[Skip to Content]

სიახლეების გამოწერა

აქციის მონაწილეების საყურადღებოდ! საერთო ცხელი ხაზი +995 577 07 05 63

 

 საერთო ცხელი ხაზი +995 577 07 05 63

სოციალური პოლიტიკა / ვაკანსიები

ადმინისტრაციული და სამოქალაქო სამართლის ადვოკატი

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი აცხადებს ვაკანსიას ადმინისტრაციული და სამოქალაქო სამართლის ადვოკატის პოზიციაზე.

ადვოკატი იმუშავებს სოციალური პოლიტიკის და თანასწორობის პროგრამებში, რომელთა საქმიანობის მთავარი მიმართულებებია:

 • შრომის პოლიტიკა და შრომითი უფლებები;
 • გარემოსდაცვითი პოლიტიკა;
 • შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებები;
 • უფლება სათანადო საცხოვრისზე;
 • ქალთა უფლებები;
 • ეთნიკური უმცირესობების უფლებები;
 • რელიგიის თავისუფლება.

ძირითადი მოვალეობების აღწერა:

 • ორგანიზაციის სტრატეგიულ საქმეებზე განცხადებების, საჩივრებისა და სარჩელების მომზადება და საქმის წარმოება ადმინისტრაციული ორგანოებისა და სასამართლოს წინაშე, რაც, მათ შორის, მოიცავს საქმეზე წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელებას, საქმისწარმოების ხელმძღვანელობას;
 • ბენეფიციარებისთვის ზეპირი და წერილობითი კონსულტაციის გაწევა და საჭიროების შემთხვევაში, სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება;
 • საქმიანობის სფეროში ანალიტიკური სამართლებრივი დოკუმენტების, მათ შორის, ანგარიშების, კვლევების, საკანონმდებლო ინიციატივებთან დაკავშირებით ორგანიზაციის შეფასებების/განცხადებების მომზადება;
 • საველე სამუშაოების ჩატარება ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტების იდენტიფიცირების მიზნით;
 • საქმიანობის სფეროსთან დაკავშირებით ორგანიზაციის მიერ ორგანიზებული ტრეინინგების ჩატარება;
 • სახელმწიფო უწყებებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და სხვა აქტორებთან გამართულ ოფიციალურ შეხვედრებში მონაწილეობა, საქმიანობის სფეროსა და  წარმოებაში არსებულ საქმეებთან დაკავშირებით;
 • საქმიანობის სფეროსა და  წარმოებაში არსებულ საქმეებთან დაკავშირებით საჯარო განცხადებების, სამართლებრივი მოსაზრებების მომზადება და მედიასთან კომუნიკაცია;
 • ხელმძღვანელის სხვა დავალებების შესრულება, რომელიც დაკავშირებულია მისი საქმიანობის სფეროსთან.

 

მოთხოვნები:

 • უმაღლესი იურიდიული განათლება (სასურველია მაგისტრის ხარისხი საჯარო ან კერძო სამართლის მიმართულებით);
 • სამოქალაქო სამართლის ან საერთო სპეციალიზაციით ადვოკატის მოწმობა;
 • სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული სამართლის სფეროში სასამართლო დავების წარმოების მინიმუმ 3-წლიანი გამოცდილება;
 • ადამიანის უფლებების, სამართლიანობის და თანასწორობის იდეების რწმენა;
 • სასურველია კანდიდატი ფლობდეს კარგ ცოდნას და ხედვას ადამიანის უფლებათა სამართალში, რომელიც ადამიანის უფლებების სტანდარტების გათვალისწინებით, ეროვნულ დონეზე საქმეების ეფექტიანი წარმოების შესაძლებლობას მისცემს.

უნარ-ჩვევები:

 • ანალიტიკური აზროვნება;
 • სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება/წერა;
 • სამუშაო პროცესის სათანადო დაგეგმარება და ორგანიზება;
 • პროაქტიული ხედვები და ინიციატივები;
 • კომუნიკაცია სამიზნე ჯგუფებთან, პარტნიორებთან, სახელმწიფოს უწყებების წარმომადგენლებთან, მედიასთან და სხვა აქტორებთან;
 • პრობლემის გადაჭრა და კრიზისის მართვა;
 • გუნდური მუშაობა;
 • ინგლისური ენის სამუშაო დონეზე ცოდნა;
 • MS Office კარგ დონეზე ცოდნა.

განაცხადების შემოტანისა და განხილვის პროცესი:

 • დაინტერესებულმა პირებმა დადგენილ ვადაში უნდა წარმოადგინონ ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები:
 • შევსებული სააპლიკაციო ფორმა;
 • უმაღლესი იურიდიული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (დიპლომის) ასლი;
 • ადვოკატის მოწმობის ასლი.
 • დოკუმენტაცია გამოგვიგზავნეთ შემდეგ მისამართზე: jobs@socialjustice.org.ge;
 • გთხოვთ, იმეილის subjectველში მიუთითოთ - ადმინისტრაციული და სამოქალაქო სამართლის ადვოკატი.

კანდიდატები შეირჩევიან კონკურსის შედეგად, წარმოდგენილი დოკუმენტაციის, გასაუბრებისა და წერილობითი დავალების შესრულების საფუძველზე. ორგანიზაცია დაუკავშირდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებს, რომლებიც გაივლიან კონკურსის შემდეგ ეტაპებს.

 • საბუთების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 24 მაისი. არასრულად წარმოდგენილი დოკუმენტები არ განიხილება.
 • ადმინისტრაციული ადვოკატი - 2583 - 2841 (დაირიცხული - Gross) - ხელფასი განისაზღვრება გამოცდილების მიხედვით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის ან კითხვების არსებობის შემთხვევაში შეგიძლიათ მოგვმართოთ:

ინსტრუქცია

 • საიტზე წინ მოძრაობისთვის უნდა გამოიყენოთ ღილაკი „tab“
 • უკან დასაბრუნებლად გამოიყენება ღილაკები „shift+tab“