[Skip to Content]
ENG
ENG

სიახლეების გამოწერა

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა

                                                      

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი აცხადებს მიღებას კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმის წევრების შესარჩევად. მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ახალგაზრდა აქტივისტებს და მკვლევრებს, რომლებსაც სურთ გაიღრმავონ ცოდნა ეკონომიკური, პოლიტიკური და კულტურული წესრიგის შესახებ, იფიქრონ უფრო სამართლიანი, ინკლუზიური და თანასწორი საზოგადოების შექმნის გზებზე და ჩაერთონ აქტივიზმში.

კონცეფცია

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მიერ ორგანიზებული აკადემიური და პოლიტიკური პლატფორმაა, რომელიც მიზნად ისახავს სოციალური სამართლიანობით, არსებული ეკონომიკური წესრიგის ანალიზით, ეკოლოგიით, ქვიარ და ფემინისტური პოლიტიკით დაინტერესებული ახალგაზრდა აქტივისტებისა და მკვლევარებისთვის კრიტიკული თეორიული ცოდნის გაღრმავებისა და კოლექტიური მსჯელობის სივრცის შექმნას. პლატფორმის ფოკუსს ასევე წარმოადგენს  მონაწილეების ურთიერთგაძლიერების, შეკავშირებისა და საერთო მოქმედების გზების ძიება.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა საშუალებას მისცემს მონაწილეებს იფიქრონ და იმსჯელონ გლობალური და ადგილობრივი პოლიტიკური მდგომარეობის კონტექსტუალიზებაზე, სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული კრიზისების გამომწვევ მიზეზებზე, გამოავლინონ და მოიხელთონ ძალაუფლების სხვადასხვა ღერძი და მჩაგვრელობითი წყარო, ეძიონ მჩაგვრელობით სისტემებთან შეწინააღმდეგების ხერხები. აქტივიზმის ადგილობრივი პრაქტიკები ხშირად ვერ ახერხებს ავთენტური, ინკლუზიური და სამართლიანი დღის წესრიგის შექმნას, რომელიც ადგილობრივ კონტექსტს და რეალურ საჭიროებებს დაეფუძნება. პლატფორმა მიზნად ისახავს ამ ხარვეზის შევსებას და ახალი ტიპის კრიტიკისა და მოქმედებების გაჩენის ხელშეწყობას.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა

პლატფორმის ფარგლებში, წინასწარ მომზადებული სილაბუსის საფუძველზე, ჩატარდება 20 თეორიული ლექცია/დისკუსია სოციალური, პოლიტიკური და ჰუმანიტარული მეცნიერებებიდან, რომლებსაც გაუძღვებიან შესაბამისი გამოცდილების მქონე პირები აკადემიური სივრციდან და აქტივისტური წრეებიდან. პლატფორმის მონაწილეების საჭიროებების გათვალისწინებით, ასევე დაიგეგმება სემინარების ციკლი კოლექტიური მობილიზაციის, სოციალური ცვლილებებისთვის ბრძოლის სტრატეგიებსა და ინსტრუმენტებზე.

ფორმატი:

 • თეორიული ლექცია/დისკუსია
 • შერჩეული წიგნის/სტატიის კითხვის წრე
 • პრაქტიკული სემინარები (მობილიზაცია, ორგანიზება, მეთოდები და ინსტრუმენტები)

ტექნიკური დეტალები:

 • მონაწილეთა მაქსიმალური რაოდენობა: 15-20
  ლექციების რაოდენობა: 20 (თვეში 4)
  სალექციო დროის ხანგრძლივობა:  2 საათი
  ლექციათა ციკლის ხანგრძლივობა: 5 თვე (სექტემბერი-იანვარი)
  ლექციების ჩატარების ძირითადი ადგილი: შერეული (ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით)

მონაწილეთა შერჩევა:

პლატფორმაში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა შეავსონ სააპლიკაციო ფორმა 

სკოლაში მონაწილეობის შესაძლებლობა ექნებათ უმაღლესი განათლების მქონე (ან დამასრულებელ კურსზე მყოფ) 21 წლიდან 35 წლამდე ასაკის სტუდენტებს, ახალგაზრდა აქტივისტებსა და მკვლევრებს. პლატფორმის მონაწილეები უნდა დაესწრონ სალექციო საათების სულ მცირე 80%-ს.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმაში მონაწილეობის მისაღებად შევსებული სააპლიკაციო ფორმის გამოგზავნის ბოლო ვადაა 2021 წლის 16 სექტემბერი

სააპლიკაციო ფორმა გამოგზავნეთ შემდეგ მისამართზე:  [email protected] 

 • გთხოვთ, იმეილის subject ველში მიუთითოთ „კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა“.

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი დაუკავშირდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებს, რომლებიც გაივლიან კონკურსის შემდეგ ეტაპებს.

დამატებითი ინფორმაციისთვის ან კითხვების არსებობის შემთხვევაში შეგიძლიათ მოგვმართოთ:

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმის ორგანიზება ხორციელდება სქესობრივი განათლების შვედური ასოციაციის (RFSU) ფინანსური მხარდაჭერით.

თანასწორობის პოლიტიკა / ვაკანსიები

სოციალური მკვლევარი

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი (ყოფილი EMC), RFSU-ს მიერ დაფინანსებული პროექტის - “ლგბტი პირთა უფლებების გაძლიერება, სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხების ადვოკატირება და ქვიარ აქტივისტთა მხარდაჭერა”, ფარგლებში აცხადებს კონკურსს სოციალური მკვლევრის პოზიციაზე.

სოციალური მკვლევარი იმუშავებს სოციალური პოლიტიკის პროგრამაში და მისი სამუშაო ფოკუსირებული იქნება უსახლკარო ქალების უფლებრივი მდგომარეობისა და არსებული საჭიროებების შესწავლაზე.

 

ძირითადი მოვალეობების აღწერა:

 • იურისტ-მკვლევართან ერთად, სოციალური საცხოვრისის სერვისებში მცხოვრები ქალების საჭიროებების შესწავლა საქართველოს სამ მუნიციპალიტეტში - თბილისში, ქუთაისსა და რუსთავში;
 • იურისტ-მკვლევართან ერთად, აჭარაში, არაფორმალურ დასახლებაში (ე.წ. ოცნების ქალაქი) მცხოვრები ქალების საჭიროებების შესწავლა;
 • იურისტ-მკვლევართან ერთად, თბილისსა და იმერეთში არსებულ ფსიქიატრიულ დაწესებულებებსა და ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირების თავშესაფარში მცხოვრები ქალების საჭიროებების შესწავლა;
 • იურისტ-მკვლევართან ერთად, სოციალური საცხოვრისის სერვისებში, არაფორმალურ დასახლებაში, ფსიქიატრიულ დაწესებულებებსა და თავშესაფარში მცხოვრები ქალების საჭიროებების კვლევის მეთოდოლოგიის შემუშავება;
 • საველე სამუშაოების ფარგლებში პირისპირ ინტერვიუებისა თუ ფოკუს-ჯგუფების ჩატარება თბილისში, რუსთავში, იმერეთსა და აჭარაში;
 • სოციალური საცხოვრისის სერვისებში, არაფორმალურ დასახლებაში, ფსიქიატრიულ დაწესებულებებსა და თავშესაფარში მცხოვრები ქალების საჭიროებების შესწავლის პროცესში მიღებული ინფორმაციის დამუშავება და სამი მცირე პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავებაში მონაწილეობა.

სამუშაოს ხანგრძლივობა: 2021 წლის ნოემბერი - დეკემბერი

ანაზღაურება: შესრულებული სამუშაოსთვის სრული ანაზღაურება შეადგენს 2 000 აშშ დოლარს, კომერციული კურსით ლარში, რაც მოიცავს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.


მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება სოციალური და პოლიტიკური მეცნიერებების მიმართულებით (სასურველია მაგისტრის ხარისხი);
 • პროფესიით მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება (სასურველია მკვლევრის პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება);
 • სოციალური სამართლიანობის, თანასწორობისა და ადამიანის უფლებების რწმენა;
 • შრომის დისციპლინა, სამუშაოს დამოუკიდებლად დაგეგმვისა და გუნდური მუშაობის უნარი.

სასურველია, კანდიდატი ფლობდეს ინფორმაციას სოციალური უფლებების დაცვის კუთხით არსებულ მდგომარეობაზე.

 

განაცხადების შემოტანისა და განხილვის პროცესი:

დაინტერესებულმა პირებმა დადგენილ ვადაში უნდა წარმოადგინონ ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები:

 • შევსებული სააპლიკაციო ფორმა;
 • უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (დიპლომის) ასლი.

დოკუმენტაცია გამოგვიგზავნეთ შემდეგ მისამართზე: [email protected];

გთხოვთ, იმეილის subject ველში მიუთითოთ - სოციალური მკვლევარი.

 • კანდიდატები შეირჩევიან კონკურსის შედეგად, წარმოდგენილი დოკუმენტაციის გადარჩევისა და გასაუბრების საფუძველზე.
 • სოციალური სამართლიანობის ცენტრი დაუკავშირდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებს, რომლებიც გაივლიან კონკურსის ჩამოთვლილ ეტაპებს.
 • მოთხოვნილი დოკუმენტების გამოგზავნის ბოლო ვადაა 5 ნოემბერი. არასრულად წარმოდგენილი დოკუმენტები არ განიხილება.

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის ან კითხვების არსებობის შემთხვევაში შეგიძლიათ მოგვმართოთ:

ინსტრუქცია

 • საიტზე წინ მოძრაობისთვის უნდა გამოიყენოთ ღილაკი „tab“
 • უკან დასაბრუნებლად გამოიყენება ღილაკები „shift+tab“