[Skip to Content]
ENG
ENG

სიახლეების გამოწერა

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა

                                                      

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი აცხადებს მიღებას კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმის წევრების შესარჩევად. მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ახალგაზრდა აქტივისტებს და მკვლევრებს, რომლებსაც სურთ გაიღრმავონ ცოდნა ეკონომიკური, პოლიტიკური და კულტურული წესრიგის შესახებ, იფიქრონ უფრო სამართლიანი, ინკლუზიური და თანასწორი საზოგადოების შექმნის გზებზე და ჩაერთონ აქტივიზმში.

კონცეფცია

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მიერ ორგანიზებული აკადემიური და პოლიტიკური პლატფორმაა, რომელიც მიზნად ისახავს სოციალური სამართლიანობით, არსებული ეკონომიკური წესრიგის ანალიზით, ეკოლოგიით, ქვიარ და ფემინისტური პოლიტიკით დაინტერესებული ახალგაზრდა აქტივისტებისა და მკვლევარებისთვის კრიტიკული თეორიული ცოდნის გაღრმავებისა და კოლექტიური მსჯელობის სივრცის შექმნას. პლატფორმის ფოკუსს ასევე წარმოადგენს  მონაწილეების ურთიერთგაძლიერების, შეკავშირებისა და საერთო მოქმედების გზების ძიება.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა საშუალებას მისცემს მონაწილეებს იფიქრონ და იმსჯელონ გლობალური და ადგილობრივი პოლიტიკური მდგომარეობის კონტექსტუალიზებაზე, სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული კრიზისების გამომწვევ მიზეზებზე, გამოავლინონ და მოიხელთონ ძალაუფლების სხვადასხვა ღერძი და მჩაგვრელობითი წყარო, ეძიონ მჩაგვრელობით სისტემებთან შეწინააღმდეგების ხერხები. აქტივიზმის ადგილობრივი პრაქტიკები ხშირად ვერ ახერხებს ავთენტური, ინკლუზიური და სამართლიანი დღის წესრიგის შექმნას, რომელიც ადგილობრივ კონტექსტს და რეალურ საჭიროებებს დაეფუძნება. პლატფორმა მიზნად ისახავს ამ ხარვეზის შევსებას და ახალი ტიპის კრიტიკისა და მოქმედებების გაჩენის ხელშეწყობას.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა

პლატფორმის ფარგლებში, წინასწარ მომზადებული სილაბუსის საფუძველზე, ჩატარდება 20 თეორიული ლექცია/დისკუსია სოციალური, პოლიტიკური და ჰუმანიტარული მეცნიერებებიდან, რომლებსაც გაუძღვებიან შესაბამისი გამოცდილების მქონე პირები აკადემიური სივრციდან და აქტივისტური წრეებიდან. პლატფორმის მონაწილეების საჭიროებების გათვალისწინებით, ასევე დაიგეგმება სემინარების ციკლი კოლექტიური მობილიზაციის, სოციალური ცვლილებებისთვის ბრძოლის სტრატეგიებსა და ინსტრუმენტებზე.

ფორმატი:

 • თეორიული ლექცია/დისკუსია
 • შერჩეული წიგნის/სტატიის კითხვის წრე
 • პრაქტიკული სემინარები (მობილიზაცია, ორგანიზება, მეთოდები და ინსტრუმენტები)

ტექნიკური დეტალები:

 • მონაწილეთა მაქსიმალური რაოდენობა: 15-20
  ლექციების რაოდენობა: 20 (თვეში 4)
  სალექციო დროის ხანგრძლივობა:  2 საათი
  ლექციათა ციკლის ხანგრძლივობა: 5 თვე (სექტემბერი-იანვარი)
  ლექციების ჩატარების ძირითადი ადგილი: შერეული (ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით)

მონაწილეთა შერჩევა:

პლატფორმაში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა შეავსონ სააპლიკაციო ფორმა 

სკოლაში მონაწილეობის შესაძლებლობა ექნებათ უმაღლესი განათლების მქონე (ან დამასრულებელ კურსზე მყოფ) 21 წლიდან 35 წლამდე ასაკის სტუდენტებს, ახალგაზრდა აქტივისტებსა და მკვლევრებს. პლატფორმის მონაწილეები უნდა დაესწრონ სალექციო საათების სულ მცირე 80%-ს.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმაში მონაწილეობის მისაღებად შევსებული სააპლიკაციო ფორმის გამოგზავნის ბოლო ვადაა 2021 წლის 16 სექტემბერი

სააპლიკაციო ფორმა გამოგზავნეთ შემდეგ მისამართზე:  [email protected] 

 • გთხოვთ, იმეილის subject ველში მიუთითოთ „კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა“.

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი დაუკავშირდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებს, რომლებიც გაივლიან კონკურსის შემდეგ ეტაპებს.

დამატებითი ინფორმაციისთვის ან კითხვების არსებობის შემთხვევაში შეგიძლიათ მოგვმართოთ:

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმის ორგანიზება ხორციელდება სქესობრივი განათლების შვედური ასოციაციის (RFSU) ფინანსური მხარდაჭერით.

თანასწორობის პოლიტიკა / ვაკანსიები

ქვემო ქართლის მასწავლებელთა ქსელი სოციალური ცვლილებებისთვის

ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) აცხადებს მიღებას ქვემო ქართლის მასწავლებელთა ქსელის მონაწილეების შესარჩევად.  

ქსელის წევრები შეიძლება, გახდნენ ქვემო ქართლის რეგიონის სკოლებში მოღვაწე მასწავლებლები, რომლებიც უკვე მონაწილეობენ ან აქვთ ინტერესი და მზადყოფნა, მონაწილეობა მიიღონ დემოკრატიისა და სოლიდარობის იდეებზე დაფუძნებული საზოგადოების მშენებლობაში.  

ქსელის მიზანია ადგილობრივი მასწავლებლების ცოდნის გაძლიერება დემოკრატიის საკითხებში და სოციალური ცვლილებებისთვის მათი უკეთესი ორგანიზების ხელშეწყობა. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მასწავლებელთა ქსელი ინტერეთნიკური და ინტერრელიგიური დიალოგისა და სოლიდარობის უნიკალური პლატფორმა შეიძლება გახდეს და რეგიონში სოციალური ცვლილებების, თემზე ორიენტირებული დემოკრატიული სკოლის პრაქტიკის დანეგრვას შეუწყოს ხელი. 

ჩვენ გვჯერა, რომ

 • სკოლას აქვს მნიშვნელოვანი პოტენციალი, შექმნას უფრო სოლიდარული საზოგადოება და თემში დემოკრატიულ – სოციალურ ტრანსფორმაციებს შეუწყოს ხელი;

 • სკოლის მასწავლებლები მშვიდობიანი, დემოკრატიული და სოლიდარული საზოგადოების მშენებლობის პროცესში მნიშვნელოვანი რესურსია;   

 • მულტიეთნიკურ და მულტირელიგიურ გარემოში სწორედ, სკოლის მასწავლებლები შეიძლება გახდნენ უფრო ინკლუზიური, ნამდვილ დიალოგზე და თანასწორობაზე დაფუძნებული გარემოს შემქმნელები, როგორც სკოლის სივრცეში, ისე მის გარეთ;

მასწავლებელთა ქსელის მონაწილედ შეირჩევა ქვემო ქართლის ყველა მუნიციპალიტეტში მოღვაწე 16 მასწავლებელი, სხვადასხვა ეთნიკური/რელიგიური ჯგუფიდან. ქსელის მონაწილეებს პროექტი შესთავაზებს ლექციებისა და სემინარების ციკლს (მინიმუმ 20 ლექცია-სემინარი) დემოკრატიის, სამართლიანობის, სოლიდარობის, სათემო ცხოვრების საკითხებზე. სადისკუსიო პროგრამის შედგენის დროს ასევე გავითვალისწინებთ მონაწილეების სპეციფიკურ ინტერესებს და საჭიროებებს. ლექციები და დისკუსიები, ქსელის ფარგლებში, ჩატარდება ქართულ ენაზე.

ქსელის მონაწილე მასწავლებლებისთვის გამოცხადდება ხუთი მცირე საგრანტო კონკურსი, რომელიც მათ საკუთარ სკოლაში და თემში დემოკრატიული აქტივობების დაგეგმვის შესაძლებლობას მისცემს.

ამას გარდა, EMC უზრუნველყოფს მასწავლებლების ქსელის აქტიურ თანამშრომლობასა და დიალოგს განათლების სამინისტროსთან, მათ შორის, ადგილობრივ სკოლებში არსებული გამოწვევების, საჭიროებებისა და ცვლილებების შესახებ.

EMC ფიქრობს, რომ მასწავლებლების ქსელი არ იქნება მხოლოდ ერთჯერადი პროექტი და ის ჩვენს და თქვენს შორის უფრო ღრმა და სისტემური თანამშრომლობის საფუძველი გახდება.  

მასწავლებელთა ქსელში მონაწილეობის სურვილის შემთხვევაში გთხოვთ, მიმდინარე წლის 22 ივნისამდე გამოგვიგზავნოთ თქვენი ავტობიოგრაფია  და ასევე, ესსე თემაზე: „მასწავლებლის როლი სოციალური ცვლილებების და თემის გაძლიერების პროცესში“ (მინიმუმ 500 სიტყვა).

დოკუმენტაცია გამოგვიგზავნეთ შემდეგ მისამართზე: [email protected]

გთხოვთ, იმეილის subject ველში მიუთითოთ -  "მასწავლებლების ქსელი"

პროექტი ხორციელდება საქართველოში ღია საზოგადოების ფონდის მხარდაჭერით. პროექტის თანაპარტნიორია ახალი აზროვნების ინსტიტუტი. პროექტის განხორციელებას მხარს უჭერს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო.

ინსტრუქცია

 • საიტზე წინ მოძრაობისთვის უნდა გამოიყენოთ ღილაკი „tab“
 • უკან დასაბრუნებლად გამოიყენება ღილაკები „shift+tab“