[Skip to Content]
ENG
ENG

სიახლეების გამოწერა

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა

                                                      

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი აცხადებს მიღებას კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმის წევრების შესარჩევად. მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ახალგაზრდა აქტივისტებს და მკვლევრებს, რომლებსაც სურთ გაიღრმავონ ცოდნა ეკონომიკური, პოლიტიკური და კულტურული წესრიგის შესახებ, იფიქრონ უფრო სამართლიანი, ინკლუზიური და თანასწორი საზოგადოების შექმნის გზებზე და ჩაერთონ აქტივიზმში.

კონცეფცია

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მიერ ორგანიზებული აკადემიური და პოლიტიკური პლატფორმაა, რომელიც მიზნად ისახავს სოციალური სამართლიანობით, არსებული ეკონომიკური წესრიგის ანალიზით, ეკოლოგიით, ქვიარ და ფემინისტური პოლიტიკით დაინტერესებული ახალგაზრდა აქტივისტებისა და მკვლევარებისთვის კრიტიკული თეორიული ცოდნის გაღრმავებისა და კოლექტიური მსჯელობის სივრცის შექმნას. პლატფორმის ფოკუსს ასევე წარმოადგენს  მონაწილეების ურთიერთგაძლიერების, შეკავშირებისა და საერთო მოქმედების გზების ძიება.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა საშუალებას მისცემს მონაწილეებს იფიქრონ და იმსჯელონ გლობალური და ადგილობრივი პოლიტიკური მდგომარეობის კონტექსტუალიზებაზე, სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული კრიზისების გამომწვევ მიზეზებზე, გამოავლინონ და მოიხელთონ ძალაუფლების სხვადასხვა ღერძი და მჩაგვრელობითი წყარო, ეძიონ მჩაგვრელობით სისტემებთან შეწინააღმდეგების ხერხები. აქტივიზმის ადგილობრივი პრაქტიკები ხშირად ვერ ახერხებს ავთენტური, ინკლუზიური და სამართლიანი დღის წესრიგის შექმნას, რომელიც ადგილობრივ კონტექსტს და რეალურ საჭიროებებს დაეფუძნება. პლატფორმა მიზნად ისახავს ამ ხარვეზის შევსებას და ახალი ტიპის კრიტიკისა და მოქმედებების გაჩენის ხელშეწყობას.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა

პლატფორმის ფარგლებში, წინასწარ მომზადებული სილაბუსის საფუძველზე, ჩატარდება 20 თეორიული ლექცია/დისკუსია სოციალური, პოლიტიკური და ჰუმანიტარული მეცნიერებებიდან, რომლებსაც გაუძღვებიან შესაბამისი გამოცდილების მქონე პირები აკადემიური სივრციდან და აქტივისტური წრეებიდან. პლატფორმის მონაწილეების საჭიროებების გათვალისწინებით, ასევე დაიგეგმება სემინარების ციკლი კოლექტიური მობილიზაციის, სოციალური ცვლილებებისთვის ბრძოლის სტრატეგიებსა და ინსტრუმენტებზე.

ფორმატი:

 • თეორიული ლექცია/დისკუსია
 • შერჩეული წიგნის/სტატიის კითხვის წრე
 • პრაქტიკული სემინარები (მობილიზაცია, ორგანიზება, მეთოდები და ინსტრუმენტები)

ტექნიკური დეტალები:

 • მონაწილეთა მაქსიმალური რაოდენობა: 15-20
  ლექციების რაოდენობა: 20 (თვეში 4)
  სალექციო დროის ხანგრძლივობა:  2 საათი
  ლექციათა ციკლის ხანგრძლივობა: 5 თვე (სექტემბერი-იანვარი)
  ლექციების ჩატარების ძირითადი ადგილი: შერეული (ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით)

მონაწილეთა შერჩევა:

პლატფორმაში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა შეავსონ სააპლიკაციო ფორმა 

სკოლაში მონაწილეობის შესაძლებლობა ექნებათ უმაღლესი განათლების მქონე (ან დამასრულებელ კურსზე მყოფ) 21 წლიდან 35 წლამდე ასაკის სტუდენტებს, ახალგაზრდა აქტივისტებსა და მკვლევრებს. პლატფორმის მონაწილეები უნდა დაესწრონ სალექციო საათების სულ მცირე 80%-ს.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმაში მონაწილეობის მისაღებად შევსებული სააპლიკაციო ფორმის გამოგზავნის ბოლო ვადაა 2021 წლის 16 სექტემბერი

სააპლიკაციო ფორმა გამოგზავნეთ შემდეგ მისამართზე:  [email protected] 

 • გთხოვთ, იმეილის subject ველში მიუთითოთ „კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა“.

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი დაუკავშირდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებს, რომლებიც გაივლიან კონკურსის შემდეგ ეტაპებს.

დამატებითი ინფორმაციისთვის ან კითხვების არსებობის შემთხვევაში შეგიძლიათ მოგვმართოთ:

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმის ორგანიზება ხორციელდება სქესობრივი განათლების შვედური ასოციაციის (RFSU) ფინანსური მხარდაჭერით.

თანასწორობის პოლიტიკა / ვაკანსიები

ქართული და აზერბაიჯანული ენების სასწავლო კურსი

EMC იწყებს ექვსთვიან სასწავლო კურსებს აზერბაიჯანული და ქართული ენების შესწავლისა და გაძლიერების მიზნით დაინტერესებული აქტივისტებისთვის და მკვლევრებისთვის სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფიდან.   

აზერბაიჯანული ენის შემსწავლელი კურსი:

 • კურსის მიზანია სასაუბრო დონეზე შეასწავლოს აზერბაიჯანული ენა დაინტერესებულ მკვლევრებსა და აქტივისტებს ქართული და სომხური თემებიდან.
 • ამ მიზნით EMC შეარჩევს 10-12 დაინტერესებულ მკვლევარსა და აქტივისტს.  
 • აზერბაიჯანული ენის სწავლება საწყისი ეტაპიდან (Beginners) დაიწყება.
 • კურსის ხელმძღვანელი: ელნურ ალისოი, პლატფორმა სალამის კაპიტანი, ენათმეცნიერი

ქართული ენის გაძლიერების კურსი:

 • სასწავლო კურსის მიზანია ხელი შეუწყოს აზერბაიჯანელი და სომეხი თემებიდან სამოქალაქო აქტივისტებისა და მკვლევრებისთვის აკადემიურ დონეზე ქართული ენის პრაქტიკული ცოდნის გაძლიერებას.  
 • კურსის ფარგლებში EMC შეარჩევს 10-12 აქტივისტს საქართველოს აზერბაიჯანელი და სომეხი თემებიდან,  რომლებიც აქტიურად და ორგანიზებულად ჩართულები არიან მათ თემებში სოციალური ცვლილებების პროცესში.  
 • ქართული ენის კურსში მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა ქართული ენის B2/B1 დონეზე ფლობა.
 • კურსის ხელმძღვანელი: მაკა ნოზაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი.

ჩვენი ვფიქრობთ, რომ ჩვენს ქვეყანაში არსებული სხვადასხვა ენების შესწავლის პროცესი აძლიერებს სოლიდარული და ინკლუზიური საზოგადოების მშენებლობის პროცესს. ასევე ვფიქრობთ, რომ  გავრცელებული ენების შესწავლა ჩვენს აქტივისტურ და აკადემიურ ინტერესს ეთნიკური უმცირესობების ჯგუფების მიმართ გაზრდის. ენების სწავლების პროცესს ასევე აქვს მულტიეთნიკური დიალოგის და კულტურული მრავალფეროვნების მხარდაჭერის განზომილება.

კურსებით დაინტერესებულმა პირებმა 24 ნოემბრამდე გამოგვიგზავნეთ თქვენი CV და მოკლე სამოტივაციო წერილი შემდეგ მისამართზე: [email protected]; ასევე გთხოვთ გამოგვიგზავნოთ ქართული ენის ცოდნის დამადასტურებელი ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). გთხოვთ, იმეილის ტექსტში მიუთითოთ კონკრეტულად რომელ სასწავლო პროგრამაში გინდათ მონაწილეობა.

 

ენების კურსის ორგანიზება შესაძლებელი გახდა პროექტის „ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის და უფლებების დაცვის გაძლიერება კვლევის, განათლების, ადვოკატირების და ნდობის მშენებლობის გზით“ ფარგლებში, რომელსაც საქართველოში შვეიცარიის საელჩოს მხარდაჭერით ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) ახორციელებს. 

ინსტრუქცია

 • საიტზე წინ მოძრაობისთვის უნდა გამოიყენოთ ღილაკი „tab“
 • უკან დასაბრუნებლად გამოიყენება ღილაკები „shift+tab“