[Skip to Content]
GEO
GEO

Subscribe to our web page

სოფლის თავყრილობა ითხვისში

თუ ცხოვრობ ჭიათურაში, ან მის რომელიმე სოფელში - ითხვისში, შუქრუთში, პერევისაში, და თუ შენც გაწუხებს ის, რაც გარშემო წიაღის მოპოვების შედეგად ხდება, მოდი სოფლის შეკრებაზე 21 მაისს, 2 საათზე, სოფელ ითხვისის დარბაზში. 
 
შეხვედრა სოციალური სამართლიანობის ცენტრისა და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ორგანიზებით ტარდება. ჩვენი მიზანია სოფლის მოსახლეობამ და მათმა მხარდამჭერმა უფლებადამცველმა ორგანიზაციებმა ერთად ვიმსჯელოთ სოფელში არსებულ მდგომარეობაზე და ადგილობრივთა საჭიროებების გადაჭრის სამართლებრივ გზებზე.
 
ამ დრომდე უცნობია მერიის გეგმა უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახებთან დაკავშირებით. მრავალ კითხვას აჩენს მუნიციპალიტეტის და გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ ამ დრომდე გადადგმული ნაბიჯები: მომზადებული წინასწარი გეოლოგიური დასკვნა ზედაპირულია, შემსწავლელი კომისიის კომპეტენცია და მათი მოკვლევის ფარგლები დაუზუსტებელია, სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს ჩართულობა კი ბუნდოვანია, ისევე როგორც კომპენსაციის დაანგარიშების პროცედურა. წერილი, რომელშიც ადგილობრივი მოსახლეობა სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის სამინისტროს შეკითხვით მიმართავს მდგომარეობის შესწავლისა და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ამ დრომდე პასუხგაუცემელია.
 
ამ ვითარებაში მნიშვნელოვანია ადგილობრივი მოსახლეობა სრულყოფილად იცნობდეს საკუთარ უფლებებს და მათ ხელთ არსებულ სამართლებრივ ბერკეტებს.
OTHER / Research

Identity Issues among Azerbaijani Population of Kvemo Kartli and Its Political and Social Dimensions

Library Thumbnail Image

Number Of Pages:  17

Authors:  Sophie ZVIADADZE, Davit JISHKARIANI

Qvemo-Qartli_merged-eng_1547217506.pdf

Recognition of religious and ethnic minorities, as well as the question of their social and cultural engagement is one of the major challenges for the Georgian state. This issue is closely linked to the emergence of Georgia as a judicial and democratic state, and its social consolidation.

Minority politics in Georgia have been changing and evolving since the 1990s, however we have yet to witness suitable solutions to the challenges that this multi- religious and multiethnic state faces in regards to integration. Among these issues are low level of political participation, low level of formal education, discrimination and cultural hierarchies.

Azerbaijanis represent the largest ethnic minority in Georgia. According to the 2014 census, ethnic minorities make up 13,2 % of the total population in Georgia, among them 6,3 % are Azerbaijanis.[1] The majority of Azerbaijanis are densely populated in the Kvemo Kartli region, making up 41,75 % of the total population.

There is scarce knowledge about history and challenges faced by the ethnic Azerbaijani community living in Georgia both in academic and political circles, and general public. This is due to various reasons, including the language barrier, and the problem of political, social and cultural exclusion.

The issue of Azerbaijani community is usually reduced to the lack of language skills in the national minority integration policy. In the process of integration, the problem is usually explained away by ascribing responsibility to the community itself - as if the latter refuses to learn the official language. In the process of ethnic minority integration, the core problem is that the state views its minority politics within the security paradigm and primarily approaches it through the lens of electoral loyalty. Despite various state initiatives, no suitable radical positive steps are being taken in order to ensure political participation of local populations on central and regional levels, employment within the administrative domain, improved education and sustainable economic development of the region.

In regards to ethnic Azerbaijanis, the question of cultural identity and belonging within the political/national project of Georgia is multi-faceted and would be difficult to analyze without appropriate historical perspective. Historical experience of the 1990s is an especially traumatic aspect of this identity due to the ascendance of ultra-nationalist political ideas and groups.

The Azerbaijani community of Kvemo Kartli has been experiencing significant political, social and cultural transformations in the post-independence period. These processes are linked to internal, regional and international politics. Challenges faced by the Azerbaijani community today considerably differ from the problems of previous years. The most important social factor is the emergence of a young generation with distinct political conscience and social culture in the aftermath of education policies carried out in the 2010s. Young people are receiving education in Georgian universities and unlike their parents they are able to communicate in Georgian. Hence, representatives of this generation are increasingly becoming involved in Georgian politics and the idea of the Georgian state. They are more critical and express their desire to engage in the country’s political life, and become agents of social and political change in the region.

In addition to the mentioned transformations, there are other fundamental changes in the Azerbaijani community. Namely, amidst the backdrop of complex political and cultural changes in the Azerbaijani community, and especially among the youth, we are witnessing new process of identity definition and construction. The latter is characterized by a clear interest and desire to be engaged in the Georgian political project, and demands correct assessment and consideration within academic and political circles.

Unfortunately, political conscience of the youth is incompatible with the region’s political landscape and formal structures, which could cause increased social dissatisfaction and disillusionment in the nearest future if not addressed by political parties and the government.

Based on primary research, this document aims to increase awareness of problems surrounding the integration of Azerbaijani community among political parties and various institutions involved in the politics. The goal is to emphasize challenges faced by the Azerbaijani community, as well as the new communal self-identification trend and its political dimensions.

Primary research conducted for this study sought to analyze problems associated with ethnic and cultural identity among the Azerbaijani community living in Kvemo Kartli, and to determine political, social and cultural triggers of identity construction. The main research questions were: is identity “awakening” a process that emerged in the local community and if so, what are its causes? On which narratives is the new identity based, and how do Azerbaijanis of Kvemo Kartli perceive themselves? The study also aimed to identify socio-cultural and political causes that impact identity-construction or its revitalization.

Field research was conducted between March and July of 2018. Target groups were chosen based on age, education, residence, level of integration and organizational affiliation. Among the target groups were: Azerbaijani youth in Tbilisi, Marneuli, Bolnisi, Gardabani, Dmanisi (and neighboring villages); Azerbaijani community organizations active in Marneuli and Tbilisi; Muslim religious figures in the region and other representatives of religious organizations. 35 in-depth interviews (in Marneuli, Gardabani, Bolnisi, Dmanisi and Tbilisi) and 2 focus groups with Azerbaijani students in Tbilisi were conducted in the framework of the study.

[1] 2014 General Population Census, National Statistics Office of Georgia. Total population of Georgia - 3713,8, among them 233,0 Azerbaijanis

[2] Azerbaijanis also live in Tbilisi and Kakheti (10,2 % of the region’s total population). Total population of Kvemo Kartli - 423 986. http://csem.ge/interactivemap/

[3] In accordance with the study objectives, several methods of qualitative research were employed: semi-structured in-depth interviews, focus group interviews and content-analysis. Relevant methodology was developed in accordance with the target groups and research objects, and relevant questionnaire was put together for the interviews

Qvemo-Qartli_merged-eng_1547217506.pdf

The website accessibility instruction

  • To move forward on the site, use the button “tab”
  • To go back/return use buttons “shift+tab”