[Skip to Content]
ENG
ENG

სიახლეების გამოწერა

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა

                                                      

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი აცხადებს მიღებას კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმის წევრების შესარჩევად. მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ახალგაზრდა აქტივისტებს და მკვლევრებს, რომლებსაც სურთ გაიღრმავონ ცოდნა ეკონომიკური, პოლიტიკური და კულტურული წესრიგის შესახებ, იფიქრონ უფრო სამართლიანი, ინკლუზიური და თანასწორი საზოგადოების შექმნის გზებზე და ჩაერთონ აქტივიზმში.

კონცეფცია

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მიერ ორგანიზებული აკადემიური და პოლიტიკური პლატფორმაა, რომელიც მიზნად ისახავს სოციალური სამართლიანობით, არსებული ეკონომიკური წესრიგის ანალიზით, ეკოლოგიით, ქვიარ და ფემინისტური პოლიტიკით დაინტერესებული ახალგაზრდა აქტივისტებისა და მკვლევარებისთვის კრიტიკული თეორიული ცოდნის გაღრმავებისა და კოლექტიური მსჯელობის სივრცის შექმნას. პლატფორმის ფოკუსს ასევე წარმოადგენს  მონაწილეების ურთიერთგაძლიერების, შეკავშირებისა და საერთო მოქმედების გზების ძიება.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა საშუალებას მისცემს მონაწილეებს იფიქრონ და იმსჯელონ გლობალური და ადგილობრივი პოლიტიკური მდგომარეობის კონტექსტუალიზებაზე, სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული კრიზისების გამომწვევ მიზეზებზე, გამოავლინონ და მოიხელთონ ძალაუფლების სხვადასხვა ღერძი და მჩაგვრელობითი წყარო, ეძიონ მჩაგვრელობით სისტემებთან შეწინააღმდეგების ხერხები. აქტივიზმის ადგილობრივი პრაქტიკები ხშირად ვერ ახერხებს ავთენტური, ინკლუზიური და სამართლიანი დღის წესრიგის შექმნას, რომელიც ადგილობრივ კონტექსტს და რეალურ საჭიროებებს დაეფუძნება. პლატფორმა მიზნად ისახავს ამ ხარვეზის შევსებას და ახალი ტიპის კრიტიკისა და მოქმედებების გაჩენის ხელშეწყობას.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა

პლატფორმის ფარგლებში, წინასწარ მომზადებული სილაბუსის საფუძველზე, ჩატარდება 20 თეორიული ლექცია/დისკუსია სოციალური, პოლიტიკური და ჰუმანიტარული მეცნიერებებიდან, რომლებსაც გაუძღვებიან შესაბამისი გამოცდილების მქონე პირები აკადემიური სივრციდან და აქტივისტური წრეებიდან. პლატფორმის მონაწილეების საჭიროებების გათვალისწინებით, ასევე დაიგეგმება სემინარების ციკლი კოლექტიური მობილიზაციის, სოციალური ცვლილებებისთვის ბრძოლის სტრატეგიებსა და ინსტრუმენტებზე.

ფორმატი:

 • თეორიული ლექცია/დისკუსია
 • შერჩეული წიგნის/სტატიის კითხვის წრე
 • პრაქტიკული სემინარები (მობილიზაცია, ორგანიზება, მეთოდები და ინსტრუმენტები)

ტექნიკური დეტალები:

 • მონაწილეთა მაქსიმალური რაოდენობა: 15-20
  ლექციების რაოდენობა: 20 (თვეში 4)
  სალექციო დროის ხანგრძლივობა:  2 საათი
  ლექციათა ციკლის ხანგრძლივობა: 5 თვე (სექტემბერი-იანვარი)
  ლექციების ჩატარების ძირითადი ადგილი: შერეული (ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით)

მონაწილეთა შერჩევა:

პლატფორმაში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა შეავსონ სააპლიკაციო ფორმა 

სკოლაში მონაწილეობის შესაძლებლობა ექნებათ უმაღლესი განათლების მქონე (ან დამასრულებელ კურსზე მყოფ) 21 წლიდან 35 წლამდე ასაკის სტუდენტებს, ახალგაზრდა აქტივისტებსა და მკვლევრებს. პლატფორმის მონაწილეები უნდა დაესწრონ სალექციო საათების სულ მცირე 80%-ს.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმაში მონაწილეობის მისაღებად შევსებული სააპლიკაციო ფორმის გამოგზავნის ბოლო ვადაა 2021 წლის 16 სექტემბერი

სააპლიკაციო ფორმა გამოგზავნეთ შემდეგ მისამართზე:  [email protected] 

 • გთხოვთ, იმეილის subject ველში მიუთითოთ „კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა“.

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი დაუკავშირდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებს, რომლებიც გაივლიან კონკურსის შემდეგ ეტაპებს.

დამატებითი ინფორმაციისთვის ან კითხვების არსებობის შემთხვევაში შეგიძლიათ მოგვმართოთ:

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმის ორგანიზება ხორციელდება სქესობრივი განათლების შვედური ასოციაციის (RFSU) ფინანსური მხარდაჭერით.

ვაკანსიები

ფონდების მოძიების სპეციალისტი

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი (ყოფილი EMC) აცხადებს ვაკანსიას ფონდების მოძიების სპეციალისტის პოზიციაზე.

ფონდების მოძიების სპეციალისტის პოზიცია გულისხმობს ორგანიზაციის სტრატეგიული მიზნებისა და ამოცანების შესაბამისად, ფონდების მოძიების პროცესის სათანადო და ეფექტიან დაგეგმვასა და აღსრულებას; ფონდების მოძიების მოქმედი სისტემისა და პრაქტიკის მუდმივად განვითარებასა და გაუმჯობესებაზე ზრუნავს. ასევე, ორგანიზაციისა და შესაბამისი პროგრამების მხარდაჭერას დონორ ორგანიზაციებთან, სტრატეგიულ პარტნიორებთან ან/და პოტენციურ პარტნიორებთან ეფექტიან კომუნიკაციაში.

ძირითადი მოვალეობების აღწერა:

 • საპროექტო განაცხადის მომზადების პროცესის სრული კოორდინაცია და შესაბამის გუნდთან ერთად საპროექტო განაცხადზე მუშაობა/საპროექტო განაცხადის მომზადება;
 • ფონდების მოძიების მოქმედი სისტემის მართვა და მონაცემთა ბაზების/ინფორმაციის წარმოება.
 • ორგანიზაციის სამუშაო თემატიკისა და ღირებულების თანხვედრი დონორი ორგანიზაციების სისტემატიური მოძიება და რელევანტური საგრანტო განცხადებების იდენტიფიცირება;
 • საპროექტო განაცხადის მომზადების მიზნით მონაწილეობა შესაბამის პარტნიორ ორგანიზაციებთან და სხვა აქტორებთან გამართულ შეხვედრებსა და სხვა სახის კომუნიკაციაში;
 • ორგანიზაციის მიერ წარდგენილი პროექტების სტატისტიკური და თვისებრივი ანალიზის მომზადება;
 • ორგანიზაციის მიმდინარე პროექტის მართვაში, დონორ ორგანიზაციებთან კომუნიკაციასა და ანგარიშგების პროცესში პროექტის გუნდის მხარდაჭერა;
 • ორგანიზაციის მიმდინარე და დასრულებული პროექტების შესახებ ინფორმაციის გასაჯაროების უზრუნველყოფა;
 • ორგანიზაციის მიერ შექმნილი საჯარო განცხადებების, კორესპონდენციის თუ სხვადასხვა ტიპის მასალების თარგმნა ინგლისურ ენაზე.
 • დონორ და პარტნიორ ორგანიზაციებთან ეფექტიანი, პროაქტიული და თანამშრომლობითი კომუნიკაციის უზრუნველყოფა; ამ მიზნით, მათთან პერიოდული შეხვედრების ორგანიზება, ინფორმაციის გაზიარება, ასევე სამომავლო თანამშრომლობის ფორმატების იდენტიფიცირება.

საჭირო კვალიფიკაცია:

 • უმაღლესი განათლება სასურველია სოციალური და პოლიტიკური მეცნიერებებისა და/ან მენეჯმენტის მიმართულებით.
 • ქართული და ინგლისური ენების სრულყოფილი ცოდნა და ორივე ენაზე აკადემიური წერის სრულყოფილი უნარები;
 • მინიმუმ 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება, სასურველია ფონდების მოძიების და/ან პროექტების მართვის მიმართულებით.
 • სოციალური სამართლიანობის, თანასწორობისა და ადამიანის უფლებების  რწმენა;
 • სამუშაოს დამოუკიდებლად დაგეგმვისა და გუნდური მუშაობის უნარი.

 

განაცხადების შემოტანისა და განხილვის პროცესი:

დაინტერესებულმა პირებმა დადგენილ ვადაში უნდა წარმოადგინონ ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები:

 • შევსებული სააპლიკაციო ფორმა;
 • უმაღლესი  განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (დიპლომის) ასლი;

დოკუმენტაცია გამოგვიგზავნეთ შემდეგ მისამართზე: [email protected];  / გთხოვთ, ელ-ფოსტის  subject  ველში მიუთითოთ ფონდების მოძიების სპეციალისტი.

 • კანდიდატები შეირჩევიან კონკურსის შედეგად, წარმოდგენილი დოკუმენტაციის, გასაუბრებისა და წერილობითი დავალების შესრულების საფუძველზე;
 • სოციალური სამართლიანობის ცენტრი დაუკავშირდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებს, რომლებიც გაივლიან კონკურსის ჩამოთვლილ ეტაპებს;
 • მოთხოვნილი დოკუმენტების გამოგზავნის ბოლო ვადაა  8 ოქტომბერი. არასრულად წარმოდგენილი დოკუმენტები არ განიხილება.   

 

 

 

 

ინსტრუქცია

 • საიტზე წინ მოძრაობისთვის უნდა გამოიყენოთ ღილაკი „tab“
 • უკან დასაბრუნებლად გამოიყენება ღილაკები „shift+tab“