[Skip to Content]
GEO
GEO

Subscribe to our web page

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა

                                                      

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი აცხადებს მიღებას კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმის წევრების შესარჩევად. მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ახალგაზრდა აქტივისტებს და მკვლევრებს, რომლებსაც სურთ გაიღრმავონ ცოდნა ეკონომიკური, პოლიტიკური და კულტურული წესრიგის შესახებ, იფიქრონ უფრო სამართლიანი, ინკლუზიური და თანასწორი საზოგადოების შექმნის გზებზე და ჩაერთონ აქტივიზმში.

კონცეფცია

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მიერ ორგანიზებული აკადემიური და პოლიტიკური პლატფორმაა, რომელიც მიზნად ისახავს სოციალური სამართლიანობით, არსებული ეკონომიკური წესრიგის ანალიზით, ეკოლოგიით, ქვიარ და ფემინისტური პოლიტიკით დაინტერესებული ახალგაზრდა აქტივისტებისა და მკვლევარებისთვის კრიტიკული თეორიული ცოდნის გაღრმავებისა და კოლექტიური მსჯელობის სივრცის შექმნას. პლატფორმის ფოკუსს ასევე წარმოადგენს  მონაწილეების ურთიერთგაძლიერების, შეკავშირებისა და საერთო მოქმედების გზების ძიება.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა საშუალებას მისცემს მონაწილეებს იფიქრონ და იმსჯელონ გლობალური და ადგილობრივი პოლიტიკური მდგომარეობის კონტექსტუალიზებაზე, სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული კრიზისების გამომწვევ მიზეზებზე, გამოავლინონ და მოიხელთონ ძალაუფლების სხვადასხვა ღერძი და მჩაგვრელობითი წყარო, ეძიონ მჩაგვრელობით სისტემებთან შეწინააღმდეგების ხერხები. აქტივიზმის ადგილობრივი პრაქტიკები ხშირად ვერ ახერხებს ავთენტური, ინკლუზიური და სამართლიანი დღის წესრიგის შექმნას, რომელიც ადგილობრივ კონტექსტს და რეალურ საჭიროებებს დაეფუძნება. პლატფორმა მიზნად ისახავს ამ ხარვეზის შევსებას და ახალი ტიპის კრიტიკისა და მოქმედებების გაჩენის ხელშეწყობას.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა

პლატფორმის ფარგლებში, წინასწარ მომზადებული სილაბუსის საფუძველზე, ჩატარდება 20 თეორიული ლექცია/დისკუსია სოციალური, პოლიტიკური და ჰუმანიტარული მეცნიერებებიდან, რომლებსაც გაუძღვებიან შესაბამისი გამოცდილების მქონე პირები აკადემიური სივრციდან და აქტივისტური წრეებიდან. პლატფორმის მონაწილეების საჭიროებების გათვალისწინებით, ასევე დაიგეგმება სემინარების ციკლი კოლექტიური მობილიზაციის, სოციალური ცვლილებებისთვის ბრძოლის სტრატეგიებსა და ინსტრუმენტებზე.

ფორმატი:

 • თეორიული ლექცია/დისკუსია
 • შერჩეული წიგნის/სტატიის კითხვის წრე
 • პრაქტიკული სემინარები (მობილიზაცია, ორგანიზება, მეთოდები და ინსტრუმენტები)

ტექნიკური დეტალები:

 • მონაწილეთა მაქსიმალური რაოდენობა: 15-20
  ლექციების რაოდენობა: 20 (თვეში 4)
  სალექციო დროის ხანგრძლივობა:  2 საათი
  ლექციათა ციკლის ხანგრძლივობა: 5 თვე (სექტემბერი-იანვარი)
  ლექციების ჩატარების ძირითადი ადგილი: შერეული (ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით)

მონაწილეთა შერჩევა:

პლატფორმაში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა შეავსონ სააპლიკაციო ფორმა 

სკოლაში მონაწილეობის შესაძლებლობა ექნებათ უმაღლესი განათლების მქონე (ან დამასრულებელ კურსზე მყოფ) 21 წლიდან 35 წლამდე ასაკის სტუდენტებს, ახალგაზრდა აქტივისტებსა და მკვლევრებს. პლატფორმის მონაწილეები უნდა დაესწრონ სალექციო საათების სულ მცირე 80%-ს.

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმაში მონაწილეობის მისაღებად შევსებული სააპლიკაციო ფორმის გამოგზავნის ბოლო ვადაა 2021 წლის 16 სექტემბერი

სააპლიკაციო ფორმა გამოგზავნეთ შემდეგ მისამართზე:  [email protected] 

 • გთხოვთ, იმეილის subject ველში მიუთითოთ „კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა“.

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი დაუკავშირდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებს, რომლებიც გაივლიან კონკურსის შემდეგ ეტაპებს.

დამატებითი ინფორმაციისთვის ან კითხვების არსებობის შემთხვევაში შეგიძლიათ მოგვმართოთ:

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმის ორგანიზება ხორციელდება სქესობრივი განათლების შვედური ასოციაციის (RFSU) ფინანსური მხარდაჭერით.

POLITICS AND HUMAN RIGHTS IN CONFLICT REGIONS / Statement

The violation of the rights of ethnic Georgians to receive education in their own language has taken an extreme form in Gali.

Photo credit: Netgazeti

The ban on teaching Georgian in schools in the Gali district by the de facto government of Abkhazia is another discriminatory decision against ethnic Georgians, and appears to be a continuation of the policy of cultural assimilation. The Social Justice Center calls on the Georgian authorities to make more effective use of the political, diplomatic and legal mechanisms and resources at their disposal to promote the education and cultural rights of ethnic Georgians living in Gali.

On September 12, 2021, the decision of the de facto Ministry of Education of Abkhazia became widely known, according to which the teaching of the Georgian language in the schools of Gali district was completely banned. [1] This decision effectively completed the process, which began years earlier, of the assimilation and Russification of Gali schools in the Abkhazian education system.

The right of ethnic Georgians living in Gali to receive education in their own language is restricted as a result of deliberate discriminatory policies by local authorities. Since 1993, the Gali district has been divided into so-called “upper” and “lower” zones; the first grades of Russian-speaking classes were introduced in the upper zone, and once the grades taught in Georgian had graduated, all teaching in these schools was carried out in Russian. In these schools of the “upper zone” of Gali, the Georgian language was taught only in one subject, and all other subjects were taught in Russian. [2] In the lower zone, from the school year 2015-2016, teaching in Russian was established from the first to the fourth grade, which also meant implementing teaching in Russian for all subsequent first grade classes. [3] In September of this year, a decision was made by the de facto Ministry of Education of Abkhazia to completely abolish Georgian language teaching in the Gali district. [4] It should be noted that teaching in Georgian is prohibited in all preschools in the Gali district. The de facto government of Abkhazia has been putting pressure on Georgian teachers in the Gali district for years, even in some cases by dismissing them from their jobs. [5] Banning Georgian students from learning their mother tongue in the Gali district is a problem not only because of its discriminatory and assimilative nature, but also in terms of the development of students and young people. Schoolchildren, because they speak Meghrelian or Georgian at home, are taught all subjects in Russian at school and learn Abkhazian along with foreign languages, cannot speak any language fluently. Starting to learn Russian, which is foreign to them, from the very first grade, will have a negative impact on the process of acquiring their education and on their learning outcomes. There are not even sufficient human resources for teaching Russian in Gali schools, which will affect the quality of education overall and severely affect the knowledge and social development opportunities for the local youth.

It is unfortunate that despite years of efforts, the Georgian government has failed to prevent the ongoing cultural assimilation process and insure its risks even by creating alternative sustainable and effective educational resources locally. It is important that the Georgian government still helps schools in the Gali district, by the provision of educational courses, financial aid and textbooks for teachers. Georgia is actively raising the issue of providing education in one’s own mother tongue in Gali at the Geneva International Discussions. However, the current state of general education has a severe impact on the education of ethnic Georgians living in Gali as a whole, and it requires an increase of efforts on the part of the Georgian authorities.

The European Court of Human Rights has established case law related to the realization of the right to education in conflict regions. Among them, in cases such as Cyprus v. Turkey, Catan and others v. Moldova and Russia, which relate to violations of the right to education, the European Court has established the legal responsibility of the states exercising effective control over the respective territories. In our case, too, Russia’s legal responsibility for instances of human rights violations in Abkhazia is obvious. However, this data also imposes on the de jure state the responsibility to fulfil its positive obligations, which means using all the mechanisms and resources at its disposal to restore proper jurisdiction over the territory and also to influence the prevention of human rights violations.

In view of all the above mentioned,

It is essential that the Georgian authorities use all diplomatic, political and legal mechanisms to protect ethnic Georgians' right to education in their mother tongue, including conducting active negotiations with the de facto government.

At the same time, it is important for the Government of Georgia to develop alternative formats and programs for teaching the Georgian language and other subjects to young people living in Gali, and for this purpose, to mobilize adequate educational, technical and library resources for the region.

Footnote and Bibliography

[1] Де-факто Сухуми запретил обучение на грузинском в школах Гальского района. ხელმისაწვდომია: https://sova.news/2021/09/14/228164/?fbclid=IwAR3unu_S8LM6ADisItsqp2Bsuvrqt3RFjaL3W_wxBZ-fa_WUmqoyk3jUquQ

[2] შონია ნ. „რუსიფიკატორული საგანმანათლებლო პოლიტიკა ოკუპირებულ გალის რაიონში.“ ხელმისაწვდომია: http://meca.gov.ge/assets/books/Esatia_Shromebis_Krebuli.pdf

[3] „განათლების უფლება გალის რაიონში: 2015-2016 სასწავლო წლის სიახლეები და თანმდევი პრობლემები“. საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში, 2015 წ. ხელმისაწვდომია: https://www.ombudsman.ge/res/docs/2019041311454240454.pdf

[4] ფუხაშვილი რ., ნანუაშვილი უ., ხიდაშელი თ. „მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა გალის და ახალგორის რაიონებში.„ 2020წ. ხელმისაწვდომია: http://www.democracyresearch.org/files/65DRI-broshura-geo-2.pdf

[5] გალის ქართულ სკოლებში ქართულად სწავლების აკრძალვამ პირველი შედეგები უკვე გამოიღო. ხელმისაწვდომია: http://damoukidebloba.ge/c/news/galis_skolebshi_qartulad_swavlebis_akrdzalva

The website accessibility instruction

 • To move forward on the site, use the button “tab”
 • To go back/return use buttons “shift+tab”