[Skip to Content]
ENG
ENG

სიახლეების გამოწერა

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა

                                                      

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი აცხადებს მიღებას კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმის წევრების შესარჩევად. მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ახალგაზრდა აქტივისტებს და მკვლევრებს, რომლებსაც სურთ გაიღრმავონ ცოდნა ეკონომიკური, პოლიტიკური და კულტურული წესრიგის შესახებ, იფიქრონ უფრო სამართლიანი, ინკლუზიური და თანასწორი საზოგადოების შექმნის გზებზე და ჩაერთონ აქტივიზმში.

კონცეფცია

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მიერ ორგანიზებული აკადემიური და პოლიტიკური პლატფორმაა, რომელიც მიზნად ისახავს სოციალური სამართლიანობით, არსებული ეკონომიკური წესრიგის ანალიზით, ეკოლოგიით, ქვიარ და ფემინისტური პოლიტიკით დაინტერესებული ახალგაზრდა აქტივისტებისა და მკვლევარებისთვის კრიტიკული თეორიული ცოდნის გაღრმავებისა და კოლექტიური მსჯელობის სივრცის შექმნას. პლატფორმის ფოკუსს ასევე წარმოადგენს  მონაწილეების ურთიერთგაძლიერების, შეკავშირებისა და საერთო მოქმედების გზების ძიება.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა საშუალებას მისცემს მონაწილეებს იფიქრონ და იმსჯელონ გლობალური და ადგილობრივი პოლიტიკური მდგომარეობის კონტექსტუალიზებაზე, სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული კრიზისების გამომწვევ მიზეზებზე, გამოავლინონ და მოიხელთონ ძალაუფლების სხვადასხვა ღერძი და მჩაგვრელობითი წყარო, ეძიონ მჩაგვრელობით სისტემებთან შეწინააღმდეგების ხერხები. აქტივიზმის ადგილობრივი პრაქტიკები ხშირად ვერ ახერხებს ავთენტური, ინკლუზიური და სამართლიანი დღის წესრიგის შექმნას, რომელიც ადგილობრივ კონტექსტს და რეალურ საჭიროებებს დაეფუძნება. პლატფორმა მიზნად ისახავს ამ ხარვეზის შევსებას და ახალი ტიპის კრიტიკისა და მოქმედებების გაჩენის ხელშეწყობას.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა

პლატფორმის ფარგლებში, წინასწარ მომზადებული სილაბუსის საფუძველზე, ჩატარდება 20 თეორიული ლექცია/დისკუსია სოციალური, პოლიტიკური და ჰუმანიტარული მეცნიერებებიდან, რომლებსაც გაუძღვებიან შესაბამისი გამოცდილების მქონე პირები აკადემიური სივრციდან და აქტივისტური წრეებიდან. პლატფორმის მონაწილეების საჭიროებების გათვალისწინებით, ასევე დაიგეგმება სემინარების ციკლი კოლექტიური მობილიზაციის, სოციალური ცვლილებებისთვის ბრძოლის სტრატეგიებსა და ინსტრუმენტებზე.

ფორმატი:

 • თეორიული ლექცია/დისკუსია
 • შერჩეული წიგნის/სტატიის კითხვის წრე
 • პრაქტიკული სემინარები (მობილიზაცია, ორგანიზება, მეთოდები და ინსტრუმენტები)

ტექნიკური დეტალები:

 • მონაწილეთა მაქსიმალური რაოდენობა: 15-20
  ლექციების რაოდენობა: 20 (თვეში 4)
  სალექციო დროის ხანგრძლივობა:  2 საათი
  ლექციათა ციკლის ხანგრძლივობა: 5 თვე (სექტემბერი-იანვარი)
  ლექციების ჩატარების ძირითადი ადგილი: შერეული (ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით)

მონაწილეთა შერჩევა:

პლატფორმაში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა შეავსონ სააპლიკაციო ფორმა 

სკოლაში მონაწილეობის შესაძლებლობა ექნებათ უმაღლესი განათლების მქონე (ან დამასრულებელ კურსზე მყოფ) 21 წლიდან 35 წლამდე ასაკის სტუდენტებს, ახალგაზრდა აქტივისტებსა და მკვლევრებს. პლატფორმის მონაწილეები უნდა დაესწრონ სალექციო საათების სულ მცირე 80%-ს.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმაში მონაწილეობის მისაღებად შევსებული სააპლიკაციო ფორმის გამოგზავნის ბოლო ვადაა 2021 წლის 16 სექტემბერი

სააპლიკაციო ფორმა გამოგზავნეთ შემდეგ მისამართზე:  [email protected] 

 • გთხოვთ, იმეილის subject ველში მიუთითოთ „კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა“.

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი დაუკავშირდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებს, რომლებიც გაივლიან კონკურსის შემდეგ ეტაპებს.

დამატებითი ინფორმაციისთვის ან კითხვების არსებობის შემთხვევაში შეგიძლიათ მოგვმართოთ:

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმის ორგანიზება ხორციელდება სქესობრივი განათლების შვედური ასოციაციის (RFSU) ფინანსური მხარდაჭერით.

სოციალური პოლიტიკა / ვაკანსიები

მულტიმედია პროდუქტების კონკურსი  - ქალთა შრომა

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი (ყოფილი EMC), პროექტის „ბარიერების მოხსნა, რომელიც ხელს უშლის ქალთა თანაბარ მონაწილეობას შრომის ბაზარზე“ ფარგლებში აცხადებს მულტიმედია პროდუქტების კონკურსს.

კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია მულტიმედია პროდუქტების მომზადებით დაინტერესებულ ნებისმიერ მოქალაქეს, მოქალაქეთა ჯგუფს ან ორგანიზაციას. კონკურსის პირველ ეტაპზე, კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს მულტიმედია პროდუქტის იდეა. საუკეთესო კონცეფციას კონკურსის ჟიური შეარჩევს. მეორე ეტაპზე, გამარჯვებულებმა უნდა მოამზადონ პროდუქტები, რომლებიც განთავსდება ორგანიზაციის პლატფორმებზე.

გამარჯვებული იდეა დაფინანსდება 3 000 ლარით (გადასახადების ჩათვლით).

პროდუქტი უნდა შეეხოს ქვემოთ ჩამოთვლილი თემებიდან რომელიმეს, ან რამდენიმეს:

 • პანდემია და ქალთა შრომა
 • ქალები და არაფორმალური სექტორი
 • გენდერულად უთანასწორო სახელფასო სტრუქტურა (gender wage gap)
 • ქალთა შრომითი ემიგრაცია
 • პროფესიული, კარიერული და კულტურული ბარიერები, რომლებიც ქალთა ეკონომიკურ მონაწილეობას ზღუდავენ
 • გენდერული უთანასწორობა და განათლების სექტორი
 • შინ შრომა და უხილავი შრომა

საკონკურსო კონცეპტის მიღების ბოლო ვადაა 6 სექტემბერი. განაცხადის გამოგზავნა შესაძლებელია მხოლოდ ელექტრონულად შემდეგ ელ-ფოსტაზე: [email protected] გამოგზავნისას ელექტრონული წერილის სათაურში („subject“ ველი) მიუთითეთ: კონკურსი.

გთხოვთ განაცხადს დაურთოთ თქვენი CV/პორტფოლიო და თქვენს მიერ შესრულებული მულტიმედია პროდუქტების ბმული.

შეფასების კრიტერიუმები:

 • საკონკურსო თემასთან შესაბამისობა
 • თემის აქტუალურობა, საჯარო ინტერესი, პრობლემის ხედვა
 • ვიზუალური თხრობა
 • საკითხის ორიგინალური გააზრება; არგუმენტაცია
 • ეთიკური სტანდარტები;

* ყველა აპლიკანტს ვთხოვთ გაითვალისწინოს პანდემიით გამოწვეული რისკები და შეზღუდვები. საჭიროების შემთხვევაში კონკურსანტებს შეეძლებათ პროექტის მოდიფიკაცია.

*  პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროგრამის „ევროკავშირი გენდერული თანასწორობისთვის - ერთად გენდერული სტერეოტიპებისა და გენდერული ძალადობის დასაძლევად“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა  (UN Women) და გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) მიერ ერთობლივად) 

ინსტრუქცია

 • საიტზე წინ მოძრაობისთვის უნდა გამოიყენოთ ღილაკი „tab“
 • უკან დასაბრუნებლად გამოიყენება ღილაკები „shift+tab“