[Skip to Content]

სიახლეების გამოწერა

აქციის მონაწილეების საყურადღებოდ! საერთო ცხელი ხაზი +995 577 07 05 63

 

 საერთო ცხელი ხაზი +995 577 07 05 63

ვაკანსიები

ფინანსური აღრიცხვის სპეციალისტი

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი (ყოფილი EMC) აცხადებს ვაკანსიას ფინანსური აღრიცხვის სპეციალისტის პოზიციაზე.

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი (ყოფილი EMC) დაარსდა 2012 წელს და წარმოადგენს ადამიანის  უფლებებსა და სოციალურ სამართლიანობაზე მომუშავე მემარცხენე ორგანიზაციას. ამ დროიდან მოყოლებული, ორგანიზაცია მუშაობს მარგინალიზებული და დისკრიმინირებული ჯგუფების უფლებების დაცვის, სამართალდამცავი ორგანოების სისტემური რეფორმების, სტრუქტურული ძალადობის და სოციალური ჩაგვრის საკითხებზე. სამუშაო პროცესში იყენებს კვლევის, მონიტორინგის, ადვოკატირების და ცნობიერების ამაღლების ინსტრუმენტებს.

 • ორგანიზაციის შესახებ დეტალური ინფორმაცია: https://socialjustice.org.ge/ 

ფინანსური აღრიცხვის სპეციალისტის ფუნქცია-მოვალეობები:

ფინანსური აღრიცხვის  სპეციალისტი უზრუნველყოფს ორგანიზაციის საბუღალტრო და ფინანსური დოკუმენტაციის დროულ და სათანადო მომზადებას და სისტემატიურ აღწერას შესაბამის ბაზებში. პასუხისმგებელია ორგანიზაციის კუთვნილი მატერიალურ-ტექნიკური ფასეულობების აღრიცხვასა და მონიტორინგზე. ის ასევე, მონაწილეობს  ორგანიზაციის  საბუღალტრო პოლიტიკის დახვეწისა და გაუმჯობესების პროცესში, სადაც მისი ძირითადი მოვალეობებია:

 1. ორგანიზაციის პირველადი საბუღალტრო და ფინანსური დოკუმენტაციის მომზადება და ბუღალტრულ სისტემაში  ინფორმაციის ასახვა;
 2. დონორ ორგანიზაციებთან  პროექტის ფინანსური ანგარიშგებისთვის წარსადგენი პირველადი დოკუმენტაციის მომზადება;
 3. ორგანიზაციის საბანკო ამონაწერის დამუშავება;
 4. დებიტორული და კრედიტორული დავალიანებების აღრიცხვა და კონტროლი;
 5. ბუღალტრული სისტემის მართვა და ინფორმაციის რეგულარული შეყვანა;
 6. საქონლისა და მომსახურების შესყიდვის მიზნით, შესაბამისი ხელშეკრულებებისა და მიღება-ჩაბარების აქტების მომზადება და გაფორმება;
 7. მატერიალურ-ტექნიკური ფასეულობების აღრიცხვა და მონიტორინგი;
 8. საგადასახადო დეკლარაციების მომზადება (გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადების დეკლარაცია; უკუდაბეგვრის წესით დარიცხული დღგ-ის თანხის გაანგარიშება)
 9. გამყიდველის მიერ გამოწერილი ანგარიშ-ფაქტურების კონტროლი და დადასტურება;
 10. საპენსიო შენატანების გაანგარიშება და ადმინისტრირების ელ. სისტემაში ასახვა.

საჭირო კვალიფიკაცია

 • უმაღლესი განათლება ფინანსების ან ბუღალტერიის მიმართულებით;
 • პროფესიით მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება.

უნარ-ჩვევები

 • ანალიტიკური აზროვნება;
 • სამუშაო პროცესის სათანადო დაგეგმარება და ორგანიზება;
 • პროაქტიული ხედვები და ინიციატივები;
 • პრობლემის გადაჭრა და კრიზისის მართვა;
 • სტრესის მართვა;
 • კოლექტიური მუშაობა.

პროფესიული და სპეციფიური მოთხოვნები/უნარები

 • საბუღალტრო პროგრამების ცოდნა (Oris);
 • ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბაზისო ცოდნა;
 • საქართველოს საგადასახადო კოდექსის საბაზისო ცოდნა;
 • ინგლისური ენის ცოდნა სასურველია;
 • EXCEL პროფესიულ დონეზე ცოდნა.

განაცხადების შემოტანისა და განხილვის პროცესი:

დაინტერესებულმა პირებმა დადგენილ ვადაში უნდა წარმოადგინონ ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები:

 • შევსებული სააპლიკაციო ფორმა;
 • უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (დიპლომის) ასლი;
 • დოკუმენტაცია გამოგვიგზავნეთ შემდეგ მისამართზე: [email protected]

გთხოვთ, იმეილის subject ველში მიუთითოთ - ფინანსური აღრიცხვის სპეციალისტი.

კანდიდატები შეირჩევიან კონკურსის შედეგად, წარმოდგენილი დოკუმენტაციის და გასაუბრების საფუძველზე; საჭიროების შემთხვევაში შესაძლოა დამატებით იყოს კონკრეტული  დავალების შესრულება.

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი დაუკავშირდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებს, რომლებიც გაივლიან კონკურსის ჩამოთვლილ ეტაპებს.

მოთხოვნილი დოკუმენტების გამოგზავნის ბოლო ვადაა  5 ოქტომბერი. არასრულად წარმოდგენილი დოკუმენტები არ განიხილება.

დამატებითი ინფორმაციისთვის ან კითხვების არსებობის შემთხვევაში შეგიძლიათ მოგვმართოთ:

ინსტრუქცია

 • საიტზე წინ მოძრაობისთვის უნდა გამოიყენოთ ღილაკი „tab“
 • უკან დასაბრუნებლად გამოიყენება ღილაკები „shift+tab“