[Skip to Content]
ENG
ENG

სიახლეების გამოწერა

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა

                                                      

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი აცხადებს მიღებას კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმის წევრების შესარჩევად. მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ახალგაზრდა აქტივისტებს და მკვლევრებს, რომლებსაც სურთ გაიღრმავონ ცოდნა ეკონომიკური, პოლიტიკური და კულტურული წესრიგის შესახებ, იფიქრონ უფრო სამართლიანი, ინკლუზიური და თანასწორი საზოგადოების შექმნის გზებზე და ჩაერთონ აქტივიზმში.

კონცეფცია

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მიერ ორგანიზებული აკადემიური და პოლიტიკური პლატფორმაა, რომელიც მიზნად ისახავს სოციალური სამართლიანობით, არსებული ეკონომიკური წესრიგის ანალიზით, ეკოლოგიით, ქვიარ და ფემინისტური პოლიტიკით დაინტერესებული ახალგაზრდა აქტივისტებისა და მკვლევარებისთვის კრიტიკული თეორიული ცოდნის გაღრმავებისა და კოლექტიური მსჯელობის სივრცის შექმნას. პლატფორმის ფოკუსს ასევე წარმოადგენს  მონაწილეების ურთიერთგაძლიერების, შეკავშირებისა და საერთო მოქმედების გზების ძიება.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა საშუალებას მისცემს მონაწილეებს იფიქრონ და იმსჯელონ გლობალური და ადგილობრივი პოლიტიკური მდგომარეობის კონტექსტუალიზებაზე, სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული კრიზისების გამომწვევ მიზეზებზე, გამოავლინონ და მოიხელთონ ძალაუფლების სხვადასხვა ღერძი და მჩაგვრელობითი წყარო, ეძიონ მჩაგვრელობით სისტემებთან შეწინააღმდეგების ხერხები. აქტივიზმის ადგილობრივი პრაქტიკები ხშირად ვერ ახერხებს ავთენტური, ინკლუზიური და სამართლიანი დღის წესრიგის შექმნას, რომელიც ადგილობრივ კონტექსტს და რეალურ საჭიროებებს დაეფუძნება. პლატფორმა მიზნად ისახავს ამ ხარვეზის შევსებას და ახალი ტიპის კრიტიკისა და მოქმედებების გაჩენის ხელშეწყობას.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა

პლატფორმის ფარგლებში, წინასწარ მომზადებული სილაბუსის საფუძველზე, ჩატარდება 20 თეორიული ლექცია/დისკუსია სოციალური, პოლიტიკური და ჰუმანიტარული მეცნიერებებიდან, რომლებსაც გაუძღვებიან შესაბამისი გამოცდილების მქონე პირები აკადემიური სივრციდან და აქტივისტური წრეებიდან. პლატფორმის მონაწილეების საჭიროებების გათვალისწინებით, ასევე დაიგეგმება სემინარების ციკლი კოლექტიური მობილიზაციის, სოციალური ცვლილებებისთვის ბრძოლის სტრატეგიებსა და ინსტრუმენტებზე.

ფორმატი:

 • თეორიული ლექცია/დისკუსია
 • შერჩეული წიგნის/სტატიის კითხვის წრე
 • პრაქტიკული სემინარები (მობილიზაცია, ორგანიზება, მეთოდები და ინსტრუმენტები)

ტექნიკური დეტალები:

 • მონაწილეთა მაქსიმალური რაოდენობა: 15-20
  ლექციების რაოდენობა: 20 (თვეში 4)
  სალექციო დროის ხანგრძლივობა:  2 საათი
  ლექციათა ციკლის ხანგრძლივობა: 5 თვე (სექტემბერი-იანვარი)
  ლექციების ჩატარების ძირითადი ადგილი: შერეული (ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით)

მონაწილეთა შერჩევა:

პლატფორმაში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა შეავსონ სააპლიკაციო ფორმა 

სკოლაში მონაწილეობის შესაძლებლობა ექნებათ უმაღლესი განათლების მქონე (ან დამასრულებელ კურსზე მყოფ) 21 წლიდან 35 წლამდე ასაკის სტუდენტებს, ახალგაზრდა აქტივისტებსა და მკვლევრებს. პლატფორმის მონაწილეები უნდა დაესწრონ სალექციო საათების სულ მცირე 80%-ს.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმაში მონაწილეობის მისაღებად შევსებული სააპლიკაციო ფორმის გამოგზავნის ბოლო ვადაა 2021 წლის 16 სექტემბერი

სააპლიკაციო ფორმა გამოგზავნეთ შემდეგ მისამართზე:  [email protected] 

 • გთხოვთ, იმეილის subject ველში მიუთითოთ „კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა“.

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი დაუკავშირდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებს, რომლებიც გაივლიან კონკურსის შემდეგ ეტაპებს.

დამატებითი ინფორმაციისთვის ან კითხვების არსებობის შემთხვევაში შეგიძლიათ მოგვმართოთ:

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმის ორგანიზება ხორციელდება სქესობრივი განათლების შვედური ასოციაციის (RFSU) ფინანსური მხარდაჭერით.

სოციალური პოლიტიკა / ღონისძიებები

სოციალური სამართლიანობის ცენტრის 2 კვლევის პრეზენტაცია

14დეკ

Cover image

14 დეკემბერს, სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა ორი კვლევის პრეზენტაცია გამართა:

 • "ტყიბულელ ქალთა ცხოვრების, შრომისა და  მიგრაციის თავისებურებები"
 • "ექსტრაქტივიზმი და ქალთა ეკონომიკური მონაწილეობა ტყიბულში".

თუ პირველი ანგარიში ხაზს უსვამს ტყიბულის გამორჩეულ მახასიათებლებს, კონკრეტულად კი მის ერთ, ამოწურვად ბუნებრივ რესურსზე დამოკიდებულობას, მეორე კვლევა ტყიბულის დღევანდელ მდგომარეობას ხედავს როგორც ეროვნულ, ხშირ შემთხვევაში კი გლობალურ დონეზე მიმდინარე პროცესების ანარეკლს. მთლიანობაში, ეს ორი კვლევა ცდილობს მიმოიხილოს ტყიბულელ ქალთა სოციალური, პოლიტიკური და ეკონომიკური ყოფის განმსაზღვრელი ძირითადი ფაქტორები, მათი კავშირი ერთმანეთთან და მათი ზეგავლენა ქალაქის ყოველდღიურობაზე.

კვლევების მიხედვით, ტყიბულელი ქალები სიღარიბის გამო ტოვებენ სახლებს და სამუშაოდ სხვა ქალაქებსა და ქვეყნებში მიემგზავრებიან, რის გამოც ირღვევა სოციალური ქსოვილი.

სოციალური უპერსპექტივობის გარდა, ადგილობრივი ქალები, შესაძლოა, ოჯახში ძალადობის რისკის წინაშეც იდგნენ. როგორც ერთ-ერთი რესპონდენტი ამბობს, რადგან შახტაში მუშაობა ძირითადად კაცების საქმიანობად აღიქმება და ტყიბულელი ქალები ძირითადად შინ შრომით არიან დაკავებულნი, ეს ყოფა თავისთავად მოიაზრებს სხვაზე ფინანსურად და ემოციურად დამოკიდებულებას, რაც მნიშვნელოვანწილად ამცირებს ძალადობისაგან თავის დაღწევის ალბათობას.

კაცებისთვის არ არსებობს მოპოვების გარდა ალტერნატიული დასაქმების სივრცეები. გენდერული განსხვავება და უთანასწორობა სწორედ მოპოვებით ინდუსტრიას შემოაქვს. ამ მხრივ, ქალები განსაკუთრებით დისკრიმინირებულები არიან.

სივრცეები, სადაც ქალები არიან დასაქმებულნი იმდენად დაბალანაზღაურებადია, რომ მათ მაინც კაცების დაქვემდებარების ქვეშ, ან უკიდურეს სიღარიბეში უწევთ ცხოვრება.

ინსტრუქცია

 • საიტზე წინ მოძრაობისთვის უნდა გამოიყენოთ ღილაკი „tab“
 • უკან დასაბრუნებლად გამოიყენება ღილაკები „shift+tab“