქრუთში, პერევისაში, და თუ შენც გაწუხებს ის, რაც გარშემო წიაღის მოპოვების შედეგად ხდება, მოდი სოფლის შეკრებაზე 21 მაისს, 2 საათზე, სოფელ ითხვისის დარბაზში. 
 
შეხვედრა სოციალური სამართლიანობის ცენტრისა და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ორგანიზებით ტარდება. ჩვენი მიზანია სოფლის მოსახლეობამ და მათმა მხარდამჭერმა უფლებადამცველმა ორგანიზაციებმა ერთად ვიმსჯელოთ სოფელში არსებულ მდგომარეობაზე და ადგილობრივთა საჭიროებების გადაჭრის სამართლებრივ გზებზე.
 
ამ დრომდე უცნობია მერიის გეგმა უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახებთან დაკავშირებით. მრავალ კითხვას აჩენს მუნიციპალიტეტის და გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ ამ დრომდე გადადგმული ნაბიჯები: მომზადებული წინასწარი გეოლოგიური დასკვნა ზედაპირულია, შემსწავლელი კომისიის კომპეტენცია და მათი მოკვლევის ფარგლები დაუზუსტებელია, სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს ჩართულობა კი ბუნდოვანია, ისევე როგორც კომპენსაციის დაანგარიშების პროცედურა. წერილი, რომელშიც ადგილობრივი მოსახლეობა სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის სამინისტროს შეკითხვით მიმართავს მდგომარეობის შესწავლისა და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ამ დრომდე პასუხგაუცემელია.
 
ამ ვითარებაში მნიშვნელოვანია ადგილობრივი მოსახლეობა სრულყოფილად იცნობდეს საკუთარ უფლებებს და მათ ხელთ არსებულ სამართლებრივ ბერკეტებს.
ბიბლიოთეკა / კვლევა

ფორმალური ზოგადი განათლება და კერძო რეპეტიტორობა როგორც პარალელური სისტემები

თამარ ბრეგვაძე  

Library Cover Image

ხელმძღვანელი:  გიგი თევზაძე

ავტორი:   თამარ ბრეგვაძე

გვერდების რაოდენობა:  151

T.Bregvadze_PhD_1581073142.pdf

ბოლო ათწლეულის განმავლობაში საქართველოში ზოგადი განათლების სისტემამ მნიშვნელოვანი ტრანსფორმაცია განიცადა. რეფორმის წარმატების შეფასების მცდელობები, ძირითადად, ფოკუსირებულია ფორმალური ზოგადი განათლების ორ ასპექტზე - სახელმწიფო და კერძო სკოლებზე. მოცემული ნაშრომი ყურადღებას ზოგადი განათლების ჩრდილოვან მხარეზე - კერძო რეპეტიტორობაზე ამახვილებს. იგი აღწერს კერძო რეპეტიტორობის მასშტაბებს, განმაპირობებელ ფაქტორებსა და ეფექტებს საქართველოში მოსწავლეთა მშობლების გამოკითხვის, ისევე როგორც დაინტერესებულ მხარეთა მიერ მოწოდებულ თვისებრივ მონაცემებზე დაყრდნობით. კვლევის მიგნებები გამოყენებულია: ა) ფორმალური ზოგადი განათლებისა და კერძო რეპეტიტორობის პარალელური სისტემების ურთიერთქმედების შესწავლისათვის და ბ) ზოგადი განათლების ჯამური ეფექტიანობის შეფასებისათვის.

T.Bregvadze_PhD_1581073142.pdf

ინსტრუქცია

  • საიტზე წინ მოძრაობისთვის უნდა გამოიყენოთ ღილაკი „tab“
  • უკან დასაბრუნებლად გამოიყენება ღილაკები „shift+tab“